Chci přispět X
Kas598136_zacpal_zdenek

Zdeněk Zacpal

Profil

Autor je překladatel. Po gymnáziu pracoval jako pomocný dělník a topič a do roku 1990 studoval po bytových seminářích, jazykových kurzech a vědeckých a dalších knihovnách. V letech 1990 až 1998 vystudoval obor filozofie-dánština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Provází (anglicky, dánsky, francouzsky, norsky) a provádí i komerční překlady. Svou magisterskou práci o dánském filozofu Sørenu Kierkegaardovi dokončil v Northfieldu (MN). Nyní o něm píše svou doktorskou práci na FHS UK, překládá jeho texty a píše a polemizuje o něm i o jiných filozofech, sociolozích i jiných tématech. A to zejména v rubrikách Civilizace v Respektu, Mladé Frontě Dnes a v Lidových novinách.

Image

Komentář

Překonat dědictví Bílé hory

Zdeněk Zacpal polemizuje s interpretacemi některých publicistů, podle nichž přinesl vývoj v českých zemích v pobělohorském období tehdejší společnosti prospěch. Takovýto výklad je podle jeho názoru jednostranný.

Komentář

Osmdesát let od Masarykovy smrti: jeho program platí i dnes

Za výjimečnost meziválečné první republiky s jejím humanismem a světovými aspiracemi nevděčíme Rakousku-Uhersku, ale především mimořádné Masarykově osobnosti.

Zobrazeno 2 / 2