Pavel_karous_foto_ond_ej_tyl_er_mal_fotka

Pavel Karous

Profil

Autor je vizuální umělec, který vytváří objekty, věnuje se site specific instalacím, realizacím do architektury, intervencím do veřejného prostoru, architektuře výstav a designu. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru Prostorová tvorba a na UMPRUM poté působil jako asistent v Ateliéru skla. Se svým dlouhodobým projektem „Vetřelci a volavky“ dokumentuje a popularizuje výtvarné umění ve veřejném prostoru z doby reálného socialismu. V roce 2016 vytvořil pro boskovické muzeum „Pomník Bruno Zwickera“ a architekturu výstavy „Jižní město – od utopie k realitě“ pro galerii Chodovská tvrz. Koncem roku ve spolupráci s utečeneckým centrem Lørenskog a Kulturním domem v Oslu realizoval se svojí uměleckou skupinou Nová věčnost výstavu nazvanou „Fašismus a figurace“. Od roku 2016 také připravuje a moderuje na radiu Wave pořad Predátoři a plameňáci, který je zaměřený na aktuální projevy vizuálního umění ve veřejném prostoru. Budova Českého rozhlasu, kam chodí nahrávat své příspěvky, sídlí v těsném sousedství Transgasu. Naproti této stavbě v Římské ulici zase autor v současnosti učí jako vedoucí Ateliéru sochy na Škole současného umění – Scholastika.

Transgas_7

Komentář

Bourání Transgasu: když unikátní architektura ustupuje developerům

Aktuální kauza plánovaného bourání komplexu budov Transgas poukazuje jak na naprostou dysfunkčnost památkové péče, tak na opakované selhání státu jako veřejné instituce, upozorňuje Pavel Karous.

Zobrazeno 1 / 1