Nadaj2

Naďa Johanisová

Profil

Autorka přednáší ekologickou ekonomii a další předměty, zaměřené na ekonomické souvislosti, na Katedře environmentálních studií FSS MU v Brně. Zabývá se také ekonomickými alternativami a hlásí se k hnutí Nerůstu. Je mj. autorkou knížek Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem: výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku (2008) a Ekonomičtí disidenti: kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení (2014).

Komentář

Co odhaluje a co skrývá studie proveditelnosti kanálu Dunaj-Odra-Labe

Debata o hypotetickém obřím vodním díle opět ožívá: zastánci naznačují, že kanál dává ekonomický smysl. Odvolávají se přitom na studii proveditelnosti, kterou v říjnu představilo ministerstvo dopravy.

Image

Komentář

Čtyřdenní pracovní týden: když dva říkají totéž, není to totéž

Zkrátit, či nezkrátit pracovní dobu? Různí se nejen názory, ale i pojetí jednotlivých zastánců kratšího pracovního týdne. Krácení pracovní doby ovšem tak jako tak není všelékem a mělo by být provázáno s dalšími politickými rozhodnutími.

Zobrazeno 2 / 2