Petr-oslzly

Petr Oslzlý

Profil

Autor je dramaturg, herec a scenárista. Vystudoval divadelní vědu a dějiny umění na FF MU. Od roku 1972 je jeho jméno spojeno s Divadlem Husa na provázku. Tvář divadla utvářel především jako dramaturg, ale i jako scénárista a herec, v letech 1976–1980 a 1992–2001 také jako umělecký šéf. Pro Divadlo Husa na provázku připravil množství původních scénářů, adaptací i dramatizací. Zasloužil se o realizaci významných mezinárodních i domácích divadelních projektů. V 80. letech organizoval bytový univerzitní seminář. V letech 1990 až 1992 byl poradcem prezidenta Václava Havla pro kulturní záležitosti. V současné době je ředitelem Centra experimentálního divadla v Brně.

Image

Vzpomínka

Úsměv Věry Čáslavské

Poradce Václava Havla Petr Oslzlý vzpomíná na Věru Čáslavskou: Setkat se s ní na Hradě v noci těsně před dvanáctou nebylo nic neobvyklého. Ale vždy to bylo povzbudivé, Věra i přes všechnu únavu měla pro každého z nás úsměv a povzbuzení.

Zobrazeno 1 / 1