Lott

Yvonne Lottová

Profil

Autorka je doktorkou sociologie, od roku 2013 pracuje ve výzkumném a vzdělávacím institutu německých odborů Hans-Boeckler-Stiftung, od února 2016 vede oddělení Proměny výdělečné práce. Oblastmi jejího profesního zájmu jsou výzkum pracovního trhu a politika zaměstnanosti, politika pracovní doby a genderové otázky.

Komentář

Potřeba genderové perspektivy v debatě o digitalizaci

Zveřejňujeme překlad textu německé socioložky Yvonne Lottové. Digitalizace odstraňuje tradiční hranice pouze pro muže, zatímco ženy se musí stále více vypořádávat s časovými hranicemi v jiných oblastech života.

Zobrazeno 1 / 1