Valuch

Jaroslav Valůch

Profil

Autor spoluzakládal projekt HateFree Culture. Věnuje se využití moderních komunikačních prostředků v krizových situacích, jako jsou konflikty či humanitární katastrofy, spolupracuje na tvorbě metodiky mediální gramotnosti. Je také spoluzakladatelem Institutu pro sociální inkluzi.

Komentář

Nenávist na internetu je třeba trestat koncepčně. Staré výmluvy už neplatí

Poučení z případu Radka Bangy je jasné: projevy nenávisti na internetu je zapotřebí trestat mnohem svědomitěji a přehledněji než dosud. Současně je třeba mnohem více péče věnovat prevenci.

Image

Komentář

Oběti boje proti extremismu

Stát sice sleduje nebezpečí hrozící ze strany extremistických hnutí, nicméně nevěnuje dostatečnou pozornost situaci obětí.

Image

Komentář

Úředníci na bitevní linii lásky a nenávisti

Jeden ze zakladatelů projektu HateFree bilancuje dosavadní roky jeho fungování, způsob práce a dopady. Nic není samozřejmě ideální. Známe však nějaký lepší způsob, jak hledat smír v rozbouřené společnosti?

Image

Komentář

Hledat rasismus a najít místo něj pravdu

Virální mašinerii na šíření hoaxů lze čelit jen inovativními komunikačními kanály. Každý příběh, statistika či vyvrácený hoax mají smysl. Proto je třeba ocenit iniciativy, jako je ta z dílny německé organizace Refugees Welcome.

Zobrazeno 4 / 4