Holomek

Karel Holomek

Profil

Autor je čestným předsedou Společenství Romů na Moravě, vydavatel romského čtrnáctideníku Romano hangos (Romský hlas). Je členem Rady vlády pro záležitosti romské komunity a jedním ze zakladatelů Muzea romské kultury, dnes už muzea státního.

Image

Komentář

Inkluze vyžaduje omezení segregace

Inkluze a snižování segregace musí jít ruku v ruce, má-li se situace na našich školách posunout. Dokud si to neuvědomíme, nenastane kultivace občanských a demokratických principů a nezlepší se ani ekonomická kondice.

Zobrazeno 1 / 1