_ev_k2

Luděk Ševčík

Profil

Auto je živnostník, který ve svém volném čase, místo práce na zahrádce, hledá potvrzení toho, že inklinací k levici nepromarnil většinu života.

Komentář

Státem financované nevolnictví

Ministerstvo vnitra obrátilo v otázce dávek v hmotné nouzi. Vzalo tak obcím možnost rozhodovat o přijetí či odmítnutí příplatku na bydlení. Ani jedna z možností však neřeší problém vlastnické hierarchie ubytoven.

Zobrazeno 1 / 1