Pavl_kov_

Lenka Šafránková-Pavlíčková

Profil

Autorka vystudovala Sociologii, Sociální politiku a práci a Mediální studia a žurnalistiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Nyní se zde v rámci doktorandského studia sociologie věnuje tématu ideologií a migrace a integrace cizinců. Tématy uprchlictví a migrace se dlouhodobě zabývá i prakticky v rámci NESEHNUTÍ (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ).

Komentář

Za zdmi pevnosti Evropa

Hlavní linie veřejného dialogu na téma migrantů trpí zásadními nedostatky. V jejich důsledku sklouzává česká debata do propasti nenávisti a xenofobie. Mění se náboj slova „uprchlík“: místo soucitu vyvolává strach.

Zobrazeno 1 / 1