Chmel_ek_

Jan Chmelíček

Profil

Autor je doktorandem na Ústavu politologie UK a členem představenstva Masarykovy demokratické akademie.

Komentář

Veřejná služba: pomoc nebo trest?

Příčinou hněvu okolo novely veřejné služby je špatná komunikace ministryně Tominové. Sociálně demokratické uvažování by nemělo vycházet z logiky „pracovních návyků“, ale z hmotného zabezpečení a sociálního uznání jedince.

Zobrazeno 1 / 1