Gerardo Femina

Profil

Image

Komentář

Svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki byl teroristický čin

Světové napětí zvyšuje jadernou hrozbu. Spojené státy se musí omluvit japonskému lidu a Mezinárodní trestní soud musí tento akt odsoudit jako válečný zločin proti lidskosti, jinak si můžeme zavřít cestu k mírové budoucnosti.

Komentář

Válka nebo probuzení lidského vědomí

Úvaha Gerarda Feminy na téma informační manipulace. K převrácení cesty válečného štvaní potřebujeme hlubší mýty.

Zobrazeno 2 / 2