Chci přispět X
Nylov_

Blanka Nyklová

Profil

Autorka pracuje od roku 2014 v Národním kontaktním centru – ženy a věda jako odborná pracovnice. Zaměřuje se mimo jiné na českou feministickou scénu, její mediální obraz i vnitřní situaci. Od roku 2009 učí americké studující přijíždějící do České republiky o místní genderové problematice a zajímá se proto intenzivně i o dění v USA.

Komentář

Sexuální násilí na univerzitách v USA: Problém, který se nás netýká?

Součástí femonénu sexualizovaného násilí na amerických univerzitách je kultura znásilnění, která vede k beztrestnosti násilníků a přenášení zodpovědnosti na stranu obětí. Tolerance vůči projevům takového násilí se vyskytuje i u nás.

Zobrazeno 1 / 1