Nylov_

Blanka Nyklová

Profil

Autorka pracuje od roku 2014 v Národním kontaktním centru – ženy a věda jako odborná pracovnice. Zaměřuje se mimo jiné na českou feministickou scénu, její mediální obraz i vnitřní situaci. Od roku 2009 učí americké studující přijíždějící do České republiky o místní genderové problematice a zajímá se proto intenzivně i o dění v USA.

Image

Rozhovor

Jste vdaná? Máte děti? A kdy je plánujete mít?

Právnička Zuzana Fellegi se věnuje mezinárodním vztahům a jako jedna z mála do nich zahrnuje genderovou perspektivu. Další z cyklu rozhovorů Seznamte se, gender vedla Blanka Nyklová.

Image

Rozhovor

Socioložka: Na genderu asi něco bude, když lidi tolik dráždí

Přinášíme další ze série genderových rozhovorů. Tentokrát se socioložkou Ivou Šmídovou o jejím výzkumu společenských reakcí na perinatální úmrtí nebo o mužích v ženských prostředích. Co je to „patriarchální dividenda“ nebo „skleněný výtah“?

Komentář

Sexuální násilí na univerzitách v USA: Problém, který se nás netýká?

Součástí femonénu sexualizovaného násilí na amerických univerzitách je kultura znásilnění, která vede k beztrestnosti násilníků a přenášení zodpovědnosti na stranu obětí. Tolerance vůči projevům takového násilí se vyskytuje i u nás.

Zobrazeno 3 / 3