Baslerova

Pavlína Baslerová

Profil

Autorka se specializuje na vzdělávání dětí se zrakovým a mentálním postižením, působí jako poradenská pracovnice ve speciálně pedagogickém centru. V současnosti je předsedkyní Asociace pracovníků SPC ČR a věcnou manažerkou pro Katalog podpůrných opatření projektu SPIV. Je odpovědná za výstupy v oblasti zrakového postižení v projektu Inovace činnosti SPC.

Komentář

Projekty na podporu inkluze, o duplicitu nejde

Pavlína Baslerová a Jana Janková reagují na tvrzení Stanislava Štecha o překryvu a duplicitě projektů na podporu inkluzivního vzdělávání.

Zobrazeno 1 / 1