Vzdělání

Další témata

Monika-horakova

Sloupek

Monika Horáková: Zelená měšťácká bublina

Členové a příznivci Strany zelených často žijí v určité bublině. Některá „celorepubliková“ témata SZ mohou bez patřičné „lokalizace“ působit v malých vesničkách třeba v příhraničí poněkud zvláštně.

Katr_k

Komentář

Tomáš Katrňák: Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia jsou bojem o poziční výhody

Na vysokou školu se hlásí téměř 100 % absolventů víceletých gymnázií, 90 % čtyřletých gymnázií, 72 % středních odborných škol s maturitou a 35 % středních odborných učilišť s maturitou. Podobně nerovnoměrně je také samotné přijetí na vysokou školu.

Recmanov__profil

Sloupek

Ivana Recmanová: Závěrečné písemné práce

U závěrečných prací nemá být klíčová jejich délka, ale kvalita. To samé platí pro rigorózní práci Marcela Chládka. Naopak přehnaný důraz na délku prací v českém prostředí často vede k jejich nižší kvalitě.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: Král a jeho podržtaška

Pražský Majáles ve volbě Krále a Miss podporuje genderové stereotypy a to ve vysokoškolském prostředí, které by je mělo spíš kritizovat.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: Chvála a respekt praktické škole

I protikorupční Respekt se někdy utne, když nekriticky adoruje to, jak CEVRO Institut „bourá tabu“.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: Mít klid na práci

Autorka strávila něco přes týden v italské knihovně a rozhodla se udělat srovnání s předchozími zkušenostmi s těmi českými.

Chalu_

Komentář

Petr Chaluš: Hodnoty ve vzdělávání

V souvislosti se vzděláním se zřídka mluví o hodnotách. Přitom bez nich nemáme jistotu, co vlastně děláme. Pokud o nich řeč není, neznamená to, že ve vzdělání nejsou přítomny.

Foto_is

Reportáž

Gustav Novotný: V březnu v Madridu

Autor zavítal do španělského hlavního města na konci minulého měsíce – v době kulminace poslední vlny protestů. Pro DR shrnul své postřehy do reportážního zamyšlení.

Ax1

Sloupek

Daniel Soukup: K čemu nám vůbec jsou vědecké ústavy

Polemika nad Velkými dějinami zemí Koruny české poukázala na obecnější otázky: co vlastně očekáváme od vědeckých ústavů? A podle čeho bychom měli hodnotit jejich práci?

Recmanov__profil

Komentář

Ivana Recmanová: Nijak radikální studentské protesty v Granadě

Ivana Recmanová popisuje protesty, které probíhají na Granadské univerzitě ve Španělsku. Jestliže se má španělské terciární vzdělávání reformovat odspodu, je potřeba, aby studenti formulovali požadavky, které skutečně povedou k jeho zlepšení.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: O vášni a nenávisti v české vědě

I když se jedná o skutečně velkého hráče na poli financování vědy, některé události poslední doby vzbuzují pochybnosti o kompetentnosti vedení Grantové agentury ČR.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: Ideální absolvent a jiné příběhy

Trh práce, zejména ten soukromý, si neustále stěžuje na „nepoužitelné“ absolventy. Má ale vzdělávací systém produkovat pouze ty „použitelné“?

Ax1

Sloupek

Daniel Soukup: Čtyři způsoby jak dobře psát

Jak má vypadat dobrý text? Podle Daniela Soukupa záleží na tom, jaký přístup zvolíme a co od psaní očekáváme.

_olc

Komentář

Roman Šolc: Studentský život a komerce

Ekonomické myšlení a logika „zisků a ztrát“ v úzce ekonomickém smyslu postupně pronikají do většiny oblastí života. Akademické prostředí se tomu prozatím bránilo, ale i zde aktuálně probíhá souboj mezi „nekomerčností“ a „komercí“.

Igor_demo20

Sloupek

Saša Uhlová: Nejdůležitější pravidlo psaní

Se schopností napsat dobrý text se člověk nerodí. Je to dovednost, kterou by měla škola kultivovat. Český vzdělávací systém se uměním vyjádřit myšlenku v písemné podobě bohužel příliš nezabývá.

_olc

Komentář

Roman Šolc: O diskusi akademické a politické

Roman Šolc se zamýšlí nad rozdíly akademické a politické diskuse. Oba typy diskuse se řídí dosti odlišnými pravidly a sledují i velmi rozdílné cíle.

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Na cestě k hospodě

Alena Zemančíková ve svém sloupku uvažuje o povolání učitele. Do jakého sektoru patří? Do služeb? Slovo služebník zní dnes podřadně, protože se příliš nesrovnává s myšlenkou rovnosti, ve služebném poměru vidíme na jednom konci vždy nějakého pána.

Petrpavek

Komentář

Petr Pávek: Homofobní šikana je celospolečenský problém

Jak se poučit ze sebevraždy, kterou způsobila homofobní šikana, když ji už sama média prezentují jenom jako zajímavost ze života celebrit?

Img_20160724_142129

Komentář

Eva Hájková: Milujte se a množte se

Eva Hájková popisuje, jak se vyvíjelo v průběhu doby informování dětí o sexu a to, jak se měnil přístup společnosti k pořizování si dětí a zakládání rodiny.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Je někdo zleva či zprava proti?

U většiny hlavních problémů při přemýšlení, co s nimi, se zpravidla nedobereme k žádnému ideálnímu řešení, ale budeme vděčni za řešení prostě obecně přijatelné, které kupodivu nebude ani levicové, ani pravicové.

Kubicka

Komentář

Jiří Kubička: Proč jsou domácí úkoly nutné?

Jiří Kubička reaguje na text Marty Semelové o domácích úkolech. Domácí úkoly dávají rodičům do ruky nástroj, jak mohou svoje dítě podpořit v konkurenčním boji.

Kl

Komentář

Karel Lippmann: Demokracie a škola

Karel Lippmann navazuje na Robina Ujfalušiho, který ve své recenzi knihy „Myslet socialismus bez tanků“ požaduje po Matěji Stropnickém manifest radikální demokracie. Klíčem k radikální demokracii je podle Lippmanna vzdělání.

Semelova

Komentář

Marta Semelová: Domácí úkoly ano, či ne?

Jsou domácí úkoly nutnou součástí školní výuky? Podle Marty Semelové je často velmi nutné doma procvičit, zautomatizovat a upevnit si probranou látku, protože ve škole to kvůli vysokému počtu žáků ve třídách většinou není možné.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: Past praxe a práce jako kapitál

Pokud chcete dostat práci, musíte pracovat – do takové pasti se chytají dnešní absolventi, ale nejen oni.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Poučení ODS z krizového vývoje

Ondřej Vaculík popisuje cestu, která ODS od strany vyzývající k občanskému aktivismu a lidí sdílející odpovědnost za nové poměry jako dlouhodobý obrodný proces dovedla až do současného stavu. Může Petr Fiala v čele ODS zvrátit tento vývoj?

Pokorn_

Komentář

Petr Pokorný: V hospodě víc moudrosti než v dnešní škole

Z návštěvy jedné vesnické hospody může vyplynout řada otázek důležitých pro naše školství. Mají dnes učitelé ještě prostor učit a nebo už jen dělají projekty, metodiky, plány a programy, evaluace, aktualizace, strukturalizace a restrukturalizace?

Bican

Sloupek

Jaroslav Bican: Jak přežít humanitní vzdělání

Autor ve svém sloupku reaguje na text Ondřeje Vaculíka „Škola základ života“ o současném vzdělávacím systému. Navazuje na jeho popis toho, co v dnešní době znamená studovat humanitní obor.

_olc

Komentář

Roman Šolc: Prezidentská novela vysokoškolského zákona, verze 2.0

Tím, že se politici rozhodli měnit způsob jmenování profesorů, přijali za legitimní, že když člověk zastávající konkrétní funkci nechce plnit povinnosti pevně spojené s onou funkcí, se jednoduše přepíšou zákony a on je od povinností osvobozen.

Jelinek-4

Sloupek

Lukáš Jelínek: Nejde jen o hogo-fogo rituál

Kdo nakonec bude jmenovat profesory? Ministr školství? Předseda Senátu? Samotní rektoři nebo prezident jako doposud? Podle pravděpodobného ministra školství Marcela Chládka by změna zákona měla být nejprve konzultována s prezidentem a rektory.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Škola základ života

Ondřej Vaculík ve svém pravidelném sloupku reaguje na text Pavla Janečka „Ztracená generace mladých lidí“ a zastává se současné liberální vzdělávací politiky, díky které každý může studovat, co chce.

Janecek

Komentář

Pavel Janeček: Ztracená generace mladých lidí

Mnoho absolventů vysokých škol končí buď na úřadech práce, nebo na pozicích, které neodpovídají jejich dosaženému vzdělání, přitom chybí absolventi učňovských škol a ve firmách jsou volná místa na odbornou dělnickou práci.

Kolman2010

Komentář

Petr Kolman: Cikáni do práce aneb měl jsem se učit lépe?

Ochrana svobody projevu se týká i reklamy, ale má to své meze. Vždy je třeba poměřovat a vyvažovat jednotlivé zájmy, kupříkladu zájem na zachování svobody projevu a zájem na ochraně určité skupiny či jednotlivce před tímto projevem.

Fotka_j

Komentář

Jiří Karen: Dějepis v zajetí totalitního extremismu

Výuka nejnovějších dějin se dnes může opřít o množství perfektně zpracované metodiky. Problém se ale nachází v určitém ideologickém vymezení smyslu výuky historie na středních školách. Apriorně vychází z určitých tezí, o kterých se nediskutuje.

Image

Zpráva

Pátá letošní Sedmá generace se věnovala školním jídelnám

Páté letošní číslo Sedmé generace se věnuje vcelku opomíjenému tématu: stravování ve školních jídelnách. V čísle dále zaujme rozhovor s aktivistou radikální organizace ochránců velryb Sea Shepherd či portrét Vladimíra Úlehly.

Hanys

Komentář

Milan Hanyš: Co znamená vyrovnat se s minulostí?

Vyrovnání se s minulostí je programem a cílem různých štědře financovaných institucí, zákonů hodnotících minulost či středoškolských vzdělávacích programů. Tento nedosažitelný ideál před námi stojí jako úkol, jehož naplnění je zatím nedosažitelné.

Bajgar

Komentář

Aleš Bajgar: Veřejné rozhodování a nová levice

Ze společnosti se vytrácí základní princip zastupitelské demokracie: schopnost veřejnosti učinit si názor na úroveň a výsledky veřejného rozhodování a na vliv tohoto rozhodování na kvalitu života jednotlivců i fungování celku – státu.

_asnochova

Komentář

Jana Časnochová-Vrzalová: Mezinárodní den studentstva do kalendáře patří!

Je smutné a paradoxní, že jediný mezinárodní svátek, mající původ v českých zemích - 17. listopad - Mezinárodní den studentstva, byl přejmenován právě u nás. Často se říká, že šlo o svátek komunistický, takový argument ale neobstojí.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: Otevřeno/zavřeno

Petr Honzejk zarámoval spor o Miss UK jako boj o pluralitu na masovější univerzitě. Musí se ale vysoké školství ve všem přizpůsobit?

Jasurek

Komentář

Miroslav Jašurek: Buďme političtější

Mezi řadou dalších akcí se včera již po sedmé odehrálo setkání u pamětní desky dělníka Václava Sedláčka a medika Jana Opletala organizované Studentskou komorou Rady vysokých škol. Zveřejňujeme projev Miroslava Jašurka, který zde zazněl.

Vargovcikova

Komentář

Jana Vargovčíková: Šest let po vydání rozsudku D.H. a ostatní proti ČR

Tento týden uplynulo šest let ode dne, kdy Evropský soud pro lidská práva vydal rozsudek, kterým potvrdil, že Česká republika nezajišťuje všem dětem rovný přístup ke vzdělání. Přesto se však od té doby mnoho nezměnilo.

Knapova

Komentář

Kateřina Kňapová: Jak jsem se nestala královnou krásy

Jako jedna z iniciátorek dopisu rektorovi proti pořádání soutěže krásy na půdě UK se potýkám se svým „kostlivcem ve skříni“. Účastí v jedné miss.

Jedelsk_2

Komentář

Petr Jedelský: Zima přichází

Ve volbě rektora UK uspěl kandidát, u něhož je jistota, že se mu bude dařit jednat s ministerstvem školství, s kterým již dříve spolupracoval coby poradce ministra Josefa Dobeše.

_olc

Komentář

Roman Šolc: Nový rektor Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova si na konci října zvolila nového rektora. Ze tří kandidátů Akademický senát UK vybral Prof. Zimu. Nyní je na prezidentu republiky, aby dostál své povinnosti a rektorem jej jmenoval.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: O krasavicích a závistivkách

Na Univerzitě Karlově se bude konat soutěž krásy a bude se proti ní protestovat.

N1445543223_261191_2666924

Glosa

Zůstaneš doma, imbecile

Prezident Miloš Zeman odmítl pozvat na slavnosti 28. října na Pražském hradě rektora Masarykovy univerzity v Brně Mikuláše Beka.

Obr2

Komentář

Štěpánka Šprynarová: Most mezi západní vědou a východní vírou

Tibetský vůdce dalajlama se rozhodl zahájit projekt, jehož cílem je spojovat západní vědu a východní meditace. Pro vědce i mnichy se jedná o velkou výzvu.

Chmelar

Komentář

Aleš Chmelař: Školky, dluhy a účetnická ekonomie

Za posledních sedm let jsme se naučili myslet stylem, že co stojí peníze, to se skoro určitě neudělá. Konkrétní příklady přitom ukazují, že zdánlivě nákladné řešení je mnohem levnější než ponechat současný stav.

Karel_chlouba

Komentář

Karel Chlouba: Třetí role podle Univerzity Karlovy

Před volbou rektora UK je důležité připomenout třetí roli univerzit. Lze ji pojmout jako jakýkoli průnik toho, co vzniká na akademiích, do vnějšího světa. Propojení s průmyslem či službami je pak jen jedna z mnoha podob naplňování třetí role.

_olc

Komentář

Roman Šolc: Hodnoťte hodnotitele hodnotitelů hodnocení!

Současný systém hodnocení výstupů vědecké práce má řadu nedostatků. Tyto potíže vyplývají z přehnané potřeby vše hodnotit a vytvářet různé žebříčky.

Chalu_

Komentář

Petr Chaluš: Konflikt o romských dětech, bez romských dětí

Česká vláda chce zjistit, zda se daří snižovat počty romských dětí ve speciálních školách. Toto zjišťování nestačí a je kontraproduktivní bez snahy o citlivou komunikaci s odborníky, s rodiči, bez dovednosti mediace různých zájmů.

Zobrazeno 50 / 638