Věda

Recmanov__profil

Sloupek

Ivana Recmanová: Závěrečné písemné práce

U závěrečných prací nemá být klíčová jejich délka, ale kvalita. To samé platí pro rigorózní práci Marcela Chládka. Naopak přehnaný důraz na délku prací v českém prostředí často vede k jejich nižší kvalitě.

Dopis01_priloha1_19

Dokument

Přílohy k odpovědi tří odborových organizací ÚSTR Zdeňku Bártovi

Přílohy k odpovědi tří odborových organizací ÚSTR na dopis člena Rady ÚSTR, Zdeňka Bárty, ve kterém reagoval na výzvu těchto odborových organizací.

Autorka

Komentář

Kateřina Svíčková: O vynálezcích a montovnách

Britská ekonomka Mariana Mazzucato ve své nejnovější knize ukazuje, že u kolébky většiny z nejradikálnějších inovací, které posléze posilovaly dynamiku kapitalismu, stály odvážné, rané a rozsáhlé investice státu.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: Mít klid na práci

Autorka strávila něco přes týden v italské knihovně a rozhodla se udělat srovnání s předchozími zkušenostmi s těmi českými.

Ax1

Sloupek

Daniel Soukup: K čemu nám vůbec jsou vědecké ústavy

Polemika nad Velkými dějinami zemí Koruny české poukázala na obecnější otázky: co vlastně očekáváme od vědeckých ústavů? A podle čeho bychom měli hodnotit jejich práci?

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: O vášni a nenávisti v české vědě

I když se jedná o skutečně velkého hráče na poli financování vědy, některé události poslední doby vzbuzují pochybnosti o kompetentnosti vedení Grantové agentury ČR.

Tizik

Komentář

Miroslav Tížik: Keď vedci robia politiku (alebo čo je verejný záujem)

Na Slovensku hrozí transformace Slovenské akademie věd do podoby podniků. Tlak na změnu vychází především z některých vědeckých ústavů, které by rádi podnikaly. Transformace SAV má ale mnohá rizika.

Rokos

Komentář

Luboš Rokos: Obrana každodennosti

Není možné komunistický režim definovat jako totalitní a zároveň odmítat studium jeho každodennosti. Tím bychom na totalitním systému odmítli studovat právě jeho všeprostupující totalitu.

Randak_ii

Komentář

Jan Randák: ÚSTR a historikova zodpovědnost

Adam Drda svým textem o českému dějepisectví, ÚSTRu a politice v časopisu Babylon otevřel téma role historiků ve společnosti a jejich zodpovědnosti. Má být historik jen komentátorem a kritickým vědcem?

Rub_

Komentář

Michal Rubáš: Inteligence a chudoba

V americkém časopise Science vyšla studie, ve které mezinárodní tým vědců uveřejnil výsledky obsáhlého výzkumu zabývajícího se otázkou, zda si chudí za svou situaci mohou sami a zda jsou důvodem chudoby jejich nedostatečné schopnosti.

A_

Komentář

Alexander Ač: Oceány v ohrožení

Doposud nás oceány velmi účinně chránily před oteplováním, které by bez nich postupovalo o dost rychleji. Jenomže už i jim docházejí ochranné mechanismy. Nárůst kyselosti oceánů probíhá dnes mnohem rychleji než v minulosti.

Obr2

Komentář

Štěpánka Šprynarová: Most mezi západní vědou a východní vírou

Tibetský vůdce dalajlama se rozhodl zahájit projekt, jehož cílem je spojovat západní vědu a východní meditace. Pro vědce i mnichy se jedná o velkou výzvu.

Rokos

Komentář

Luboš Rokos: Vyrovnávání se s minulostí v podání Ústavu pro studium totalitních režimů

Dění kolem Ústavu pro studium totalitních režimů nekončí. Rada Ústavu vypsala výběrové řízení na nového ředitele či ředitelku. Zájemci se mohou hlásit do 3. ledna. Na problematiku ÚSTRu je dobré se podívat i v poněkud širším kontextu.

_olc

Komentář

Roman Šolc: Hodnoťte hodnotitele hodnotitelů hodnocení!

Současný systém hodnocení výstupů vědecké práce má řadu nedostatků. Tyto potíže vyplývají z přehnané potřeby vše hodnotit a vytvářet různé žebříčky.

Tosner

Komentář

Michal Tošner: Kdo se bojí kulturní antropologie?

Prezident Zeman se ve své kritice kulturní antropologie mýlí: antropologie je díky schopnosti zahrnout jak ekonomii, tak právo, jak náboženství, tak politiku, jak vědu, tak i společnost do jednoho celku možná vědou budoucnosti.

Sykova_-_orez

Komentář

Eva Syková: Nejde o nové ministerstvo, ale o strategicky pojatou vědní politiku

Pro potřeby strategicky pojaté vědní politiky je třeba vytvořit orgán, který by shromáždil veškerou agendu spojenou s řízením a financováním vědy, dosud roztříštěnou mezi vícero institucí, a zajistil rozvoji vědy dostatečnou politickou podporu.

Jirka

Sloupek

Jiří Silný: Akademický výprodej

Hranice mezi vědou a politikou je často nejasná z povahy věci; podnikatelské a investiční zájmy si akademický život podmaňují s potřebou expanze kapitálu – neoliberální reformy školství mísení vědy, politiky a byznysu dále posilují.

Kraus

Komentář

Michael Kraus: Když loajalita k instituci zavazuje

Zveřejňujeme polemickou reakci Michaela Krause, bývalého předsedy Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů, na sloupek Lukáše Jelínka „Když loajalita k instituci schází“.

Image

Analýza

Muriel Blaive: Návrh koncepce dalšího rozvoje ÚSTRu

Koncepci řízení a rozvoje ÚSTR, se kterou se ucházela o post ředitelky ve výběrovém řízení, z nějž vzešel Daniel Herman, francouzská historička Muriel Blaive, zveřejňujeme jako příspěvek do diskuse o další orientaci této instituce.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: Vědy, které nejsou

Jedním ze způsobů, jak marginalizovat význam humanitních studijních oborů a sociálních věd, je jejich existenci raději ani nepředpokládat – postupuje tak dotazník projektu Reflex, mapující uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce.

Michal_sindelar_bw

Komentář

Michal Šindelář: Ředitelkou ÚSTR díky duševní krádeži - otevřený dopis Radě Ústavu

Zveřejňujeme otevřený dopis bývalého fotoeditora Deníku Referendum Michala Šindeláře adresovaný Radě Ústavu pro studium totalitních režimů.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: Věda jako věc veřejná

Možná je to nepříjemnou zkušeností české společnosti s úzkým vztahem politiky a vědeckosti, kterou se zaštiťoval minulý režim, ale o společenské situovanosti nebo možné angažovanosti společensko-vědního poznání se u nás příliš nemluví.

Photo_filipoutrata

Sloupek

Filip Outrata: Umět svou minulost

Ve sporu o ÚSTR na sebe často naráží individuální paměť lidí postižených minulým režimem a složitě strukturovaná paměť národního společenství. K poznání vlastní minulosti musíme umět pracovat s obojí rovinou.

Image

Analýza

Petr Uhl: ÚSTR by měl být opravdu zrušen

V roce 1991 přijal parlament zákon o době nesvobody. Podle něj „porušoval komunistický režim let 1948 až 1989 lidská práva i vlastní zákony“. Dnes se diskutuje o jeho potomkovi – zákonu o Ústavu pro studium totalitních režimů z roku 2007.

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: ÚSTR, politizace a arogance moci

Řízení Ústavu pro studium totalitních režimů bylo v minulosti politizováno pravicově, nyní má zase podléhat levicové ideologii. Není ani jasné, proč musel být ředitel Herman odvolán tak rychle.

Igor_demo20

Sloupek

Saša Uhlová: Trockisti a bolševici aneb Co se stalo s Petruškou Šustrovou?

V antilevicovém rauši, který nese diskuse kolem odvolání Daniela Hermana z postu ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, jsme svědky hysterie a kádrování nikoliv nepodobným praktikám minulého režimu.

Sommer_orez

Komentář

Vítězslav Sommer: K boji o Ústav pro studium totalitních režimů trochu jinak

Činnost Ústavu pro studium totalitních režimů jako by stále pronásledovala personální čistka, která doprovázela jeho založení. Má-li se situace v ústavu stabilizovat, je třeba, aby se k ní konečně začali vyjadřovat i historici v něm zaměstnaní.

Baloun

Esej

Pavel Baloun: Několik květnových povstání

Každý z režimů, který se u nás po květnu 1945 vystřídal, rozuměl květnovému protinacistickému povstání trochu jinak; společným rámcem všech těchto porozumění je ovšem nacionalismus. Není načase, aby levice přišla s pojetím inkluzivnějším?

Sustrova-radka

Komentář

Radka Šustrová: Ústav pro studium totalitních režimů a věda?

Příspěvek bývalé pracovnice Ústavu pro studium totalitních režimů dokládá, že ke koncepční vědecké práci v oboru historiografie dosud v ústavu nebyly dobré podmínky. Situaci je ale patrně možné změnit k lepšímu.

Karel_cada

Komentář

Karel Čada: Věda o chudých, aneb Kdo ztrácí pevnou půdu pod nohama

Pokud sociolog Petr Hampl tvrdí, že k tezi amerického sociologa Charlese Murrayho o tom, že štědré sociální programy přispěly k růstu chudoby ve Spojených státech, nebyla vznesena žádná závažná námitka, tak o dané věci buď mnoho neví, nebo záměrně lže.

Jelinek-4

Sloupek

Lukáš Jelínek: Dejme ústavu pro studium totality ještě jednu šanci

I když se to z mediálních přestřelek nezdá, po několika letech existuje shoda stran (s výjimkou komunistů) na zachování Ústavu pro studium totalitních režimů. Je ovšem třeba zvýšit odbornost výstupů ústavu i profesionalitu jeho řízení.

Spurny_matej_07

Komentář

Matěj Spurný: První pětiletka ÚSTRu: Co se (ne)povedlo?

V pondělí proběhla v poslanecké sněmovně konference věnovaná činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů. Přinášíme příspěvek, který na konferenci přednesl historik Matěj Spurný.

Photo_filipoutrata

Sloupek

Filip Outrata: Vláda nad pamětí, nebo péče o paměť?

ČSSD si asi netroufne kontroverzní Ústav pro studium totalitních režimů zrušit; nezbývá než se pokusit posílit jeho odbornou způsobilost a kontrolovat adekvátnost jeho výstupů vzhledem k jeho vysokému rozpočtu.

Komentář

Jan Havlík: Grantová agentura České republiky – o „přerozdělování“ a morálce české vědy

Historici, kteří zasedají v panelu Grantové agentury České republiky, přidělují granty též sami sobě – není to korupce svého druhu?

Rl2

Komentář

Radovan Lovčí: Demokratická levice, ÚSTR a co dál?

V regionech, na rozdíl od velkých měst, mnohde ovládají muzea a historická pracoviště lidé spjatí s minulým režimem. Činnost Ústavu pro studium totalitních režimů lze proto přivítat jako korekci k jejich výkladu našich nedávných dějin.

Gajduskova

Zpráva

Ministerským výzkumným ústavům hrozí likvidace

Kabinet Petra Nečase připravuje novelizaci zákona, která umožní slučování či likvidaci ministerských výzkumných ústavů. Podle opozice tyto kroky Nečasovu vládu usvědčují ze lži o podpoře vědy a výzkumu.

251567_mediafax_jiri_rubes

Zpráva

Fórum Věda žije!: Grantová agentura blokuje práci vědců

Občanské sdružení Fórum Věda žije! je znepokojeno aktuálním stavem systému pro zadávání grantových zpráv Grantové agentury. Ta totiž nedokázala vyhodnotit grantové žádosti z minulého roku včas. Výsledky oznámila teprve 23. ledna.

Image

Esej

Tereza Stockelová: Imperativ praxe

Zveřejňujeme úryvek ze studie Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti, kterou na sklonku loňského roku vydalo nakladatelství SLON.

Tizik

Komentář

Miroslav Tížik: Ekonomické náklady reforiem vedy

Při pokusech o transformaci Slovenské akademie věd, činěných podle českého vzoru, se jen zdánlivě hledá nejoptimálnější model.

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Myslel jsem to vážně s astrologií?

Vědecký přístup, který se stává dogmatem, je druhem sebevraždy lidského myšlení. Věda se stává skromnější, použije-li svou metodu na prozkoumání sebe sama. Zjišťuje, že není samozřejmostí. Nespadla v hotové podobě z materialistického nebe.

Mat_03

Komentář

Tereza Stockelová: Univerzity jako čítárny ve vězení

Pokud akademická obec nepojme své protesty jako hnutí, kterému jde o víc než jen o vlastní výsady, nejenže na to sama doplatí, ale bude si počínat doslova nevědecky.

403337_mediafax_michal_kalasek

Zpráva

Ministerstva utrácejí za plané výzkumy

Stát financuje výzkumné práce, které ve většině případů nezískávají výsledky použitelné v praxi. Vyplývá to ze zprávy Rady vlády pro vědu a výzkum. Nejhůře dopadlo ministersvto práce a sociálních věcí. Jím hrazené projekty z valné většiny nevykázaly uplatnitelné výsledky.

Mhauser

Sloupek

Michael Hauser: Neoliberalismus jako obskurantismus

Je-li cílem vědce co největší počet publikací v prestižních časopisech a nakladatelstvích, bude psát články a knihy, které v ničem nenarazí a jsou co nejméně převratné. Ideální vědec je pak ten, který nechce nic objevovat, a pouze trochu jinými slovy opakuje zavedené poznání.

Slerkanew

Sloupek

Josef Šlerka: Depolitizace veřejného prostoru

Chtít depolitizovat rozhodování o věcech veřejných znamená chtít se zbavit politické odpovědnosti za politická rozhodnutí. Proti depolitizaci je možné postavit jedině radikální politizaci celého veřejného i soukromého prostoru.

Zpráva

Nečas je nespokojen s radou pro vědu, asi ji odvolá

Premiér Petr Nečas není spokojen s prací Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Chce ji tedy odvolat a jmenovat novou. Podle ministra školství je třeba radu odpolitizovat. Vědci a odborníci, kteří situaci sledují, s tímto postupem nesouhlasí.

Mhauser

Sloupek

Michael Hauser: Proč potřebujeme čistou vědu?

Je-li věda nezávislá, nevykazuje prý dost výsledků prospěšných pro společnost. Když je naopak angažovaná, už zase podle kritiků není nezávislá. Z tohoto rozporu zdánlivě nevede cesta ven.

Image

Zpráva

Vláda projedná plán na návrat vědců z ciziny

Ministr školství Josef Dobeš chce vládě předložit plán, jak přilákat zpět do ČR vědce ze zahraničí. Dobeš počítá v letech 2012 až 2019 s podporou za 465 milionů korun na tento účel.

391475_mediafax_mikulas_krepelka

Zpráva

Studenti protestují proti Dobešovu zápisnému

Zavedení zápisného navíc bez funkčního systému grantů a půjček může ohrozit až třetinu studentů, varuje Studentská komora Rady vysokých škol.

73309_mediafax_michal_kalasek

Zpráva

Vzdělání není jen investice do dobrého zaměstnání, upozorňují akademici

Dokud se nevyjasní, jakou roli má vysoké školství ve společnosti plnit, není možné udělat smysluplnou reformu, shodli se hosté diskuze o reformě vysokoškolského vzdělávání, jež se uskutečnila na půdě Univerzity Karlovy.

Image

Zpráva

Rozpočet přidá miliardu na aplikovaný výzkum, u akademie se škrtá

Akademie věd by podle návrhu rozpočtu na příští rok dostala o 1,4 miliardy korun méně, než kolik jí rozpočet přiřkl na letošní rok. Více naopak dostanou Grantová a Technologická agentura.

Zobrazeno 50 / 153