Rusko

Andreas

Komentář

Petr Andreas: Podle Václava Klause se Putin chová racionálně

Petr Andreas se zamýšlí nad výrokem Václava Klause, podle kterého se Vladimir Putin chová racionálně. Má bývalý prezident pravdu? A jaký je vůbec význam slova racionálně?

Kubicka

Komentář

Jiří Kubička: Síla konspiračních teorií

Jiří Kubička popisuje, v čem spočívá síla konspiračních teorií. Zároveň si všímá náznaků toho, že se konspirační teorie uplatňují i v případě událostí na Ukrajině.

Vojtech_srnka

Komentář

Vojtěch Srnka: Být Rusem v ČR

Pokud je médii předkládán pouze černobílý obraz světového dění, je podle Vojtěcha Srnky nesmírně těžké ubránit se averzi vůči domnělým viníkům dané situace. Někdo si pak může svou averzi nespravedlivě vybít přímo na Rusech, žijících u nás.

Peichler_2010

Sloupek

Patrik Eichler: Po patnácti letech

Dnes si připomínáme patnáct let od začátku útoku Severoatlantické aliance na tehdejší svazovou Jugoslávii. S důsledky předposledního konfliktu na území bývalé Jugoslávie se stále potýkáme.

N1445543223_261191_2666924

Komentář

Petr Minařík: Hřbitovy si rozvracet nedáme

Z Olšanských hřbitovů zmizely tabulky v azbuce, které sem instalovalo sdružení ruských veteránů na památku obětí sovětských „internacionalistů“. Pomník s nápisy byl vztyčen v polovině února a vzbudil nemalé kontroverze.

Jakub_cb

Sloupek

Jakub Patočka: Baskové na Krymu

Obraz, který o české společnosti skýtá její odraz v zrcadle krymské debaty, není nijak povzbudivý.

Download

Komentář

Roman Kanda: Rusové jsou prý svoloč

V souvislosti s událostmi na Krymu je mezi Čechy opět cítit určitá rusofobie, ožívají naše dějinná traumata. Podle Romana Kandy jsou nebezpečné Putinovy velmocenské ambice i česká rusofobie.

Hlad_k2

Komentář

Jan Hladík: Vyhlásil Obama ekonomickou válku?

Spojené státy a Evropská unie vyhlásily sankce týkající se některých ruských a krymských politiků. Jiří Hladík rozebírá celou situaci v ekonomickém a geopolitickém kontextu.

Photo_filipoutrata

Sloupek

Filip Outrata: Horká informační válka o Ukrajinu a jak ji přežít

Jádrem horkého informačního konfliktu o Ukrajinu je střet dvojího strachu; vyostřený názorový konflikt v české společnosti ukazuje potřebu hledat minimální demokratický konsensus, jakési společné minimum hodnot a přesvědčení o tom, co je základní a podstatné.

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: Západ by se měl poučit z vlastních chyb vůči Rusku

To nejhorší, co se ve vztahu k dění na Ukrajině a Krymu dá podle Františka Kostlána udělat, je dopustit vzedmutí emocí a následnou hysterii, je třeba zachovat chladnou hlavu a poučit se z chyb z minulosti.

A2

Komentář

Jiří Paroubek: Vážné sankce kvůli Krymu by bolely obě strany

Jiří Paroubek shrnuje význam současných sankcí zamířených proti Rusku, zároveň připomíná, že pokud se významněji přeruší obchodní vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem, vzroste ukrajinská závislost na zahraniční pomoci.

Sapakaktual

Komentář

Jan Sapák: Jednotná Ukrajina a federalizační tendence v Evropě

Federalizace není řešením jen pro Ukrajinu. Je to přirozená tendence v řadě zemí Evropy a přirozené tíhnutí řady občanů také u nás.

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Řetězová štěpná reakce společnosti

Z práva vyslovit svůj názor bez rizika represe se podle Ivana Štampacha udělal nárok na souhlas s jakýmkoli názorem. Kdo vysloví nesouhlas, je hned podezírán ze snahy omezovat svobodu. Tento rys české debaty lze vztáhnout i na diskusi o Ukrajině.

A2

Sloupek

Jiří Paroubek: Džin Karla Schwarzenberga

Tím, že některé členské státy EU, mezi jinými i ČR pod tehdejším ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem, uznaly samostatnost Kosova, vypustily podle Jiřího Paroubka džina nacionalismu, který se jim teď vrací v podobě dění na Krymu.

A1

Komentář

Vojtěch Boháč: Ruská média v informační válce

Občasný přispěvatel DR pobývající teď na Krymu přibližuje způsob, jakým pracují ruská masmédia s ukrajinským děním. Vysvětluje také, proč je oficiální výkladový proud v zemi tak silný a jaké důsledky to má pro ruskou společnost.

A1

Zpráva

Spor o Krym pokračuje, otázkou jsou ale už spíše důsledky

Žádná ze stran konfliktu zatím neustoupila a ani nejeví přílišnou snahu o kompromis. Vojáky obsazený poloostrov se mezitím připravuje na referendum, na nějž bude dle pozorovatelů muset Západ odpovědět. Otázkou je ovšem jak.

Jiri_vyletal_29-7-2012

Komentář

Jiří Vyleťal: Co říci o Ukrajině a nemýlit se

Obava Putinova režimu o ruské občany na Ukrajině je podle Jiřího Vyleťala stejně osvědčenou a prolhanou řečnickou figurou jako strach z někdejší československé kontrarevoluce ohrožující celý „mírový“ blok.

100_3944

Komentář

Zdeněk Vyšohlíd: Demokracie a „to podstatné“

Podle Zdeňka Vyšohlída má řešení krize na Ukrajině aspekty nejen ekonomické: jde také o roli mezinárodního práva a rozpor mezi utilitou a mravností. Autor připomíná, že i myšlenky Friedricha Nietzscheho a Karla Kosíka jsou v této souvislosti relevantní.

P1010065_1

Sloupek

František Kalenda: Rusko chce opět i do Latinské Ameriky

Stálý spolupracovník DR zaměřený na jihoamerické dění si všímá v kontextu současné krize na Krymu ruských plánů na druhém konci světa – v Latinské Americe.

Image

Recenze

Adam Votruba: Tranzitivní ekonomiky aneb verdikt nad ekonomickou transformací

Adam Votruba recenzuje knihu Martina Myanta a Jana Drahokoupila Tranzitivní ekonomiky s podtitulem Politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie. Jedná se o knihu zajímavou, jednoznačně empiricky zakotvenou.

Photo_filipoutrata

Sloupek

Filip Outrata: Ukrajina jako prubířský kámen české levice a pravice

Neschopnost části české levice rozpoznat demokratický, protioligarchický rozměr ukrajinského Majdanu, a její sympatie pro imperiální praktiky putinovského Ruska svědčí o hluboké ztrátě orientace a smyslu pro realitu.

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: Ukrajina, Kreml a zastánci mezinárodního práva

Rusko obsadilo Krym, který je legální i legitimní součástí Ukrajiny, aniž by místním Rusům cokoli hrozilo, ale zastánci mezinárodního práva, kteří jindy tak rádi pokřikují na Američany či Izrael, nyní podle Františka Kostlána mlčí.

Vojtech_srnka

Komentář

Vojtěch Srnka: Kritizovat Rusko a zachovat si důvěryhodnost

Vojtěch Srnka varuje před používáním dvojího metru, ti, kteří nyní kritizují Rusko, co se týče jeho počínání na Krymu, by příště měli být připravení se stejnou vervou a přísností kritizovat i jiné státy.

Hlad_k2

Komentář

Jan Hladík: Když o válce hovoří Kyjev

Jan Hladík navazuje na svůj text z minulého týdne, ve kterém se věnoval mezinárodnímu a ekonomickému kontextu dění na Ukrajině. V několika vstupech popisuje události posledních dní, opět s důrazem na mezinárodní souvislosti a jednotlivé aktéry.

A1

Zpráva

Ukrajina zůstává i týden po převratu rozdělená, Krym už ovládají Rusové

Ruský vpád na Krym a aktuální krize na poloostrově zastínily jiný obecnější rys posledního vývoje: Východ země se s novým režimem stále neztotožnil a ten neudělal za týden od nástupu téměř nic pro to, aby situaci napravil.

A1

Zpráva

Výkon Putina ve funkci schvaluje nejvíce Rusů od jeho nástupu do úřadu

Propad obliby ruského prezidenta z doby posledních velkých protestů je dávno pryč. Za stávajícím nárůstem stojí dle výzkumníků zejména úspěšná olympiáda.

Jd_l_to_2009_3

Sloupek

Jiří Dolejš: Nejde o konflikt východních a západních hodnot

Na dění na Ukrajině lze pohlížet i z pohledu střetu mezi Východem a Západem. Podle Jiřího Dolejše nejde o zakonzervování této země v jakémsi skleníkovém kulturním prostoru. Naopak je šance spojovat různé kulturní prvky dané složitými dějinami.

Hlad_k2

Komentář

Jan Hladík: Když Rusko hovoří o válce

Jan Hladík dává dění v Ukrajině do mezinárodního kontextu. Zdůrazňuje ekonomickou situaci Ukrajiny a manévrovací prostor a zájmy ostatních aktérů, kteří jsou nyní na tahu. Jak budou postupovat čeští zástupci?

Petrpavek

Komentář

Petr Pávek: Kdo zneužívá Olympijské hry? Aktivisté nebo Putin?

Ve chvíli, kdy i Mezinárodní olympijský výbor varuje Pussy Riot před politickými akcemi v Soči, je něco špatně. Za nejdražší zimní olympijské hry si totiž Putin kupuje pošlapávání základních principů olympismu.

Jelinek-4

Sloupek

Lukáš Jelínek: Zamrzlý kompas

Zahraniční politika prezidenta Miloše Zemana je v poslední době natočena především směrem na (jiho)východ. Ať už jde o jeho cestu na olympijské hry v Soči či návštěvu Islama Karimova nebo Viktora Janukoviče v Praze.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: Hořící černá skříňka

Situace na Ukrajině se poměrně nečekaně vyostřila, mrtvých a raněných přibylo, země se štěpí. Může to vůbec dopadnout „dobře“?

Vojtech_srnka

Komentář

Vojtěch Srnka: Státní návštěvy a lidskoprávní demagogie

Vojtěch Srnka upozorňuje na to, že kritika porušování lidských práv se v České republice často děje nevyváženě a výběrově. Příkladem je i kritika Putinova režimu, případně Miloše Zemana zato, že svojí výpravou do Soči podpořil porušování lidských práv v Rusku.

P1010065_1

Sloupek

František Kalenda: LGBT v subsaharské Africe: příčiny, povaha a pozadí diskriminace

Stálý spolupracovník DR doplňuje dnes všudypřítomnou kritiku ruské diskriminační politiky vůči sexuálním menšinám vhledem do situace v jižní polovině Afriky. Tam lze za represivními zákony nezřídka paradoxně vidět britský či americký vliv.

Jd_l_to_2009_3

Sloupek

Jiří Dolejš: Polemika s homofobií není tabu

Bylo by chybou smířit se s tím, že vzniká tendence názory na téma lidských práv homosexuálů na pozadí olympiády v Soči umlčovat a naopak vyvolat vlnu homofobních nálad. A to i v České republice.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: Příliš drahá sportovní legrace

Není to jen olympiáda v Soči, sportovní megaakce jsou čím dál častěji tématem debaty kvůli dopadu, které mají na hostitelské země a jejich obyvatelstvo.

Hal_k

Komentář

Tomáš Halík: Ukrajina si zaslouží podporu

Tomáš Halík pro Deník Referendum vysvětlil, proč se rozhodl podepsat výzvu k Marshallovu plánu pro Ukrajinu, kterou podpořilo jednaosmdesát světově známých intelektuálů.

Wgnz9znrjk344kj5b34

Dopis ze Slovenska

Juraj Marušiak: Oneskorená pocta Natalii Gorbanevskej

Známý slovenský politolog a novinář se na JeToTaku ohlédl za životem a činy nejproslulejší z osmi Rusů, kteří protestovali 25. srpna 1968 na Rudém náměstí proti invazi do ČSSR. Natalja Gorbaněvská zemřela před několika týdny vyznamenaná pouze Poláky.

B111

Zpráva

Protesty na Ukrajině vygradovaly, o revoluci se ale zatím nejedná

Zemí se šíří demonstrace a stávky, na Majdanu se opět stanuje. Nedělních protestů v Kyjevě se zúčastnil možná i půlmilion lidí. Pád stávajícího režimu je ovšem dle pozorovatelů nepravděpodobný – tedy alespoň prozatím.

A1x

Komentář

Oleksij Radynski : Oč jde a oč by mělo jít dnes na Ukrajině

Ukrajinský redaktor Krytyky Polityczne přibližuje pozadí aktuálního střetu v zemi – otázky, zda přijmout podmínky dohody o přidružení k EU, nebo upřednostnit celní unii s Ruskem. Jak odhaluje, problém má ještě další vrstvy a svoji roli sehrává i MMF.

A1

Zpráva

Tolokonnikovovou z Pussy Riot vezou prý na Sibiř, za měsíc ale může být volná

První informace o osudu ruské punkerky se objevily až po několika týdnech, které uplynuly od její zářijové hladovky. Dle znalců se přitom na případy všech členek Pussy Riot vztahuje chystaná prosincová amnestie prezidenta Putina.

Pechova2

Komentář

Šárka Pechová: Nejdřív piráti, potom výtržníci, ochránci Arktidy se ale nevzdávají

Od zadržení aktivistů z tzv. Arktické třicítky uplynul první měsíc. Tisková mluvčí Greenpeace ČR zasazuje událost do kontextu kampaně, na níž se aktivisté podíleli.

A1

Zpráva

Greenpeace v Rusku budou souzeni za výtržnictví, ne pirátství

Ruské orgány překvalifikovali obvinění, kterému čelí tzv. Arktická třicítka. Ekoaktivisté tak nejspíše do vězení nepůjdou, ale dostanou pokutu a stráví ještě několik týdnů ve vazbě.

A1

Zpráva

Rusko aktivisty Greenpeace zatím nepustí, pomoci může však amnestie

Dle znalců aktivisté nakonec do vězení nepůjdou. Příznivci Greenpeace ale jen čekat na prosincový pardon nechtějí.

A1

Zpráva

Tolokonnikovová z Pussy Riot ukončila hladovku, slíbili jí převoz jinam

Naděžda Tolokonnikovová hladověla celkem devět dní. Zjištění komise Rady pro lidská práva fungující při úřadu ruského prezidenta dala jejím stížnostem za pravdu.

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Podkarpatská vinná cesta

Víno ze Seredného není moc dobré. Má takovou divnou příchuť, která je spojena s odrůdou Izabela. Možná, až staré a slavné vinařství v Seredném klekne úplně, koupí ho protřelý vinný oligarcha, který bude vědět, jak se dostat na trh.

A1

Dopis ze Slovenska

Peter Weisenbacher: Špička putinovského ľadovca

Naděžda Tolokonniková ze skupiny Pussy Riot zahájila tento týden hladovku proti podmínkám v táboře, kde je vězněna. Jaké jsou, přibližuje jeden ze stálých autorů JeToTaku na základě dopisu přímo od Tolokonnikové.

A1

Zpráva

Úder na Sýrii znovu odložen, Rusko nabídlo alternativu

Ruský ministr zahraničí vyzval Asadův režim, ať předá chemické zbraně pod mezinárodní kontrolu. Syrský ministr zahraničí iniciativu přivítal. V USA mezitím začíná velká parlamentní debata, která se nejspíše protáhne až do konce týdne.

Foto_roman_juriga

Komentář

Roman Juriga: Výdobytkům 21. srpna 1968 věrni zůstaneme!

Odstupující vláda Jiřího Rusnoka se v energetické politice rozhodla definitivně odklonit od civilizovaného světa a Evropy, kde usilují o čisté a bezemisní zdroje energie, a posílit dovoz strategických surovin z Ruska.

Jakub_cb

Sloupek

Jakub Patočka: I kvůli jadernému lobbistovi Podivínskému je třeba Rusnokovu vládu odmítnout

Fakt, že navrhovaný ministr životního prostředí Podivínský zasvětil svá první veřejná vystoupení propagaci dostavby rozšíření jaderné elekrárny Temelín, z něj činí jeden z hlavních důvodů, proč Rusnokovu vládu ve Sněmovně odmítnout.

Zuzana_valkova_cb

Sloupek

Zuzana Válková: Vaši přetvářku si platím z daní. A trvám na ní

Možnosti diplomacie malých národů nejsou tak beznadějné, jak se to ze stávající praxe České republiky může jevit. Terapeutické účinky sebebalamutění jsou prověřené dějinami.

Zobrazeno 50 / 422