Migranti a utečenci

Ax1

Sloupek

Daniel Soukup: Smrádek bez teploučka

Český stát nedokáže ani sebevědomě vystupovat navenek, ani uspokojivě zajistit vlastní fungování. Příkladem je odmítnutí syrských uprchlíků či výbuchy ve vrbětickém areálu.

Senft2

Komentář

Lukáš Senft: Tomio Okamura, tančící kolonialista

Předseda Úsvitu přímé demokracie není originální politik ani svědomitý občan. Mnohem spíše je symptomem hlouběji probíhajícího neklidu.

Ab2

Sloupek

Petr Bittner: Chovanec pro odchovance

Česká republika tento týden čelí důsledkům globální krize. Musí zaujmout postoj vůči imigraci syrských uprchlíků. Mezi všemi možnými přístupy u nás s přehledem vítězí ten alibistický.

Photo_filipoutrata

Sloupek

Filip Outrata: Bezpečnostní riziko lhostejnosti

Neochota představitelů České republiky přijmout na naše území uprchlíky ze Sýrie je ostudná a navíc neprozíravá. Stát alibisticky stranou je větším bezpečnostním rizikem než poskytnout pomoc těm, kteří ji zoufale potřebují.

Recmanov_

Sloupek

Ivana Recmanová: Kdo je tady etnický křesťan?

Záleží na tom, zda by se v případě syrských uprchlíků, které by Česká republika přijala, jednalo o křesťany? Mnoho lidí se mylně domnívá, že křesťanství zaručuje lepší adaptabilitu na české podmínky.

Aa1

Zpráva

Na světě žije doposud přes 35 milionů lidí ve stavu faktického otroctví

Podle výroční zprávy Walk Free Foundation počet novodobých otroků spíše vzrůstá. Nejvíce jich žije v Indii, na 37 tisíc však také v České republice.

Lukas_kraus

Glosa

Jak je to s norskými pasy pro imigranty

Český politolog žijící v Norsku uvádí na pravou míru informaci z Novinek.cz, že Norsko zavádí barevně odlišené pasy pro přistěhovalce, a glosuje diskuzi, jíž zpráva vyvolala.

Bican

Sloupek

Jaroslav Bican: Migranti kladou odborům otázku, čím chtějí být

Velkým tématem, před kterým dnes stojí odborové hnutí, je pracovní migrace. To, jak se k němu postaví, nakonec rozhodne o tom, zda jsou odbory ještě stále hnutí a nebo jen organizace hájící zájmy jisté části pracujících.

Ostampach

Sloupek

Ivan Štampach: Na rase záleží

Existují různé druhy rasismu, některé využívají strategii vylučování, jiné pohlcování. Multikulturalismus stojí za to překonat v tom smyslu, pokud se jím rozumí pouhé pasivní přijímání faktu mnohosti kultur, které vede k jejich faktické izolaci.

Evickacb2

Komentář

Eva Kaličinská: Ženy nikoli domácí

Autorka pracující s přistěhovalci upozorňuje na nový migrační trend, v rámci nějž přicházejí do ČR ženy čím dál častěji samostatně. Že má i řadu pozitivních rysů, dokládá na příkladech migrantek, jimž se podařilo vybudovat obdivuhodné podniky.

Kalneda

Sloupek

František Kalenda: Nečekaná pomoc syrským uprchlíkům přichází z Latinské Ameriky

Země jako Argentina, Brazílie či Uruguay věnují obětem největší z humanitárních krizí současnosti více pozornosti než leckterý stát Evropské unie, včetně České republiky.

A2

Rozhovor

Lukáš Kraus: Švédská levice to teď nebude mít lehké

S českým, leč v Norsku žijícím politologem o švédských volbách, rozdílech mezi Švédskem a Norskem i důvodech úspěchu tamní krajní pravice.

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: Volby ve Švédsku, ztráta evropských hodnot a kšeftaření

Ve Švédsku proběhly parlamentní volby. Švédští demokraté, kteří se snaží tvářit, že svou extremistickou minulost mají za sebou, získali téměř třináct procent a skončili třetí. Podobná situace jako zde je ale ve více zemích Evropské unie.

Recmanov_

Sloupek

Ivana Recmanová: Některé hostky nikáb nenosí

Spolu s tím, jak v lázeňském městě Teplice přibývají hosté z arabských zemí, roste i počet stížnosti na tuto klientelu. Jak se s tím vyrovnávají místní, trvale žijící, Arabové?

Kalneda

Sloupek

František Kalenda: Americká (ne)zodpovědnost

Stálý spolupracovník DR zaměřený na Latinskou Ameriku tentokrát o odpovědnosti Spojených států za největší problémy Mexika a zemí takzvaného trojúhelníku smrti.

A1

Dopis ze Slovenska

Radovan Geist: Spravodlivý hnev

Slovenský odborník na Evropskou unii tentokrát o přístupu západoevropských vlád k přistěhovalcům z chudších zemí EU: Proč je tak omezují, když je příslušná forma migrace dle všeho výhodná?

Evickacb2

Komentář

Eva Kaličinská: Zadlužen hned v porodnici

Přestože systém zdravotního pojištění pro migranty kritizují nevládní organizace, Kancelář veřejného ochránce práv nebo Výbor OSN, lobby komerčních pojišťoven byla zatím silnější.

Gruber_jan_01

Sloupek

Jan Gruber: Otevřme českou politiku cizincům

Jiří Dienstbier v rozhovoru pro Českou televizi minulý týden řekl, že by rád prosadil volební právo pro cizince, kteří mají v České republice trvalý pobyt, a otevřel debatu nad jejich participací na veřejném, politickém životě.

Jd_l_to_2009_3

Sloupek

Jiří Dolejš: Multikulturalismus na pranýři?

Realita i užitečná perspektiva soužití různých kultur patří mezi evropské hodnoty. Negování multikulturalismu z dílny antiislamistů, anticikanistů a jiných xenofobů není levicovou myšlenkou.

Portret

Komentář

Markéta Hrbková: Má kritika je možná víc prosbou...

Markéta Hrbková reaguje na rozhovor s Janem Kellerem, ve kterém rozdělil migranty do tří skupin, přičemž proti té třetí svázané s organizovaným zločinem by se podle něho mělo postupovat přísněji než dosud.

Ax1

Sloupek

Daniel Soukup: Manifest multikulturní Evropy

Příklady z dějin evropské literatury ukazují, že Evropa a multikulturalismus k sobě neoddělitelně patří.

Maminka

Komentář

Anna Šabatová: Místo veřejného ochránce práv v demokratické společnosti

Přinášíme příspěvěk Anny Šabatové z konference s názvem Společnost, právo a politika, která proběhla 6. května na Filozofické fakultě UK. Autorka v něm popsala vývoj institutu veřejného ochránce práv od správního k lidskoprávnímu pojetí.

Bican

Sloupek

Jaroslav Bican: 1753, číslo, co rozhodne volby?

Hnutí Úsvit u nás nechce nepřizpůsobivé migranty. Máme ale v ČR někoho takového? Tomio Okamura se brání automatickému rozdávání občanství, opravdu se u nás něco takového děje? Téma nepřizpůsobivých se už naprosto odtrhlo od reality.

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: Okamura rozjel kampaň rasisticky aneb Kam patří japonští fašisté

Úsvit přímé demokracie jako stěžejní prvek své kampaně před evropskými volbami použil plakát, na němž bílé ovce vykopávají z české vlajky ovci černou, a přidal k tomu nápisy proti Romům a migrantům. Plakát v minulosti použila i česká Národní strana.

Tomas_zdechovsky

Komentář

Tomáš Zdechovský: Ondřej Hudec se lidovců bát nemusí

Tomáš Zdechovský reaguje na text Ondřeje Hudce Lidovci se migrantů bát nemusí. Podle Zdechovského KDU-ČSL nehodlá rozdmýchávat nenávist vůči imigrantům, jen se domnívá, že se do budoucna musíme vyvarovat chyb, které už před námi udělaly jiné země.

Rozumek2

Komentář

Martin Rozumek: Cizinci ve veřejném životě, participace nebo státní integrace?

Česká republika se v mezinárodním srovnání, co se týče integračních politik cizinců, umístila na předposledním místě. To plně odpovídá důležitosti, jaká je zde politické participaci cizinců přisuzována.

Hudec

Komentář

Ondřej Hudec: Lidovci se migrantů bát nemusí

Již odstraněná pasáž z programu KDU-ČSL pro evropské volby nám nepřímo sugeruje, že bychom se měli mít na pozoru před všemi imigranty a především těmi z islámských zemí. Lidovci tak vytahují strašáky, které s českou realitou nemají nic společného.

Kalneda

Sloupek

František Kalenda: Ti, kteří mění Ameriku

O Hispáncích v USA se mluví i píše hojně, často však s předsudky a pouze malým ohledem na realitu. Jak je to s porodností, religiozitou, voličskou silou nebo i pověstnou tloušťkou amerických Latinos přibližuje František Kalenda.

112491_mediafax_richard_benes

Zpráva

V Brně se bude diskutovat o zdravotním pojištění migrantů

V České republice žije asi sto tisíc lidí ze třetích zemí, kteří se musí spokojit s komerčním zdravotním pojištěním. To přitom nepokryje potřebnou péči a je pouze zdrojem snadného zisku pro komerční pojišťovny.

Image

Esej

Adrian Portmann: Už vás nechceme aneb Helvetská noční můra

Historik švýcarského původu představuje komplexně pozadí, v němž se odehrálo nedávné referendum o omezení přistěhovalectví. Vedle témat jako důležitost cizinců pro ekonomiku a jejich postavení v zemi přitom pojednává i o zvláštnostech systému přímé demokracie.

Jlm_bideau

Komentář

Marcela Salivarová Bideau: Švýcarské referendum o omezení svobodného pohybu osob

Marcela Salivarová Bideau se vrací k výsledku švýcarského referenda ohledně volného pohybu osob. Před současnou vládou stojí úkol jak skloubit smlouvy podepsané s Evropou a lidový verdikt.

Andrea2-foto

Komentář

Andrea Cerqueirová: Kdo zpochybňuje zločiny…

Některé části dějin bývalé ČSSR jsou dnešním studentům neznámé. Jedná se například o historii stovek lidí z Brazílie, Chile, Argentiny, ze Španělska, kde vládly tvrdé vojenské režimy, které u nás našly politický azyl.

Evickacb2

Komentář

Eva Kaličinská: Šátky nebo smrt?

Eva Kaličinská ve svém textu popisuje obtíže migrantů se začleňováním se do nové společnosti, mimo jiné se také vrací k případu dvou muslimských dívek, které nechtěly studovat na zdravotní škole bez šátků na hlavě.

Rusnok

Zpráva

Ve středu se uskuteční demonstrace proti vykořisťování cizinců státem

Ve středu bude vláda projednávat novelu zákonů upravujících postavení migrantů a migrantek, kteří pracují v ČR. Nejen proto před budovou vlády proběhne akce, která má upozornit na vykořisťování cizinců státem.

Pavel_cizinsky_1

Dokument

Otevřený dopis premiéru Rusnokovi

Zveřejňujeme otevřený dopis předsedovi vlády Jiřímu Rusnokovi k tématu vykořisťování cizinců státem a sociálních práv pracovních migrantů a migrantek dle směrnice EU o jednotném povolení.

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: „Přeji si, aby mé děti vraždily nevinné lidi“

Lidé se stále více odklánějí od humanistických způsobů řešení věcí a přiklánějí se k násilným „řešením“, která jsou rychlejší, přehlednější, uchopitelnější a mohou dát pocit zadostiučinění. Naším hlavním nepřítelem je fanatismus.

Opu

Zpráva

V Brně se koná sbírka kompenzačních pomůcek pro seniory v Gruzii

V bněnské kanceláři Organizace pro pomoc uprchlíkům probíhá do konce srpna sbírka kompenzačních pomůcek, které poputují do gruzínského regionu Khashuri. OPU tam v říjnu otevře Centrum denních služeb pro seniory běžence.

Immigrant

Analýza

Eva Kaličinská: Integrace migrantů na trh práce: krok vpřed, dva zpět

Přestože Česká republika má dokument Zásady integrace cizinců, svou strategii vůči přistěhovalcům dosud nedokázala konkrétně formulovat. Žádný univerzální model integrace neexistuje, je třeba nalézt koncepci vhodnou pro každý stát.

443635_mediafax_mikulas_krepelka

Zpráva

Aktivisté protestovali proti vytlačování migrantů z trhu práce

Zástupci sedmadvaceti občanských sdružení protestovali ve čtvrtek před ministerstvem práce a sociálních věcí proti zpřísňování vydávání pracovních povolení migrantům na pozicích s nízkou kvalifikací.

Jirka

Sloupek

Jiří Silný: Periferie a chleba

Ježíšův odkaz symbolizuje osud bezdomovců, pronásledovaných migrantů, politických a náboženských disidentů a obětí zvůle mocných všech dob. Nedejme se zmýlit tím, že se k jeho jménu hlásí i ti, kdo z jiných lidí dělají bezdomovce a oběti nespravedlnosti.

Image

Zpráva

Arizona spustila on-line sbírku na pohraniční bariéru

Dnes nejpočetnější křídlo amerických republikánů prosadilo zákon, na jehož základě se od středy v Arizoně vybírá na zadrátování hranice s Mexikem. S výstavbou bariér se má začít, až bude shromážděno alespoň 50 milionů dolarů.

Image

Zpráva

Evropská unie zvažuje obnovu hraničních kontrol

Unijní ministři vnitra se na poslední schůzce vyslovili pro zásadní revizi schengenských pravidel, možná i znovuzavedení pasových kontrol. Oficiálně jde o reakci na uprchlické vlny ze severu Afriky. Podle komentátorů však svou roli sehrává i posilování krajní pravice.

399091_mediafax_michal_kalasek

Zpráva

Iniciativa za práva migrantů: Na chyby úřadů doplácí cizinec

Koncertem vyjádřili protest proti přístupu českého státu k pracovním migrantům aktivisté Iniciativy za práva migrantů. Novela zákona, která začne platit od ledna příštího roku, podle nich postavení migrantů pracujících v České republice ještě zhorší.

Image

Zpráva

Británie se uzavře mimoevropským přistěhovalcům

Vláda Davida Camerona schválila balíček kvót a opatření, jimiž chce razantně omezit přistěhovalectví. Aplikace nejobecnějšího z nich by měla snížit roční přírůstek migrantů ze států mimo EU na bezmála desetinu.

Image

Zpráva

Německá vláda už nechce multi-kulti, jenom pracovní sílu

Vláda Angely Merkelové představila novelu imigrační politiky, která by do země měla přilákat tři sta tisíc kvalifikovaných odborníků. Zveřejnění koncepce přichází pouze několik dní poté, co kancléřka prohlásila, že multikulturalismus v Německu selhal.

Zpráva

ČTK převzala zavádějící zprávu ministerstva vnitra o migrantech

Vláda bude zítra projednávat zprávu ministerstva vnitra o migrantech. Pokud ji pouze bez dalšího vezme na vědomí, bude to i vina ledabylé práce ČTK.

_um_ek

Sloupek

Tomáš Tožička: Migranti, hejbejte se

Nomenklatura ODS sem pozvala tisíce zahraničních dělníků s příslibem pohádkových výdělků. Vládnoucí úředníci se je snaží zahnat zase zpátky domů.

Image

Zpráva

„Dnes nepracujte, ani nenakupujte,“ zní z Francie. Je Den bez přistěhovalců

Francouzská občanská sdružení a přistěhovalecké komunity se rozhodly poukázat na význam imigrace neobvyklým způsobem: na celý dnešní den nechají přistěhovalce „zmizet“.

Zobrazeno 48 / 48