Evropa a my

Další témata

Jakub_cb

Sloupek

Jakub Patočka: Bez Evropské unie bychom byli nadobro ztraceni

V nadcházejícím údobí, kdy od české politiky doma už zase nebude nejspíše možné nic nijak zvláštního čekat, lze ochotou veřejně se brát za ideu prohlubování vnitřní soudržnosti evropského soustátí měřit odvahu našich politiků.

Peltram2

Komentář

Antonín Peltrám: Proč euroval?

Evropský mechanismus stability neboli „euroval“ je složitým systémem, který má pomoci členským zemím Evropské unie, jež se příliš zadlužily. Česká republika k němu přistoupí 3. dubna.

Pawel_orez

Komentář

Paweł Pieniažek: Unie na Východě prohraje?

I kdyby se vytvoření nové koalice v Moldavsku protáhlo a parafování dohody o přidružení tak nebylo možné v listopadu, tak evropská integrace této země není ohrožena. V případě Ukrajiny vypadá situace výrazně hůře.

Zuzana

Komentář

Zuzana Brzobohatá: Komise a Rada se musí naučit jednat s Evropským parlamentem

Není možné si myslet, že poslanci Evropského parlamentu budou jenom tupě odhlasovávat, co si moudře dojednali nikým přímo nevolené Rada a Komise.

Image

Zpráva

Petr Drulák: trh, který reguluje sám sebe, spěje k sebezničení

Politolog Petr Drulák vystoupil v Brně na besedě pořádané Masarykovou demokratickou akademií v cyklu Co po kapitalismu spolu se sociologem Martinem Potůčkem a politikem Ivanem Davidem.

Roucek

Komentář

Libor Rouček: Trojí dědictví Václava Klause

Klausovo politické dědictví je veskrze negativní: rozbil Československo, nectil právo, nepochopil význam evropské integrace.

Reich

Komentář

Robert Reich: Sto let první americké sociálně-demokratické revoluce

Clintonův ministr práce připomíná sto let starou převratnou událost jako paralelu a jako inspiraci.

Pospichal

Komentář

Petr Pospíchal: Diplomacie po rozpadu a dvacet let

V sérii dvojčlánků k 20. výročí rozpadu Československa pokračujeme dvěma texty o zahraniční politice a diplomacii.

Wgnz9znrjk344kj5b34

Komentář

Juraj Marušiak: Zahraničná politika – od prežitia k lepšiemu svetu

Slovensku se podařilo vybudovat diplomatickou strukturu a zapojit se do významných mezinárodních organizací. Nyní by se vládnoucí sociální demokracie měla pokusit o novou zahraničněpolitickou vizi postavenou na progresivních hodnotách.

Peichler_2010

Sloupek

Patrik Eichler: Cameron, Nečas, Zahradil

Podle mediální databáze se k projevu britského premiéra Camerona v českém tisku vyjádřili autorským textem jen dva politici: Europoslanec Zahradil a premiér Nečas. Těžko lze o české evropské politice napsat více.

Katka

Komentář

Kateřina Bocianová: Česká republika ve střední Evropě, střední Evropa v Evropské unii

Historický koncept střední Evropy se politicky podařilo vtělit do projektu Visegrádské čtyřky. Ovšem spolupráce České republiky v blízkém sousedství trpí stejným nedostatkem politické vůle, jako její spolupráce v rámci Evropské unie.

Mikulasferjencik01

Sloupek

Mikuláš Ferjenčík: Perspektivy evropské integrace

Dosud velmi úspěšný projekt evropské integrace čelí mnoha obtížím. Pokud se zdaří institucionální reforma, která vytvoří demokratické instituce odpovídající zájmům evropských občanů a významu Evropy, vznikne silná federální Evropa.

Ondrejcisarcb

Komentář

Ondřej Císař: Kapitalismus proti pravidlům, chytrost proti inteligenci?

Dnešní krize je hlubší než krize Peroutkova, protože to není jen krize hospodářského systému a jeho distribučního subsystému, ale krize hluboce intelektuální.

Pithart_mediafax_jakub_polacek

Komentář

Petr Pithart: Kapitalismus: slovo a realita

Politický myslitel, nejdéle sloužící český senátor, a velký znalec díla Ferdinanda Peroutky Petr Pithart je autorem prvního z ohlasů, jimiž zahajujeme debatu o Peroutkově textu Kapitalismus a inteligence.

Peroutka03

Esej

Ferdinand Peroutka: Inteligence a kapitalismus III.

„Není pochyby o tom, jaká je hierarchie kapitalistického světa: je to uctívání zlatého telete; rozum, humanita, kultura mají jen druhořadé postavení. Přirozeným cílem inteligence musí býti obrátiti tuto hierarchii."

Image

Esej

Ferdinand Peroutka: Inteligence a kapitalismus II.

„Demokracie měla zacházeti s kapitalismem jako se svým sluhou; místo toho dopustila, aby v mnohém ohledu se stal jejím pánem. Není to rozumné a není to ani důstojné."

Peroutka01

Esej

Ferdinand Peroutka: Inteligence a kapitalismus I.

„Jakožto liberálové, pragmatisté, hlasatelé zdravého rozumu a zastánci střední cesty se musíme rozcházet s dnešním kapitalismem."

Image

Esej

Alena Wagnerová: Svoboda, rovnost, základní příjem aneb O důstojnosti člověka

Evropská debata o zavedení základního příjmu se slibně vyvíjí a představuje jeden z klíčových motivů v debatě o tom jak vymanit demokracii z její současné podřízenosti trhu.

A1

Dopis ze Slovenska

Michal Havran: Vojna a mier

Cenou za mier na kontinente, trvajúci najdlhšie za posledných 2000 rokov, nemôže byť stratégia, že podporíme konflikty inde. Takýto deštruktívny transfer našich vlastných tráum si nemôžeme dovoliť.

Image

Esej

Thorben Albrecht: Evropa a dobrá společnost. Po krachu

Společný text německého a britského sociálního demokrata rozvíjí stěžejní debatu současné evropské parlamentní demokratické levice. Obsahuje řadu konkrétních návrhů. Jeho inspirační potenciál pro českou levici pokládáme za mimořádný.

Komentář

Adam Ostolski: Kdo je doopravdy „v centru Evropy“?

Na argumentu, že ratifikace fiskální smlouvy Polsku usnadní být tam, kde se bude rozhodovat o osudu Evropy, něco je. Ale postoj vlády k evropským standardům lidských práv, ekologii nebo dani z finančních transakcí nutí pochybovat o upřímnosti takového argumentu.

Lukas_kraus

Komentář

Lukáš Kraus: Evropská unie: kompromis nebo diktát?

Slova o tom, že Evropská unie je postavena na zásadě kompromisu, se v poslední době dostávají do rozporu s realitou, kterou je spíše diktát politické třídy tlačené finanční oligarchií.

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Můj život v česko-německých vztazích

Za více jak dvacet let po listopadové revoluci se podařilo odstranit většinu překážek a stereotypů bránících dobrým vztahům mezi Čechy a Němci – nejlepším dokladem toho je život v bývalých Sudetech.

Lezsek_miller

Komentář

Leszek Miller: Polsko do EU rádi přivedeme ještě jednou

Příkladem polské debaty o evropské politice je vystoupení předsedy Svazu demokratické levice Leszka Millera během parlamentní debaty před posledním summitem Evropské rady. Miller zdůrazňuje, že kdo stojí mimo eurozónu, bude muset do Unie vstupovat znovu.

Chmelar

Sloupek

Aleš Chmelař: Jak spravit evropský rozpočet

Rozpočet Evropské unie představuje pouhé jedno procento evropského HDP a nemůže proto stačit nárokům sjednocujícího se kontinentu. Je třeba jej navýšit a přispět jeho pomocí mj. ke zmenšení rozdílu mezi bohatými a chudými.

Joachim_becker-19

Komentář

Joachim Becker: Prehlbujúce sa konflikty v rámci EU

Všechno nasvědčuje tomu, že Evropská unie směřuje k hlubokému institucionálnímu štěpení mezi členy eurozóny a zeměmi mimo ní, stejně jako k částečné dezintegraci.

Komentář

Jana Krausse: Evropská unie se zásadně mění

Česká republika se dění v Evropské unii stále více vzdaluje; zajímá ji pouze to, co může dostat, na procesu evropského sjednocování se ovšem nehodlá nijak podílet. Může se také stát, že se ocitneme mimo samotnou Unii.

Chmelar

Sloupek

Aleš Chmelař: Nechme Brity odejít z EU

Velká Británie se v EU chová v intencích své staleté zahraniční politiky, která evropský kontinent především cíleně rozděluje. Neměli bychom se proto bát asertivnějšího přístupu k Britům, sabotujícím proces evropského sjednocování.

Jelinek-4

Sloupek

Lukáš Jelínek: Eurosabotér už na Hradě neusedne

Debata, která proběhla 8.listopadu v Institutu ekonomických studií UK, byla velmi zajímavá. Připravilo ji sdružení Evropské hodnoty a evropských hodnot se skutečně týkala. Přítomní kandidáti přitom na sebe řekli mnohem víc, než jen jak vnímají dnešní EU.

Image

Esej

Radosław Sikorski: Milí Britové, Polsko udělá vše, aby evropský projekt uspěl

Řeč v blenheimském paláci o Velké Británii a Evropě rozpoutala diskusi v mnoha evropských zemích. Pozoruhodná je jednak srovnáním postoje polského konzervativce s převládajícím tónem pravice české, jednak smělostí, s níž k Britům hovoří.

Jiri_vyletal_29-7-2012

Komentář

Jiří Vyleťal: Nobelova cena pro Evropskou unii

Evropská unie je navzdory tomu, že se stala také nástrojem globalizace a prosazování neoliberálních politik, jedinečným mírovým podnikem postaveným na ideji společného dobra a sociálního smíru.

A1

Dopis ze Slovenska

Radovan Geist: Cynici a kazatelia

Vody politiky sú kalné, plné zradných prúdov. Na každého, kto sa v nich snaží orientovať, striehne nebezpečenstvo – v snahe uľahčiť si situáciu, nájsť oporný bod, sa stane cynikom, alebo kazateľom. V európskej politike to platí dvojnásobne.

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Pomazánkové máslo a marmeláda

Potravinářské výrobky, které chceme nazývat pomázankové máslo a marmeláda, by neměly být předmětem ohnivého sporu s Evropskoun unií, nýbrž spíše podnětem k zamyšlení nad naším potravinářstvím.

Fgergretgh567u567u654u

Komentář

Vladimír Špidla: Nobelova cena míru pro Evropskou unii

Evropská unie vytvořila svým jedinečným konceptem sdílené suverenity politické uspořádání, které zajišťuje kontinentu mír a nejen to: měl by se stát modelem pro budoucí uspořádání globální.

Jpehe

Sloupek

Jiří Pehe: Tragický omyl

České reakce na udělení Nobelovy ceny míru EU prozrazují mizivou míru „evropanství“ u nás, jakož i ochoty podílet se na společném evropském díle.

Josefpinior

Komentář

Józef Pinior: Za nové podoby přímé demokracie

Polský politik a filosof uvažuje nad perspektivami demokracie v situaci, kterou ohrožuje globalizující se kapitalismus. Demokracii by podle jeho soudu mohla zachránit federalizace Evropy a rozvoj forem demokracie přímé.

Jiri_vyletal_29-7-2012

Komentář

Jiří Vyleťal: Nadějné vyhlídky

Naše naděje spočívá v tom, že většina Evropanů dnes již odmítá neoliberalismus. Problémem, který zbývá vyřešit, je vysoké zadlužení – řešením je odpuštění dluhů.

Dienst

Komentář

Jiří Dienstbier: Kverulantstvím a jalovou ideologií naše zájmy v EU neprosadíme

Stávající přístup vlády i prezidenta k Evropské unii nereprezentuje skutečné zájmy občanů ČR. Naše evropská politika musí být aktivní a srozumitelná.

Johncavanaghcb

Komentář

John Cavanagh: Sedm cest k překonání rozpočtového deficitu

Studie Institutu politických studií rozebírá situaci ve Spojených státech, ale přináší mnoho analogií využitelných pro nás. Deficit státního rozpočtu lze snadno zvládnout, je ale zapotřebí změnit přístup.

Ostampach

Sloupek

Ivan Štampach: Vpřed k tradičním hodnotám

Zlatá bula sicilská posílila autonomii českého království a zároveň i jeho vazbu na velký evropský útvar, jehož tehdejší císař vedl osvícenou politiku náboženské tolerance a podpory vzdělanosti. Právě takové impulsy jsou inspirativní i dnes.

Image

Esej

Thomas Meyer: Kapitalismus a jeho kritika. Potřebujeme renesanci Marxe?

Esej předního německého politického myslitele směřuje k základní otázce: dokáží sociální demokraté ještě jednou vynutit historický kompromis práce a kapitálu?

Peichler_2010

Komentář

Patrik Eichler: Já jsem Evropa

Historik Jan Rychlík v uplynulých dnech v médiích dvakrát hovořil o Evropě a rozpadu Československa. Klausovská pravice podle něj používá vůči EU stejné argumenty, jaké Mečiarovo HZDS používalo vůči československé federaci.

Ostampach

Sloupek

Ivan Štampach: Socialistická Evropa?

Evropa bojující proti převaze finančního kapitálu nad prací a lidskými právy není socialistická, jak se obává Václav Klaus. Ke skutečnému socialismu ale může dospět politickým rozhodnutím svých obyvatel.

Jpehe

Sloupek

Jiří Pehe: Přímá volba prezidenta nebude katastrofa

Komparace s ostatními státy Evropské unie i s naší vlastní zkušeností s volbou parlamentní ukazuje, že přímá prezidentská volba nepřináší horší výsledky než volba nepřímá.

N1445543223_261191_2666924

Sloupek

Petr Minařík: Ráno jedu dál, aneb volný pohyb Romů v EU

Obrázky tancujících Romů, občas nějaký Rom u popelářského auta, a taky pár záběrů Romů u starých počítačů. A Francouzům se prý nelíbí, že Romové příliš cestují z jedné země Evropské unie do druhé.

Parn_stroj

Esej

David Korten: Rozpočtový deficit a kolektivní porucha soustředění

O peníze jde až v poslední řadě. Je třeba začít věnovat pozornost skutečným deficitům, které nás reálně ohrožují na životě.

Ostampach

Sloupek

Ivan Štampach: Jaký vliv trhu?

Pokud tržní systém u nás nedokázal vyladit ceny a kvalitu zboží a služeb, zatímco v sousedním Německu ano, nebude to zřejmě jen trh, ale také odlišná kultura.

Jelinek-4

Sloupek

Lukáš Jelínek: Letní cesta do Evropy

Střet s realitou nastal až při odjezdu z Paříže, když se sprostý český pasažér hádal o banalitu s nervózním řidičem autobusu. Vedle nepublikovatelných výrazů též zaznělo: „To se může přihodit jen s Čechem!“ Takto pobýváme v Evropské unii.

Irvin1-149x166cb

Komentář

George Irvin: Přišel čas znárodnit velké banky

Deník Referendum zahajuje komentářem britského ekonoma projekt Evropa a my. Doufáme, že pravidelně publikované články z evropských i světových médií povedou k prohloubení debaty o směřování českých zemí.

Jelinek-4

Sloupek

Lukáš Jelínek: Mazej do kouta, levice jedna!

Projekty sociálního státu či evropské integrace nepochází z čistě sociálně demokratické kuchyně. Jsou společným dílem křesťanských, sociálních a liberálních demokratů a představují reakci na nejbytostnější zájmy obyvatel starého kontinentu.

Zobrazeno 50 / 983