Debata o kapitalismu

Profilovka_2

Komentář

Tomáš Schejbal: Squaterství nebo barbarství

Squatting je konkrétní realizací socialistických vztahů tady a teď, je socialistickou odpovědí na kapitalistické barbarství. Proto by každá levicová nebo levicově liberální strana, hodná toho jména, měla mít v programu legalizaci squattingu.

A2_m

Dopis ze Slovenska

Juraj Mesík: Všetci sme Detroiťania?

Zpráva o bankrotu proslulého města prolétla před několika dny tiskem i televizí. K přiblížení v širším kontextu si ji vybral i jeden z autorů serveru JeToTak, partnerského média DR na Slovensku.

Jirka

Sloupek

Jiří Silný: Čím hůře, tím hůře

Je pro levici lepší, když lid úpí pod vykořisťováním, a bude tedy dříve nebo později ochoten vzít emancipační boj za svůj, nebo jsou i dílčí úlevy v rámci panujícího systému důležitým taktickým ziskem, i když mohou otupit bojového ducha?

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Čerstvě odhalený Tykač proti Ottawayovi

Pokud kapitalistická společnost není schopna v rámci přirozené filantropie dbát také o zdánlivě slabší výhonky, výsledkem může být autoritativnější, sociálně orientovaný režim, jinak ale podobně, ba možná ještě více korupční.

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Dychtivost po změnách

V našich zeměpisných šířkách počítáme se společenskými změnami, ba dokonce po nich prahneme. Evoluce ale nepřináší nic radikálně nového. Byl to případ sametové revoluce, přímé volby prezidenta i nedávného policejního zásahu. Jedná se víceméně o opakování téhož.

Img_20160724_142129

Komentář

Eva Hájková: Letní melancholické přemítání o práci

V dřívější době jistý typ lidí mohl nalézt uplatnění v archivech, knihovnách či muzeích. Dnes už jsou ale tyto instituce přeplněné a i sem proniká manažerský způsob řízení. Objevuje se tak skupina lidí, která je zdánlivě zbytečná.

2d997f48a8ed08b5c38be8a9e79ebbd7

Komentář

Ivan Bartoš: Nekomerční sdílení

Nakladatelství, která podala trestní oznámení za sdílení odborných publikací, nás přivádí k důležité otázce. Je naším cílem chránit původní investici nakladatele, nebo poskytovat, co nejvíce kvalitních informací co největšímu počtu lidí?

Download

Komentář

Roman Kanda: Zoufalství s úsměvem na tváři

Za minulého režimu se říkalo, že žijeme ve vyspělé socialistické zemi. Pod povrchem ale existovala nepřiznaná frustrace z chudoby ve srovnání se Západem. Dnes se také opakuje, jak se máme dobře, každodenní realita většiny tomu ale neodpovídá.

2d997f48a8ed08b5c38be8a9e79ebbd7

Komentář

Ivan Bartoš: Jak dlouho se nám bude Kuky ještě vracet?

Vrchní soud potvrdil rozhodnutí Městského soudu v Praze, který zakázal provozovatelům serveru Share-rapid.cz nabízet k volnému stažení Svěrákův film Kuky se vrací.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: Generace Y a diskontinuita

Mezi generací Y a generacemi předchozími může být diskontinuita z hlediska demokratičnosti smýšlení. Možná ale ne tak pozitivní, jak ji vidí David Antoš.

Ft

Komentář

Vladimír Nindel: Humanismus, ne kapitalismus - 7 základních alternativ

Úvaha kreslí takový obraz lidské společnosti, v níž člověk není určován zvěcnělými ekonomickými vztahy a je tedy skutečně svobodný, v níž ekonomika nediktuje celým státům jejich politiku a nečiní z lidí „lidské zdroje“.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: V osidlech krutého megatrhu

Trh, který určuje ceny výrobků a výši mezd, je dnes špatně organizován, pracuje-li tolik lidí za tak bídné mzdy. Je třeba to změnit – například zavedením garantovaného základního příjmu pro všechny.

Hru_ka

Komentář

Matouš Hruška: Generace Y nesmí být kýčem

Mladá česká generace se nesmí stávat kýčem, jaký z ní dělá David Antoš. Má své problémy, své silné stránky i své slabiny, ale není to Generace Y.

Profilovka_2

Komentář

Tomáš Schejbal: Internet patří všem: piráti, levice a kapitalismus

Idea commonismu, společného sdílení informací a vědění v digitální éře, stejně jako prosazování přímé demokracie činí z pirátů emancipační, tedy inherentně levicový politický projekt. Je ovšem otázkou, do jaké míry si to čeští piráti uvědomují.

Portret

Komentář

Markéta Hrbková: Generace Y: pojmy bez obsahu

Manifest hodnot generace Y Davida Antoše objevuje dávno objevené hodnoty a chybí mu povědomí o tom, že obecným pojmům je třeba dát nějaký konkrétní obsah.

Novak

Komentář

Pavel Novák: Dvojí metr

Když jde o zájmy (vyšších) středních tříd, nebojí se ani soudy a pravicoví politici požadovat regulaci volného trhu, jak ukázaly první rozsudky ve věci vrácení poplatků za správu hypotéčního úvěru. Kdo se ale zastane chudších lidí?

100_3944

Esej

Zdeněk Vyšohlíd: Je demokracie racionální? I. část: Co znamená orientovat se v demokracii

Text zkoumající kognitivní a komunikativní předpoklady demokracie spojuje kritický pohled na současnou politickou mizérii s myšlenkami soudobé filosofie, aby naznačil možnost racionálního řešení.

A1

Dopis ze Slovenska

Radovan Geist: Pre tých druhých

Dnešná Európa potrebovala na zrod Veľkú krízu a (druhú) veľkú vojnu. Čo bude stačiť na rozpad?

Chmelar

Sloupek

Aleš Chmelař: Politika škrtů a ekonomické chyby v Excelu

Odhalení chyby ve výpočtu korelace zadlužení země a ekonomického růstu nepovede k revizi politiky škrtů: ta totiž vychází z ideologických předpokladů, stejně jako většina ekonomických doktrín.

Foto11

Komentář

Tomáš Tožička: Skupina G20 navrhuje konkrétní řešení proti daňovým únikům

Po zjištění, že množství financí alokovaných na tajných účtech v daňových rájích odpovídá asi polovině hrubého světového produktu, přichází skupina G20 s pokusem regulovat finanční systém pomocí tzv. automatické výměny informací.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Blahobyt na vymrskané půdě

Problémem našeho kapitalismu je neochota vracet do společného aspoň to, co z něj bereme. Udržitelný rozvoj, budování státu, mecenášství jsou našim podnikatelským i politickým elitám cizí.

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Úkol nebo prestiž?

Vztah moci a umění nemůže být nikdy skutečně vyrovnaný, moc umění podporuje pouze tehdy, když jí nepřekáží. Kapitalismus potom vnáší do tohoto vztahu rozměr soutěživosti – ani ta ovšem nenastoluje dobré podmínky pro uměleckou tvorbu.

A1

Dopis ze Slovenska

Radovan Geist: Dvestošesťdesiat gigabajtov pravdy

Dvestošesťdesiat gigabajtov údajov, dva milióny emailov, 122 000 firiem v daňových rajoch a 12 000 „sprostredkovateľov“.

Z_svoboda_jiri_02

Komentář

Jiří Svoboda: Jakou společnost vlastně máme?

Autor se stručnou poznámkou vrací k brněnské přednášce Petra Druláka. Klade otázku, zda lze českou společnost pokládat za společnost tržní, není-li spíše společností řízenou komplotem podnikatelů a politiků.

Hudec1

Glosa

V Čechách se nakupuje podle souseda

Navzdory špatné sociální situaci se mnoho lidí pokouší udržovat určité statusové znaky, třeba proto, aby se jejich děti necítily mezi vrstevníky nepatřičně.

Igor_demo20

Sloupek

Saša Uhlová: Gumový medvídek za každou spapanou lžičku jogurtu

Nedostatkem jídla naše děti naštěstí netrpí, problémem je spíše jejich nadváha. V každém případě platí, že jíst by měly moci tolik a jen tolik, kolik chtějí – množství spotřebovaného jídla nemá morální rozměr.

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Kapitalismus – bída, hnus

Realizace neoliberálního ekonomického modelu chigaské školy v praxi znamená chudnutí většiny a nebezpečné ubývání demokracie. Řešením by byla sociální participativní ekonomika, která by rozhodování a moc vrátila k lidem.

Chmelar

Sloupek

Aleš Chmelař: Fiskální emigrace: Střední třída v zajetí multimilionářů

Ti nejbohatší si dnes vybírají, do kterého daňové ráje emigrují. Přitom se jim daří přesvědčit střední třídy, že daně se musejí snižovat. Výsledkem bude stav, v němž bohatí země s normálním zdanění opustí, a střední třídy zaplatí celý účet.

Richard_filcak-26

Komentář

Richard Filčák: Chlieb a koňačina

Přidávání koňského masa do lasagne z „hovězího“ je důsledkem globální konkurence a neúprosného snižování nákladů. Důsledkem akumulace kapitálu v zemědělství je také stoupající nezaměstnanost v regionech.

Igor_demo20

Sloupek

Saša Uhlová: Vondráčkova rozhořčená dáma? Spíš poslušná holčička

Dokument Davida Vondráčka Rozhořčené 2012 má sice sympatický záměr, ale žádnou z protagonistek nepojednává komplexně. Na konkrétním příkladě jedné z nich lze ukázat, jak režisér jejich filmový portrét formoval.

_u_ka

Komentář

Pavel Šuška: Historická geografia kapitalizmu a jeho kríz

Přinášíme recenzi na první český překlad díla světoznámého marxistického antropologa a sociálního vědce Davida Harveye, knihy Záhada kapitálu: Přežije kapitalismus svou poslední krizi?

Vost_l

Esej

Filip Vostal: Kulturní rozpory zrychlení

Ačkoliv se neoliberální kapitalismus zaklíná požadavkem rychlosti (pohybu kapitálu), neměla by na to progresivní levice reagovat voláním po návratu do (předmoderní) pomalosti – potřebujeme spíše projekt časové autonomie, v níž bude rychlost chodu věcí předmětem vyjednávání.

Foto11

Sloupek

Tomáš Tožička: Kapitalismus etických egoistů

Život i dílo zakladatelky individualistické filosofie objektivismu Ayn Randová ukazují, že i největší individualisté pohlížejí na druhé často jako na kolektivy, a k řešení svých problémů potřebují pomoc státu.

Jirka

Sloupek

Jiří Silný: Co po kapitalismu?

Není pravda, že neznáme alternativy: o alternativních projektech společensko-ekonomického uspořádání se např. v sousedním Německu živě píše a diskutuje. A jedním z diskutovaných autorů je i český ekonom Oto Šik...

Igor_demo20

Sloupek

Saša Uhlová: Mně nemusíš nic vykládat

Konsenzuálnost a snaha o dialog patří k demokracii. Na druhé straně nemůžeme úplně zahladit konflikt, ktrerý ve společnosti probíhá. Co je tedy lepší, své formulace v rozhovoru s názorovými protivníky mírnit, nebo jít do konfliktu?

Jirka

Sloupek

Jiří Silný: Už to máme spočítané

Finanční a ekonomický systém, v němž žijeme, směřuje ke kolapsu; na této své cestě ale ještě stačí přerozdělovat zisky ve prospěch bohatších. Přinutí nás k jeho změně opravdu až onen kolaps?

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Zase třídní boj?

Jsme bohužel svědky mizení střední třídy a obnovování třídního boje: ti, kdo mají ekonomickou a politickou moc, nastolují hegemonii své morálky a své kultury; ti, kteří jim prodávají svou pracovní sílu, stále nesnadněji hájí svou důstojnost.

Jirka

Sloupek

Jiří Silný: Guma a coltan

Výrobky, které každodenně užíváme, jsou často vyrobeny ze surovin, jejichž dobývání je spojeno s neslýchaným vykořisťováním a krutostí.

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Sociologie středních vrstev a Michal Viewegh

Střední vrstvy jsou v krizi – jejich příslušníci se bojí o svou pozici, uchylují se k neuspokojivému konzumu nebo se uzavírají do malých alternativních světů. Možná východiska z naší krizové situace ale nejsou schopni hledat.

Richard_filcak-26

Komentář

Richard Filčák: Netušené dno

Aktuální ekonomická krize je spíše než cyklickou krizí zásadním zlomem; tíha naší situace ale spočívá v tom, že stále nevíme, jak současný systém nahradit nějakým životaschopnějším.

Image

Esej

Tereza Stockelová: Imperativ praxe

Zveřejňujeme úryvek ze studie Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti, kterou na sklonku loňského roku vydalo nakladatelství SLON.

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Prolomit hráze

Výsledek prvního kola prezidentské volby jen umocňuje pocit odcizení od režimu, v němž žijeme. S režimem ale nemusíme mít zase tolik společného a svou každodenní radost můžeme hledat jinde.

Tichak

Komentář

Tomáš Tichák: Peroutka a sebestředná úchylka

O Vánocích jsme zveřejňovali na tři pokračování úvahu F. Peroutky. Dnes zveřejňujeme třetí ze současných ohlasů: „Porovnáváme-li názory, které vládnou třeba v dnešních českých médiích, s myšlenkami Peroutkovými, vidíme zásadní rozdíl.“

Pogatsa_orez

Komentář

Zoltán Pogátsa: Tatranský tiger

Navzdory všeobecnému přesvědčení, že příčinou slovenského hospodářského růstu jsou Dzurindovy neoliberální reformy, je blíže pravdy tvrzení, že růst vyplývá z obecných předpokladů transformující se postkomunistické ekonomiky.

Jirka

Sloupek

Jiří Silný: Co nás čeká, co čekáme my

Globálními trendy pro příští rok budou patrně ubývání vlivu tradičních velmocí a narůstání vlivu mocností nových. Nejprogresivnější vývoj lze očekávat v Latinské Americe, nejsmutnější je naopak klimatická změna, ekonomická krize a hlad.

Ondrejcisarcb

Komentář

Ondřej Císař: Kapitalismus proti pravidlům, chytrost proti inteligenci?

Dnešní krize je hlubší než krize Peroutkova, protože to není jen krize hospodářského systému a jeho distribučního subsystému, ale krize hluboce intelektuální.

Pithart_mediafax_jakub_polacek

Komentář

Petr Pithart: Kapitalismus: slovo a realita

Politický myslitel, nejdéle sloužící český senátor, a velký znalec díla Ferdinanda Peroutky Petr Pithart je autorem prvního z ohlasů, jimiž zahajujeme debatu o Peroutkově textu Kapitalismus a inteligence.

Peroutka03

Esej

Ferdinand Peroutka: Inteligence a kapitalismus III.

„Není pochyby o tom, jaká je hierarchie kapitalistického světa: je to uctívání zlatého telete; rozum, humanita, kultura mají jen druhořadé postavení. Přirozeným cílem inteligence musí býti obrátiti tuto hierarchii."

Image

Esej

Ferdinand Peroutka: Inteligence a kapitalismus II.

„Demokracie měla zacházeti s kapitalismem jako se svým sluhou; místo toho dopustila, aby v mnohém ohledu se stal jejím pánem. Není to rozumné a není to ani důstojné."

Peroutka01

Esej

Ferdinand Peroutka: Inteligence a kapitalismus I.

„Jakožto liberálové, pragmatisté, hlasatelé zdravého rozumu a zastánci střední cesty se musíme rozcházet s dnešním kapitalismem."

Zobrazeno 50 / 571