Debata o kapitalismu

Katerina-kalistova

Komentář

Kateřina Kalistová: Ezo business

Zvláštním fenoménem televizních obrazovek jsou dnes ezoterické pořady. Tyto pořady jsou jedním z nejviditelnějších mediálních projevů alternativní religiozity v České republice.

Stholubec_foto1

Komentář

Stanislav Holubec: Bondy a Blomkamp, dva prorokové budoucnosti

Stanislav Holubec nad filmem Elysium od Neila Blomkampa vzpomíná na druhou polovinu devatesátých let v České republice. Neoliberální kulturní hegemonie podle něho tehdy byla nabourávána jen velmi výjimečně.

Martin_rezanka

Komentář

Marek Řezanka: Není jediná cesta

Marek Řezanka upozorňuje na nedostatečnou debatu, která se u nás vede k fiskálnímu paktu. Pozastavuje se také nad tím, proč se jeho odmítání považuje za postoj namířený proti Evropské unii jako takové.

Img_20160724_142129

Komentář

Eva Hájková: Jsme individualisté?

Kolektivismus v dnešním pojetí je něco, co se dává dohromady s levicí a socialismem, kdežto s kapitalismem a pravicí si lidé spojují spíš individualismus. Eva Hájková uvažuje, nakolik je to tak doopravdy a co znamená být individualistou.

Image

Recenze

Adam Votruba: Tranzitivní ekonomiky aneb verdikt nad ekonomickou transformací

Adam Votruba recenzuje knihu Martina Myanta a Jana Drahokoupila Tranzitivní ekonomiky s podtitulem Politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie. Jedná se o knihu zajímavou, jednoznačně empiricky zakotvenou.

Tizik

Komentář

Miroslav Tížik: Keď vedci robia politiku (alebo čo je verejný záujem)

Na Slovensku hrozí transformace Slovenské akademie věd do podoby podniků. Tlak na změnu vychází především z některých vědeckých ústavů, které by rádi podnikaly. Transformace SAV má ale mnohá rizika.

Sl_a_0435

Komentář

Ondřej Slačálek: Na obranu vzpoury

Ondřej Slačálek reaguje na sloupek Jiřího Dolejše, který squaterům doporučil snažit se ubrat na divokosti. Podle Slačálka by Dolejš měl raději přijít se zákonem, který by vlastnosti squaterů využil jako vhodný korektiv vlastností majitelů domů.

Knapova

Sloupek

Kateřina Kňapová: Antikomunismus a generační vyprávění

Antikomunismus není jen delegitimizací všeho levicového, ale dost možná i důležitou součástí velkého vyprávění mojí generace.

Marek

Komentář

Marek Adam: Aktuální fáze budování kapitalismu v Čechách

Marek Adam navazuje na svůj dřívější text Budování kapitalismu v Čechách, ve kterém popsal jeho různé fáze. Autor k nim nyní přidává další, která právě probíhá.

Pol_ek

Komentář

Josef Poláček: Co je špatného na kapitalismu?

Text Josefa Poláčka Čtyři levicové artikuly vzbudil na Deníku Referendum diskusi gigantických rozměrů. Jeho autora motivovala k napsání dalšího textu, který má stejnou ambici, ale jde na to z opačné strany.

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Konec konzervativní revoluce?

Jsou stále na místě obavy před konzervativní revolucí? Z čeho pramení? Není to spíše tak, že se v současné době probouzejí demokratické a sociální, sekulární a plebejské hodnoty?

A1

Zpráva

Malta začala prodávat občanství milionářům z celého světa

Vláda maltézské Labour Party spustila kontroverzní program, který má přilákat investory, rentiéry a další boháče. Za jasně vymezený příspěvek 1,15 milionu eur teď může každý z nich získat nejen ostrovní, ale i evropské občanství.

Mn

Komentář

Marta Nachtmannová: Politika v rozporu

Dánskou politikou dnes hýbe nanejvýš sporná privatizace části energetické společnosti DONG investorům z GoldmanSachs. Zvláště udivující přitom je, že na ni tlačila zejména sociální demokracie, a to i za cenu ztráty sněmovní většiny.

Ax1

Sloupek

Daniel Soukup: Co nám odhaluje samorozpínací podprsenka

I tisková zpráva o bizarním vynálezu může mnohé napovědět o dnešním vztahu k technice či k sexu.

Semotamov_

Komentář

Tereza Semotamová: Nový hit: Restaurace se stoly pro jednu osobu

Obchodníci se snaží využít móresů každé subkultury. Jak nedávno informoval Guarduian začínají vznikat restaurace, v nichž jsou výhradně stoly určené pro jednu osobu.

Peichler_2010

Sloupek

Patrik Eichler: Agent velkokapitálu

Dobu, kdy držitel funkce musel ze svého platit aparát a reprezentaci s funkcí spojenou, známe jako feudalismus. Dobu, kdy podnikatelé odváželi z privatizovaných továren stroje, a lidi a firmy nechávali napospas, známe od devadesátých let jako mafiánský kapitalismus.

Igor_demo20

Sloupek

Saša Uhlová: Jsem komunistka

Konečně jasné a pro každého srozumitelné vysvětlení, proč musíme být všichni komunisté. Komunismus je budoucností lidstva. Odpor je marný, budete asimilováni.

Marek

Komentář

Marek Adam: Budování kapitalismu v Čechách

Marek Adam popisuje čtyři fáze budování kapitalismu u nás. Zatím ta poslední začala v roce 2006. Lidé se v ní stali bezmocnými loutkami, neboť elementární sociální opora kapitalistické solidarity, faktor lidské práce, zcela zmizel.

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Až teď

Jak se mění podoba našich měst? V Chebu výrazně. Na náměstí a v přilehlých uličkách je každý druhý obchod prázdný, na prodej nebo k pronajmutí, na prodej a k pronajmutí jsou celé domy.

Img_20160724_142129

Komentář

Eva Hájková: Jsou komunisté opravdu konzervativní?

Společnost si musí vytvářet jistá pravidla chování, aby si udržela kontinuitu. Tyto normy, které se dají nazvat řádem, jsou pro jedince - člena společnosti závazné. Mají vést k jeho sociálnímu začlenění.

P1010065_1

Sloupek

František Kalenda: Nepolepšená Angola

V největší z lusofonních zemí Afriky vládne už řadu let klid, prosperita a stabilní režim. Dodržování lidských práv se přesto nelepší. Kdo, resp. co je příčinou?

Andrea2-foto

Komentář

Andrea Cerqueirová: Kdo zpochybňuje zločiny…

Některé části dějin bývalé ČSSR jsou dnešním studentům neznámé. Jedná se například o historii stovek lidí z Brazílie, Chile, Argentiny, ze Španělska, kde vládly tvrdé vojenské režimy, které u nás našly politický azyl.

Jakub_cb

Sloupek

Jakub Patočka: Požár v pravicovém vetešnictví

Ohlasy, které vyvolala poznámka o tom, že vláda Petra Nečase byla horší nežli vláda Ladislava Adamce, prozrazují dvě věci: kulturní hegemonie antikomunistické pravice se rozpadá, cesta k nové syntéze navazující na rok 1989 nebude snadná.

Profilovka_2

Komentář

Tomáš Schejbal: Proč nejsem pullmannovcem?

Tomáš Schejbal reaguje na text Zuzany Kaiserové v Mladé frontě DNES, ve kterém ho označila za tzv. pullmannovce. Schejbal se brání, že se jím být necítí.

Img_20160724_142129

Komentář

Eva Hájková: Pravda a realita II

Tvrzení, že „každý má svou vlastní pravdu“ není sice úplně mylné, ovšem daleko s ním nedojdeme. Takové pojetí pravdy vypadá jako skromné a ohleduplné k druhým. Bohužel lidem bere schopnost vyznat se v realitě a na základě poznání tuto realitu měnit.

Recenze

Ivan Lesay: Postkomunizmus, doba stvorená pre dravcov

Čtvrtstoletí není až tak krátká doba ani z pohledu historie. Právě v tomto roce si mnohé země východního bloku připomenout už dvacet pět let od změny systému.

Bure_

Komentář

Otakar Bureš: Velké vyprávění Josefa Hellera a malé Martina Škabrahy?

Otakar Bureš reaguje na text Josefa Hellera, ve kterém polemizoval s intelektuály, podle nichž jsou národy jen nahodilé konstrukty.

Pol_ek

Komentář

Josef Poláček: Čtyři levicové artikuly

Roztříštěností trpící levici se stále nedaří najít nějaká společná východiska. Text Josefa Poláčka se snaží vytyčit alespoň některé základní orientační body, jakým směrem by se mělo ubírat hledání nového projektu nekapitalistické společnosti.

Img_20160724_142129

Komentář

Eva Hájková: O vztazích mezi národy a objektivitě poznání

Eva Hájková reaguje na text Josefa Hellera, ve kterém otevřel téma marxistické teorie národa. V otázce práv národů je podle ní třeba vždy posuzovat konkrétní případ a používat přitom různých hledisek.

Recenze

Jiří Karen: Nové číslo anarchistické revue Existence

Vychází nové číslo anarchistické revue Existence. Jejím hlavním tématem je Internet. Najdete v ní ale také texty o anticiganismu a pokusech o pogromy či o založení nové levicové strany.

Heller_josef

Komentář

Josef Heller: Útěk reakční třídy před realitou?

Autor v polemickém textu argumentuje, že intelektuálové, podle nichž jsou národy jen nahodilé konstrukty, vycházejí z ideologie podpírající dané mocenské poměry.

Img_20160724_142129

Komentář

Eva Hájková: Člověk, Bůh a systém

Směr neboli smysl systému (ale i chybění smyslu) nemůže nemít vliv na prvky systému. A prvky společenského systému jsou bezpochyby hlavně lidé. Každý systém má něco, co bychom mohli nazvat jakýmsi jeho „duchem“ či „bohem“.

P1010065_1

Sloupek

František Kalenda: V Argentině opět klid. Prozatím

Země prezidentky Cristiny Fernándezové-Kirchnerové zažila velkou policejní stávku doprovázenou výtržnostmi a rabováním. V posledních dnech se situace sice poněkud zklidnila, skutečné příčiny vyhrocení však odstraněny nebyly.

Img_20160724_142129

Komentář

Eva Hájková: Proč dávám přednost univerzalismu před liberalismem

Univerzalismus dnes nemá příliš dobrou pověst. Pokud existují univerzální pravidla, s nimiž se lidé vnitřně neztotožňují, není to dobré pro společnost. Dobré však není ani to, pokud platí pro různé lidi různá pravidla, neřku-li žádná pravidla.

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Padla facka na sále

Radikální levice se nebojí mluvit o násilí. Na obavy svých politických partnerů odpovídají, že míru násilí určuje pravice. Ta vrhá do bídy velké skupiny obyvatel a má na svědomí tisíce životních tragédií.

R_zl2

Komentář

Lukáš Rázl: Socialismus? Ne, demokracie!

Hlavním cílem sociální demokracie vždy byla politická rovnost. Jenomže, na místo o demokracii – začala ČSSD usilovat spíše o sociální rovnost. A to tak vehementně, až se na demokracii, ve jménu ekonomické rovnosti, skoro zapomnělo.

Hlad_k2

Komentář

Jan Hladík: Česká národní banka proti českým zájmům?

Česká národní banka minulý týden provedla intervenci proti české koruně. Jedná se o krok, jež vyvolává mnoho otázek, na které není jednoduché snadno odpovědět, především pak bez znalosti makroekonomie a situace v naší ekonomice.

Guth

Glosa

Končím

Týdeník Respekt až příliš píše ve prospěch kapitalismu s lidskou tváří, jakkoliv k němu má ČR ještě znatelně daleko, hlavně k té lidské tváři. Jiný svět je ale možný. A stojí zato promýšlet radikálnější alternativy.

Image

Esej

George Soros: Hrozba kapitalismu

Nespoutaný růst laissez-faire kapitalismu a rozšíření tržních hodnot do všech oblastí života ohrožuje otevřenou demokratickou společnost. Nejhorším nepřítelem otevřené společnosti už není komunismus, ale čistý kapitalismus.

Img_20160724_142129

Komentář

Eva Hájková: Dědictví levice

Co si levice může vzít z Václava Havla? Nakonec se jako Havlovo dědictví nejčastěji chápe bohužel právě antikomunismus, který v podání pravice, jež si Havla přisvojila, navíc ještě nebývale zbytněl.

Milansmr_

Komentář

Milan Smrž: Emisní obchod - propadák

Tento článek byl původně napsán pro blog Klimatické koalice a vychází z postojů stovky světových ekologických organizací, mezi nimiž figuruje česká sekce EUROSOLARU. Recenzenty byl odmítnut, protože „neodpovídá postoji české klimatické koalice“.

Cerny_fotka_vyrez_dr

Komentář

Jan Černý: Liberální dilema Strany zelených

Autor polemizuje s některými místy článku Martina Škabrahy o programovém posunu Strany zelených. Dochází přitom k závěru, že na jménech ideových proudů záleží a že i rozum může být nerozumný.

Skabraha

Komentář

Martin Škabraha: Po zelené doleva?

Zeleným, pyšnícím se někdy tím, že se na ose levice – pravice nemusí vymezovat, jako by se lámala země pod nohama a oni stáli každou nohou na jiné straně toho zlomu. Takto rozkročeni dlouho nevydrží. Stejně tak ale nemohou stát na jedné noze.

Foto11

Komentář

Tomáš Tožička: OKD je Černý Petr ČSSD

Privatizace extraktivního průmyslu představuje vždy velký problém. A to i v případě, že se tak děje za mnohem odpovědnějších a připravenějších vlád, než byly vlády Miloše Zemana a Stanislava Grosse.

Joachim_becker-19

Komentář

Joachim Becker: Tlak na globálny Juh

Protikrizové politiky EU a USA zatěžují globální Jih. Nedávno ohlášená možná změna měnové politiky USA se v některých oblastech Jihu projevila okamžitě.

Jirka

Sloupek

Jiří Silný: Aby peníze dávaly smysl

Současný finanční systém potřebuje změnu. Peníze vytvářené z velké části prostřednictvím úvěrů soukromých bank pomocí úroků vedou k systematickému zadlužování a enormnímu tlaku na zvyšování produkce a tím devastaci přírody.

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Jen sociální?

Proč je občan, zákazník a dlužník v extrémně slabé pozici proti úřadu, zaměstnavateli, prodejci a věřiteli? Za pár týdnů budou zase volby. Je možné, aby se díky nim navrátila lidem důstojnost?

Igor_demo20

Sloupek

Saša Uhlová: Bez mobilu do školy nelez

Zpráva vytvořená na základě analýzy Home Creditu sugeruje rodičům prvňáků, že jejich potomci nutně potřebují mobilní telefon. Ale kde na něj vzít a nekrást? Můžou si přeci zřídit spotřebitelský úvěr.

Profilovka_2

Komentář

Tomáš Schejbal: Squaterství nebo barbarství

Squatting je konkrétní realizací socialistických vztahů tady a teď, je socialistickou odpovědí na kapitalistické barbarství. Proto by každá levicová nebo levicově liberální strana, hodná toho jména, měla mít v programu legalizaci squattingu.

A2_m

Dopis ze Slovenska

Juraj Mesík: Všetci sme Detroiťania?

Zpráva o bankrotu proslulého města prolétla před několika dny tiskem i televizí. K přiblížení v širším kontextu si ji vybral i jeden z autorů serveru JeToTak, partnerského média DR na Slovensku.

Zobrazeno 50 / 569