Debata o kapitalismu

Mhauser

Sloupek

Michael Hauser: Současná hnutí odporu jako poznání. Polemika se Slavojem Žižkem

Prvotním motivem londýnských nepokojů nebyla konzumeristická ideologie, jak se domnívá Slavoj Žižek, nýbrž rozpoutání násilí spojeného s ničením stánků konzumu a s útoky proti všem, kteří patří do světa na druhé straně, proti policistům i novinářům.

Richard_filcak-26

Komentář

Richard Filčák: Priemysel, ľudia, stroje a zdroje: Menej práce a viac environmentálnych dopadov

Za uplynulé století vzrostla řádově produktivita práce ve světě třicetkrát až čtyřicetkrát. Zároveň průmysl zaměstnává po krizi mnohem méně lidí.

Img_20160724_142129

Komentář

Eva Hájková: Čeká nás osud římské říše?

Mohou mít různé civilizace podobnou trajektorii nebo je vývoj více méně náhodný? Mnoho lidí soudí, že jisté společné rysy vzniku, vývoje a zániku civilizací existují.

Mhauser

Sloupek

Michael Hauser: Šidítko konspiračních teorií

Konspirační teorie odhalují, že chaotičnost a nestabilita dnešní globální reality je jenom zdánlivá a ve skutečnosti se za tím vším skrývá skupina světovládců. Proto jsou tak přitažlivé.

Jpehe

Sloupek

Jiří Pehe: Proč je globální kapitalismus hrozbou pro demokracii

Demokratické země se dostaly po roce 1989 do vleku globálního kapitálu, a i to je, mimo jiné, důvod, proč země, jako je Čína, se svým autoritářským systémem, získala v tomto novém systému kompetitivní výhodu.

Jirka

Sloupek

Jiří Silný: Konec strachu?

Totální kapitalismus je tak totální a slepý, že si podřezává větev a vydává to za efektivitu. Franz HInkelamert tomu říká „kolektivní sebevražedná efektivnost“. Je to o strach, ale jen překonání strachu nabízí naději.

Ilona

Komentář

Ilona Švihlíková: Krize nikdy neskončila

Krize, která plně vypukla v roce 2008, nemohla odeznít, protože politické elity se mylně domnívaly, že příčiny leží jen ve finanční sféře. Navíc se jim nepodařilo regulovat spekulativní fondy, či ratingové agentury. To se jim nyní vrací jako bumerang.

Mhauser

Sloupek

Michael Hauser: Konec systému

Co by muselo nastat, aby se tento systém reformoval, aby obnovil svou vlastní formu? I když nevíme, jak konkrétně by tato reforma vypadala a která společenská síla by ji provedla, přesto věříme, že tento systém se vypořádá s vršícími se problémy.

Jpehe

Sloupek

Jiří Pehe: Na okraji nepředstavitelného

Podle neoliberálů je prý třeba omezit nebo úplně zrušit největší sociální vymoženosti západní civilizace, které ve 20. století organicky vyrostly z tisíců let naší kultury, a přeměnit se ekonomicky v jakousi druhou Čínu, kde sociální stát neexistuje.

Jpehe

Sloupek

Jiří Pehe: Nejnebezpečnější filozof Západu

Je-li liberální demokracie víceméně už jen iluzí, které se globální kapitalismus bude chtít pod heslem efektivity zbavit ve prospěch autoritářství, pak rozhodně stojí za to přemýšlet nad tématy, která nastoluje Slavoj Žižek a jeho knihy skutečně číst.

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Trochu toho socialismu

Pokud víc lidí z generace, která se začíná prodírat k ekonomickému rozhodování ve firmách a k politickému rozhodování v zastupitelstvech a ve sněmovně, bude věřit na potřebu aspoň trošky socialismu, byť by ta představa měla k levici daleko, nejsme tak ztraceni.

Download

Komentář

Roman Kanda: Je zítřek v našich rukou?

U příležitosti výročí narození Karla Kosíka rozvádí autor některé momenty filozofova eseje „Zítřek je v našich rukou“. Kosíkův text je totiž aktuální i s ohledem na dnešní debatu o alternativě, vizi a utopii.

Mhauser

Sloupek

Michael Hauser: Proč potřebujeme utopii?

Slovo utopie dnes slouží jako pohodlný způsob diskreditace. Pokud žijeme v době, kdy utopie je nadávka, pak to svědčí o nás samých, o tom, že doopravdy nevěříme ani ve stávající řád, ani v jeho alternativu.

Portret

Komentář

Markéta Hrbková: Dekonstrukce současného vnímání světa jako výzva k odkrytí širšího systému

Autorka, která je radikální zastánkyní vize celistvosti, pokračuje v diskuzi nad textem Martina Škabrahy k otázkám levé alternativy a jejích možností.

Download

Komentář

Roman Kanda: Přízrak „totální Alternativy“

Autor se vrací k diskuzi o hledání alternativ k tzv. globálnímu kapitalismu. Sugerovaná představa „totální Alternativy“ je podle něj takřka barokní oxymóron, je to falešná alternativa. Idea alternativy totiž musí zahrnovat důslednou opozici právě vůči onomu „totálnímu“.

100_3944

Komentář

Zdeněk Vyšohlíd: Tázání po alternativě I - Politická skutečnost

Co je kapitalismus, kde má hranice? Co je zdraví nebo ne-zdraví společnosti, její patologický stav? A co vůbec může být tím, po čem se lze smysluplně tázat, to oč stojí usilovat, pro co stojí za to žít?

Skabraha

Komentář

Martin Škabraha: Jeden prsten vládne všem?

Je udržitelná představa nějaké totální Alternativy vůči globálnímu kapitalismu, nebo je to jen relikt metafyziky? Není volba mezi člověkem jako subjektem dějin a člověkem jako jejich objektem falešná?

Jirka

Sloupek

Jiří Silný: Kafe a kapitalismus

Káva a kofein nejsou sice k životu nezbytně nutné, ale jejich konzumace jej může velmi zpříjemnit. Je ovšem dobré vědět, jakou kávu vlastně pijeme. A dnes není tak složité zjistit si to.

Mhauser

Sloupek

Michael Hauser: Učinit kapitalismus viditelným

Proč plýtvat energií na změnu systému, který neexistuje? Chybou všech revolucionářů bylo, že nepochopili, že boj se systémem je bojem s metafyzickým přeludem, který nelze nikdy vyhrát. Neexistuje-li kapitalismus, znamená to, že jej nelze nahradit ničím jiným?

Mhauser

Sloupek

Michael Hauser: Kritika růstu Růstu v konzervativní pasti

V diskusích o kapitalismu nebývá zvykem relativizovat soukromé vlastnictví obecně prospěšných věcí. Při srovnání výhod a nevýhod jednotlivých druhů vlastnictví se ale ukazuje, že racionálnější je volit nějakou jinou formu vlastnictví než je to soukromé.

Adam_votruba

Komentář

Adam Votruba: Lze rozdělení bohatství hodnotit z hlediska spravedlnosti?

Teze, že neexistuje distributivní spravedlnost, je jednou ze základních pouček liberalismu. Nelze říci, že mzda toho je spravedlivá a jiného nespravedlivá. Prostě to tak určil trh. Naproti tomu tzv. přerozdělování je prý vždy nespravedlivé.

Jirka

Sloupek

Jiří Silný: Décroissance

Ekonomicko-politický koncept décroissance, pro který neexistuje zatím vhodné české slovo, je opakem růstu, tedy umenšováním, rozumí se ekonomickým. Růst, jak mu obvykle rozumíme, podle tohoto konceptu nemůže pokračovat donekonečna.

Foto11

Sloupek

Tomáš Tožička: Kapitalismus versus spotřebitelé

Vydělávat peníze je důležitější než cokoli jiného. Otázkou je k čemu. Vyděláme více peněz šizením služeb, abychom si mohli koupit více ošizených produktů. A budeme šidit i rodinu a kamarády, protože pro samé vydělávání na mizerné šunty nám na ně nezbývá čas.

Mhauser

Sloupek

Michael Hauser: O alternativách II - Kapitalismus jako alternativa

V utopickém období po roce 1989 lidé nevěřili, že může přijít kapitalismus jako nelítostný asociální systém. Bylo to zdání, které vyprodukoval minulý režim. Jednak tím, že sociální jistoty učinil něčím přirozeným, a jednak tím, jak o kapitalismu mluvila jeho propaganda.

Image

Zpráva

Fórum alternativ: nejasná, ale o to větší touha po velké změně

Více než stovka účastníků Velkého fóra ekonomických a společenských alternativ hledala společnou cestu k jinému světu. Shoda byla v trojím: očekávat jej lze jedině zdola, vyžaduje přípravu a postup musí být společný. Rozděluje jak a co.

Esej

Jan Stern: O kapitalismu bez lásky (i nenávisti)

Jak vrátit do historie možnost změny kapitalismu samého? Jak na rovině vědomí zrušit jeho naturalismus a fatalismus? To jsou otázky, na které bychom měli hledat odpověď, nechceme-li se utopit v odpadu, který bude tvořit základ našeho jednání a myšlení.

Images

Komentář

Jan Štern: V mafiánském kapitalismu je utahování opasků pro občany nepřijatelné

Reformy, které ještě ani nezačaly, narážejí na nezvykle silný odpor voličů. Když je legitimita nějaké vlády téměř na bodu nula, tak jakékoliv bolestivější reformy vyvolají sociální bouře. Jediným způsobem, jak se pak takové reformy dají prosadit, je síla.

Image

Zpráva

Je nutno se učit hněvat na systém, ne na jeho oběti, píše Sobotka

Sobotka si dal na své odpovědi čtrnácti osobnostem důkladně záležet. Jeho obsáhlý text programově staví ČSSD na levici do ostré opozice proti vládě: Blairova třetí cesta či Schröderův nový střed se podle něj neosvědčily.

Skabraha

Komentář

Martin Škabraha: Od Bastily k Nebeskému klidu

Jiří Pehe vyslovil naději, že vzestup kapitalismu bude mít v Číně za následek postupné politické uvolnění a zavedení sociálního státu. Nepřeceňuje ale západní spojení kapitalismu s politickou demokracií? A nepodceňuje čínská historická a kulturní specifika?

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Zpochybněná svoboda

Spojenectví svobody a sociální spravedlnosti má základ v tom, že v demokracii jsou občanské svobody deklarovány, ale reálně jich může využívat jen úzká vrstva privilegovaných. Teprve rozšíření demokracie do pracovních vztahů umožní uplatnit tradiční liberální svobody všem.

Mhauser

Sloupek

Michael Hauser: Neoliberalismus jako obskurantismus

Je-li cílem vědce co největší počet publikací v prestižních časopisech a nakladatelstvích, bude psát články a knihy, které v ničem nenarazí a jsou co nejméně převratné. Ideální vědec je pak ten, který nechce nic objevovat, a pouze trochu jinými slovy opakuje zavedené poznání.

Image

Tip

Tisíc plošin (Kapitalismus a schizofrenie II) konečně česky

Zásadní díla evropského kritického myšlení jsou postupně překládána i do češtiny. Posledním, zato naprosto zásadním přírůstkem je opus magnum Gillesa Deleuze a Félixe Guattariho Tisíc plošin.

Ilona

Komentář

Ilona Švihlíková: Nevyrovnaný a neudržitelný

Ke konci starého a počátku nového roku patří zamyšlení se nad dosavadním vývojem, nad jeho negativy a možnostmi do budoucna. V případě ekonomického vývoje je logické, že hlavní zamyšlení se týká současné krize.

Image

Zpráva

Kapitalismus má alternativy

Americký filosof David Schweickart ve své knize Po kapitalismu přichází s vizí systému, jenž by postupně mohl nahradit globalizovaný kapitalismus. Vyvrací tak jednu z oblíbených myšlenek, totiž že neexistuje myslitelná varianta současného kapitalismu.

Adam_votruba

Komentář

Adam Votruba: Šoková doktrína – o vítězném tažení jedné ideologie

Kniha Naomi Kleinové, která loni vyšla v českém překladu, patří k tomu nejpozoruhodnějšímu, co se objevilo v roce 2010 na českém knižním trhu. Knihu má smysl číst z mnoha důvodů. Mimo jiné i proto, že není dobré zavírat oči před skutečností.

Ilona

Komentář

Ilona Švihlíková: Národní stát v pasti globalizace II

Přinášíme druhou část úvahy o současné ekonomické krizi a možnostech vyspělých zemí se jí postavit. Ač se zájmy států se zájmy nadnárodního kapitálu nekryjí, mají vlády jen velmi omezené možnosti, jak se diktátu finančních trhů nepodřídit.

Ilona

Komentář

Ilona Švihlíková: Národní stát v pasti globalizace I

Krize na plno vyjevila problém vyspělých zemí: Na čem postavit ekonomický růst, když pracovně úsporné technologie vedou ke klesajícím reálným mzdám většiny populace a nadvýrobě? Přestože by nyní řada zemí ráda něco podnikla, zjišťují, že jim chybí nástroje, jak to učinit.

Ilona

Komentář

Ilona Švihlíková: Dluh jako cesta do otroctví

Zadlužený občan se tak může jevit politicky svobodný, ale ekonomicky se stává otrokem. Cesta z otroctví zůstává vrcholně důležitým tématem dneška.

Jpehe

Sloupek

Jiří Pehe: Mýty o smrti neoliberalismu

Neoliberální propaganda vykresluje nový svět jako postmoderní trh lákavých možností a svobodného utváření vlastního osudu, což prý vyžaduje opustit „nemoderní“ vzorce chování jako je spoléhání na stát.

Milan_valach

Komentář

Milan Valach: Dopis o kapitalismu

Již dnes jsou v naší poměrně bohaté společnosti lidé, kteří nežijí v důstojných podmínkách, a studenti, kteří nemohou dokončit studia z finančních důvodů, nejsou výjimkou. Je-li systém takto nespravedlivý, musí být odstraněn a nahrazen systémem spravedlivějším a efektivnějším.

_mg_2680

Zpráva

Debata o alternativách: vstupujeme do těžkých, ale ne beznadějných časů

Bez spolupráce politických stran, odborů i občanských iniciativ a sociálních hnutí se chystaná destrukce sociálního státu zastavit nepodaří, shodli se účastníci diskuse nad iniciativami ProAlt a Manifest radikálního liberalismu.

248-4880_img

Komentář

Jiří Šteg: Státní dluh – ekonomický problém nebo mocenský nástroj?

Rozpočtová zodpovědnost a boj s dluhy je mottem poněkud dadaisticky působící vlády Petra Nečase. V rozporu nejen se zdravým rozumem, ale i s ekonomickými fakty se vláda snaží občanům vnutit dojem, že ke šťastné budoucnosti je nutné se proškrtat. Proč?

Cerny_fotka_vyrez_dr

Komentář

Jan Černý: Liberalismus jako mravní výzva

Manifest radikálního liberalismu sestupuje k mravnímu podloží liberálního myšlení, ovšem to, co odsud vynáší, nevyjasňuje současnou českou situaci skutečně radikálně.

4911053

Komentář

Oto Novotný: Manifest radikálního liberalismu, který je málo radikální

Autor je dalším z řady, které manifest radikálního liberalismu vyprovokoval k odpovědi. Manifest je radikální v analýze neoliberálního vládnutí, ale málo radikální v konkrétních návrzích, jak mu čelit.

Stholubec_foto1

Komentář

Stanislav Holubec: Dobrovolní strážci kapitalismu

Dnes již není žádný Ústav pro tisk a informace, paragrafy, schvalovací komise a všemocní tajemníci. Je tu jen diskurs vytvářený mocnými a svádějící bezmocné svým „zdravým rozumem“, oslavou cynismu, zábavností, jednoduchostí a demagogií.

Dokument

Manifest radikálního liberalismu

Jan Štern, Jiří Pehe dnes v Deníku Referendum zveřejňují svůj Manifest radikálního liberalismu: kritiku současné české politiky a vizi, jak ji změnit.

Jakub_cb

Sloupek

Jakub Patočka: Jak nastolit demokracii pro všechny

Jiří Pehe a Jan Štern napsali potřebný a statečný text: Manifest radikálního liberalismu, který je zásadním příspěvkem do diskuse o tom, proč je zapotřebí porazit současný režim, jak toho dosáhnout a čím ho nahradit.

Foto_klima

Komentář

Vít Klíma: Generace Y a demokratický socialismus

Trilogii komentářů na téma současné krize a k čemu směřovat ukončuje autor dnes textem na téma co dělat: řešení pro české země spatřuje v obnově demokratického socialismu, který by se opíral o přímou demokracii.

Milan_valach

Komentář

Milan Valach: Rasismus a kapitalismus

Autor soudí, že jmenování Romana Jocha premiérovým poradcem je zákonitým projevem směřování kapitalismu k hierarchickému a nevyhnutelně rasistickému uspořádání společnosti.

Jirka

Sloupek

Jiří Silný: Bill "Zacheus" Gates a spása

Snahy vykoupit své svědomí tím, že bohatí dají část peněz na dobročinné účely, nemohou nijak zásadně ovlivnit ve své podstatě nerovný systém. Chudí nepotřebují soucit, potřebují spravedlnost.

Zobrazeno 50 / 572