Debata o kapitalismu

Stholubec_foto1

Komentář

Stanislav Holubec: O Slovanství

Každá společnost by měla usilovat o prohlubování vazeb a hledání společných kořenů se společnostmi ostatními. Slovanská vzájemnost nebyla špatnou cestou, byť dnes není v módě.

Peichler_2010

Komentář

Patrik Eichler: Jídlo není zboží

Mléčný bar je jedno z posledních míst, kde se mohou setkat představitelé všech společenských tříd. Měl by existovat předpis, že na tisíc obyvatel připadá jeden levný jídelní automat. Jídlo není zboží, nelze ho vrhnout do chřtánu neviditelné ruky trhu.

Adam_votruba

Komentář

Adam Votruba: Jsou dluhy z hlediska ekonomie dobré, či zlé?

Tomáš Sedláček se ve své knize Ekonomie dobra a zla zařadil mezi ty, kteří tvrdí, že jsme příliš rozmazlení a že krize je způsobená životem na dluh. Jak to tedy je? Je dluh opravdu špatný? Anebo je to spíš jen špatně nastavená otázka?

Jirka

Sloupek

Jiří Silný: Jezte kroupy

Historie jedné rodiny, která vlastnila velký průmyslový podnik, ukazuje jak to v Evropě v minulém století chodilo.

Jakub_cb

Sloupek

Jakub Patočka: Zachránit svět

Současná ekonomická krize je ve skutečnosti krizí ekologickou a v rámci systému neregulované tržní ekonomiky ji nelze vyřešit. Vládu peněz je nutno nahradit vládou lidí, jinak řečeno kapitalismus je nutno nahradit demokracií.

Vdm_ivanlesay

Komentář

Ivan Lesay: Dlh a trest

Kdo si půjčí, musí svůj dluh splatit, to je zřejmé: To je obvyklé stanovisko, které ukazuje, jak problematiku dluhů vnímá většina lidí.

Image

Zpráva

Rozdíly v příjmech v bohatých zemích vzrostly na 30letá maxima

Vývoj Giniho koeficientu a dalších ukazatelů zkoumaných analytiky OECD odhalil nové znepokojivé skutečnosti. Generální tajemník organizace nejrozvinutějších států světa radí využít progresivního zdanění a podpořit profesní vzdělávání.

Jpehe

Sloupek

Jiří Pehe: Konec historie nebo konec demokracie?

Pouhá dvě desetiletí po pádu komunistických režimů v roce 1989 máme co do činění s úplně jiným scénářem: úpadkem liberální demokracie a prudkým „ožitím“ historie v podobách, které svoji neuchopitelností nahánějí strach.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Skřivánek nezavrže, Unie instrukcí nedodá

Začíná být jedno, který politik je u moci. Proměna doby se opět valí světem jak za Husáka, na podobu Evropy a poměry u nás bude každá politická strana krátká.

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Drze o pokroku

Není-li však pokrok nutný, může-li se v jednotlivých případech zpožďovat a jít po divných oklikách, je přece jen možný. Historicky v mnohasetleté perspektivě pokrok převládal nad konzervativní společenskou stagnací či dokonce sociální retardací.

Kostl_n

Sloupek

František Kostlán: Jacob Bronowski: Tupost nadřazuje princip absolutní jistoty nad princip tolerance

Jakmile lidé začnou věřit, že mají absolutní jistotu, aniž si to ověřili skutečností, dospějí tomu, že si osobují vševědoucnost bohů. Měli bychom myslet častěji na slova Olivera Cromwella: Žádám vás při útrobách božích, připusťte, že se můžete mýlit.

Jan2

Komentář

Jan Chromý: Dobrý konec nečekejte aneb Nový věcný záměr zákona o vysokých školách

Představa, že školné zvýší kvalitu vysokých škol, se zdá být při znalosti záměrů ministerstva bláhová až směšná a je neuvěřitelné, že ji stále zastává i velké množství studentů. Patrně se chtějí zadlužit, aby zalátali díry ve státním rozpočtu.

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Amatérská ekonomika

Čeští římskokatoličtí biskupové v čele s předsedou České biskupské konference a ve shodě s reprezentanty dalších církví podporují protagonisty neoliberální ekonomické a morální zkázy.

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Pan primátor, rada a potulné krysy

Provincialismus, podporován představiteli maloměšťáctví na nejvyšších místech ve státě, se v současnosti opět upevňuje a zhoršuje pocit velkolepé lži, který člověka přepadá navzdory výběru donedávna nepoznaného množství informací a podnětů. Je to pocit, že žijeme v něčem, co není pravda, co se jako lež musí už přece brzy provalit, jen to zachytit, pojmenovat, vytáhnout na světlo.

Jpehe

Komentář

Jiří Pehe: Kdo nám vlastně vládne?

Václav Klaus si opět postěžoval na přístup politiků ke krizi, demokratický deficit EU i svoje evropské kolegy. Svým způsobem by tentokrát mohl mít i pravdu.

Image

Zpráva

Téměř polovina Američanů má potíž vydělat na základní životní potřeby

Sekundární analýza dostupných dat, kterou provedla známá nevládní organizace WOW, odhalila další pesimistické skutečnosti. Zpráv o negativních důsledcích hospodářské krize pro kdysi nejbohatší společnost světa v poslední době přibývá.

Mhauser

Sloupek

Michael Hauser: V předvečer nových revolucí

Současný řád ztrácí legitimitu, ale nemůže ji obnovit bez opuštění neoliberalismu a návratu k sociálnímu státu. Ten je však zablokován globálním kapitalismem, v němž vládne finanční kapitál. Nastává stav, kterým začínaly revoluce.

Ilona

Komentář

Ilona Švihlíková: Pohádky na dobrou noc: tentokrát o tom, jak se česká ekonomika úspěšně transformovala

Představy o tom, jak se mělo postupovat při transformaci ekonomik východního bloku, se různí. Nejhorší je asi víra, že všechno vyřeší trh. Ekonomika se nějak rozloží sama, protože to chtěla neviditelná ruka a nenaděláme s tím nic.

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Nesnesitelná těžkost svobody

Vítězný rozhlasový dokument ukazuje, že někteří lidé potřebují s životem pomoci. Z těch, kteří to ani s pomocí nezvládnou, jsou pak obyvatelé přeplněných věznic.

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Komunismus v rouše neoliberalismu?

Neoliberalismus a komunismus přinášejí stejný ekonomizující a biologizující pohled na člověka. Ideologie pak umožňuje nomenklaturním kádrům a jejich pokračovatelům uplatňovat stejné programové koncepce v novém rouše.

Vaclav_cimba_portrait1

Komentář

Václav Cimbál: Současná krize jako krize hodnot a kultury

Neexistuje neregulovaný, společnost konstituující trh. Existuje pouze mechanismus, nástroj, který svázán pravidly a podřízen etice, může v určitých, snadno kvantifikovatelných oblastech dobře sloužit.

Vdm_ivanlesay

Komentář

Ivan Lesay: Okupácia politického priestoru

Politickou scénu na Slovensku obsazují dlouhodobě silné a profesionalizované strany s podporou finančních a hospodářských skupin. Situace je podobná i jinde.

Ja

Komentář

Robert Bartoš: Pravicoví pohádkáři

Zhruba od 80. let minulého století docházelo k tomu, že byznys se pozvolna globalizoval, zatímco politika zůstala v národních hranicích. Kapitalismus by sám o sobě nebyl špatný systém. Je však zapotřebí nového nastavení.

Ivan-stampach-profil-foto

Sloupek

Ivan Štampach: Komerční chůze

Všichni se valí jako tank a je jim lhostejné kam jinam někoho srážejí. Je nutno na ně tlačit, abychom koordinovanou globální bezohlednost ztlumili.

Joachim_becker-19

Komentář

Joachim Becker: Niečo za niečo

Poslední sumit EU se nevěnoval jen záchranným mechanismům pro státy na periferii eurozóny, ale i krizi bankovního sektoru. Navrhovaní řešení však neřeší příčiny jeho slabosti.

Autorka

Komentář

Kateřina Svíčková: Co je za sílou neoliberálního myšlení?

Jak je možné, že i přes naprostou diskreditaci neoliberálního modelu pro uspořádání ekonomiky a společnosti nedošlo k odpovídajícímu posílení levice či jiných politických a ekonomických alternativ?

Vdm_ivanlesay

Komentář

Ivan Lesay: Centrálna úloha Európskej centrálnej banky

Závěry z minulého týdne ze sumitu Evropské unie a eurozóny mají standardní účinek. Po opojné dávce „zásadních“ politických prohlášení přichází vystřízlivění. Adresáti se totiž začínají ptát, jak konkrétně chce EU ohlášený plán realizovat.

Vladimira

Komentář

Vladimíra Lesenská: Když sytý hladovému nevěří

Výdaje na život rodiny jsou v ČR na úrovni Evropské unie, ale příjmy jsou, kupříkladu ve srovnání se sousedním Německem, až čtyřnásobně nižší. Rozporů lze však nalézt mnohem víc.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Popis reformy nosné klenby

Přirovnáme-li společnost ke stavbě, můžeme si současné snahy šetřit, kde dá, představit jako podkopávání základů nějakého domu. Cihly se řítí a reformátoři kolem sebe bezhlavě a snaživě kopou dál.

Jpehe

Sloupek

Jiří Pehe: Ztraceni v provozu

Ačkoliv kapitalismus ve své současné globální podobě útočí na samotné paradigma liberální demokracie tím, že privatizuje politiku, a zároveň vytváří ekonomické nerovnováhy i rozpory, které mají sebevražedný potenciál, nikdo přesně neví, co by jej mohlo nahradit.

Images

Komentář

Jan Štern: Rozhořčení v éře globálního kapitalismu

Protesty proti sociální nerovnosti, které inspirovány španělským hnutím Indignados propukly 15.října tohoto roku, jsou vyjádřením pudového intuitivního strachu účastníků těchto protestů z apokalyptických konců, k nimž globální kapitalismus bez sebemenšího váhání směřuje.

Richard_filcak-26

Komentář

Richard Filčák: Čo len bude s našimi reformami?

Snahy o deklasování základních sociálních funkcí státu na úroveň bájného Singapuru, bludy o jednom teplém jídle denně pro nezaměstnané, či záměr proměnit Slovensko ve stát, kde by byli zaměstnanci ponižováni, to vše je nebezpečné.

Jirka

Sloupek

Jiří Silný: Řecké drama

Vlády, které díky kamerám a počítačovému slídění mohou vědět o komkoli téměř cokoliv, nevědí vůbec nic o tom, jak se bude zítra vyvíjet ekonomika jejich zemí, závislá na nikým nekontrolovaných přesunech virtuálních peněz.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Katarze proti solidaritě

Liberalismus má v podání totálních liberálů své meze: Ti ho v praxi okamžitě balí ve chvíli, kdy se jich tkne nemilými důsledky, přestože ho dále bez skrupulí propagují.

Adam_borzi_1

Komentář

Adam Borzič: Vír v bodu obratu

Je vůbec možné naučit se rozlišovat dobro a zlo? Dobro není bílé a zlo černé. Je tolik příležitosti k zlu, je tak snadné podlehnout jeho různým formám, zvlášť když se převléká za anděla světla; cokoli se dá ospravedlnit, když je ve hře strach.

Foto11

Sloupek

Tomáš Tožička: Svoboda za 450 Kč měsíčně

Kdekdo si stěžuje na neobjektivnost médií, na nefunkční občanské aktivity a na nedostatek nezávislých studií a informací. Odpověď je stejná, jako v mnoha jiných případech: můžeme si za to sami.

154402025393787280

Sloupek

Matěj Stropnický: Křik okolo konzumu

Možná nejobávanějším tabu každé konzumní společnosti je debata nad etikou stávající spotřeby či dokonce jejím dobrovolným omezováním. Spotřebitel přitom musí dobývat svá práva podobně, jako o ně kdysi musel bojovat každý jednotlivý výrobce. Má staronové heslo znít: Spotřebitelé všech zemí, spojte se?

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: „Češi nyní holdují luxusním autům“

Úsporné programy by měly dokázat proměnit neužitečné peníze na užitečné. Zatím se děje spíše opak, a jedna hýřivost se pouze transformuje do jiné: Co je to za šetření, které vyvolává nutnost nejen dostavět v Temelíně dva jaderné reaktory a obnovit těžbu uranu, ale také prolomit těžební limity.

Image

Zpráva

Američtí rozhořčení chtějí u Wall Streetu protestovat „třeba i měsíce"

Protest iniciativy Occupy Wall Street na Dolním Manhattanu pokračuje již třetím týdnem. Masmédia zaujalo především sobotní zadržení 700 demonstrantů. Zajímavých zpráv k tématu však bylo v posledních dnech více.

Image

Dokument

Šok z nerovnosti

Jak spolu souvisí polistopadový vývoj a současné protesty v severních Čechách, rasismus a sociální nerovnost? Může se levice něčemu přiučit u neonacistů z DSSS? Společný text Martiny Poliakové a Ondřeje Slačálka se snaží ukázat, že odpověď na tyto otázky zní: Víc, než si myslíte.

Image

Zpráva

Kuba pokračuje v reformách, nově má jít koupit i auto

Režim Raúla Castra pokračuje v deregulaci kubánského hospodářství. Nově umožnil volný nákup a prodej vozů. Dozor nad produkcí cukru současně svěřil skupině podniků. Podle agentur jde ale stále jen o kvazi-liberální opatření.

Miessler_foto3

Komentář

Jan Miessler: Demokracie s čínskými charakteristikami

Lidskoprávní provokace na slavnostní recepci k výročí ČLR čínského velvyslance zaručeně urazí. Slušný člověk by se toho nikdy nedopustil, ochranka by ho proto nemusela vyvádět a my bychom se nemuseli ptát, jaké charakteristiky má naše demokracie.

V1

Komentář

Petr Jedlička: Daň EU z finančních transakcí není Tobinova. Přesto svůj smysl má

O budoucnosti i konkrétním obsahu poslední iniciativy Evropské komise se zatím ví příliš málo, než aby zasloužila nekritické jásání. Pro její odsudky to ale platí dvojnásob.

Fabiano_golgo

Sloupek

Fabiano Golgo: Vašek a Bolek - Sváteční fejeton

Kdo za to může? Dá se dnes ještě svalovat vina na komunisty? Nebo jsou na vině všechny polistopadové vlády? A nejvíc ze všeho ta současná? Je vůbec možné současnou situaci vyřešit volbami? Jenže koho vlastně volit?

Fotopetrku_vart

Komentář

Petr Kužvart: Korupce jako jedno z ústředních témat soudobé české politiky

Korupce je bolestí české společnosti. Zároveň je to téma, o kterém se stále píše a hovoří, přesto se situace nelepší. Co s tím?

Jirka

Sloupek

Jiří Silný: Venkov do města

Koncept komunitního městského ekologického zahradnictví lze označit jako z nouze ctnost, ale nakonec se ukázalo, že je velmi životaschopný a inspiruje městské zemědělství v mnoha zemích světa.

Download

Komentář

Roman Kanda: Demokracie versus mafianismus?

Autor polemizuje a textem Lukáše Krause Demokracie proti mafianismu. Polarita „demokratický kapitalismus“ versus „mafianismus“ v podobě chirurgicky přesného řezu prostě neexistuje.

Jirka

Sloupek

Jiří Silný: Stát a kapitalismus

Kapitalismus by bez zásadní pomoci státu ani nevznikl, ani by nepřežil. To o co jde ve skutečnosti, je stát ve službách kapitálu a boj se vede proti státu pro všechny.

Lukas_kraus

Komentář

Lukáš Kraus: Demokracie proti mafianismu

Když už nejsou prostředky na vzdělání, důchody a dostupnou zdravotní péči, tak to nejspíš znamená, že nežijeme v demokracii, ani v regulovaném kapitalismu, nýbrž v nezřízeném mafianismu.

Mhauser

Sloupek

Michael Hauser: Současná hnutí odporu jako poznání. Polemika se Slavojem Žižkem

Prvotním motivem londýnských nepokojů nebyla konzumeristická ideologie, jak se domnívá Slavoj Žižek, nýbrž rozpoutání násilí spojeného s ničením stánků konzumu a s útoky proti všem, kteří patří do světa na druhé straně, proti policistům i novinářům.

Zobrazeno 50 / 571