Zrušit hranici trestní odpovědnosti?

Jste pro pro zrušení hranice trestní odpovědnosti?

Redakce

15.04.2010

  • Velikost textu + -

Ano, jsem pro zrušení hranice trestní odpovědnosti. Považuju to sice za věc choulostivou, avšak z výchovných důvodů potřebnou: vinu musí následovat trest. Podle mne se tresty mají týkat všech osob bez ohledu na věk, současně však musí být citlivě odstupňovány kategorie trestu podle závažnosti porušení zákonů.

Politici se domáhají něčeho, co zákon už upravuje. Platný zákon o soudnictví nad mládeží umožňuje projednávání protiprávních činů jakkoliv starého dítěte, třeba i sedmiletého. Ochrannou výchovu může soud uložit už dítěti od dvanáctého roku věku. Podmínky ochranné výchovy se bohužel příliš neliší od vězení. Je ale pravda, že chybí možnost uložit ochrannou léčbu dítěti mladšímu patnácti let, to je třeba do zákona doplnit. Systém práce s dítětem, které spáchalo čin považovaný u dospělého za trestný, by měl být koncepčně sjednocen, dnes se na něm podílejí čtyři ministerstva. Měl by být rozšířen o nové způsoby práce, např. specializované programy, specializovaná výchovná zařízení, restorativní programy. Nový trestní zákoník umožňuje už dnes uložení různých výchovných sankcí.

Otázka: Jste pro pro zrušení hranice trestní odpovědnosti?

Ano
Ne

Celkem 44 hlasů. Ano: 14 hlasů/31.82%, Ne: 30 hlasů/68.18%.

Otevřená referenda

Archiv výsledků

Zobrazeno 30 / 265