Povolit adopce lidem žijícím v registrovaném partnerství?

Jste pro povolení individuálních adopcí pro lidi žijící v registrovaném partnerství?

Redakce

16.03.2010

  • Velikost textu + -

Ano, jsem pro. A to hlavně z toho důvodu, že pokud nejsou žadatelé o adopci v registrovaném partnerství a současně splňují všechny předpoklady k osvojení dítěte, zákon jim v tom nebrání. Avšak v okamžiku, kdy vstoupí do registrovaného partnerství, osvojit dítě si nemohou. A to apriori, aniž by se zkoumalo, zda splňují předpoklady být dobrým rodičem. Jsou zkrátka diskvalifikováni předem.

Jsem proti tomuto návrhu a to z několika důvodů. Navrhovatelé sice hovoří o individuálním osvojení, ale de facto by takové dítě bylo vychováváno v prostředí registrovaného páru, tedy homosexuálními partnery. Vedle toho si pamatuji, že když byl prosazován zákon o registrovaném partnerství, tak navrhovatelé tvrdili, že požadují pouze partnerství a nebudou požadovat adopce. Dnes také říkají, že chtějí jen adopce pro jednotlivce a mám důvod se domnívat, že brzo budou požadovat i adopce pro homosexuální páry. Především ale upozorňuji na to, takováto výchova není vhodná pro děti. A myslím tím děti bez rodičů, o kterých rozhoduje soud.

Otázka: Jste pro povolení individuálních adopcí pro lidi žijící v registrovaném partnerství?

Ano
Ne

Celkem 51 hlasů. Ano: 30 hlasů/58.82%, Ne: 21 hlasů/41.18%.

Otevřená referenda

Archiv výsledků

Zobrazeno 30 / 265