Snížit hranici trestní odpovědnosti?

Jste pro snížení hranice trestní odpovědnosti?

Redakce

02.02.2010

  • Velikost textu + -

Ano, otázkou však je, jak by mělo nové ohraničení trestní odpovědnosti vypadat. Zda případy, jako se stal ve Kmetiněvsi, vyřešíme tím, že pouze posuneme spodní hranici na 14 let. Budeme posunovat hranici, když bude příště vrah dvanáctiletý nebo desetiletý? Z tohoto důvodu chci iniciovat debatu o tom, zda u nejzávažnějších trestných činů, jako je např. vražda, spodní hranici trestní odpovědnosti vůbec ponechávat. Domnívám se, že bychom měli dát soudcům nástroj, aby u těchto činů byla možnost nařídit deviantům dlouhodobou léčbu, a to do doby, kdy se dá zcela vyloučit jejich společenská neškodnost.

Taková změna by nevedla, jak ukazují poznatky ze zemí, kde je stanoven nižší věk trestní odpovědnosti, ke snížení závažné kriminality páchané mladistvými. Důležité je více času, prostředků a pozornosti, včetně té politické, věnovat prevenci. - tj. opatřením směřujícím na podporu rodiny, blízkého sociálního okolí a školy, které by měly mladistvého vhodně integrovat a v případě, že zjistí závažnější poruchy v jeho chování, upozornit příslušný orgán sociálněprávní ochrany dětí, dětského psychologa nebo psychiatra, event. probačního učedníka. Tito specialisté pak mohou zasáhnout včas a kvalifikovaně.

Otázka: Jste pro snížení hranice trestní odpovědnosti?

Ano
Ne

Celkem 28 hlasů. Ano: 9 hlasů/32.14%, Ne: 19 hlasů/67.86%.

Otevřená referenda

Archiv výsledků

Zobrazeno 30 / 265