Pokuty podle majetkových poměrů řidičů?

Jste pro, aby se pokuty řidičům stanovovaly podle jejich majetkových poměrů?

Redakce

01.02.2011

  • Velikost textu + -

Tento návrh má svoji logiku, neboť je nesporné, že pokuta v řádu několika stovek korun je pro různé sociální skupiny jinou finanční zátěží. Beru to jako zajímavý podnět k diskusi, který bych i podpořil, avšak komplikaci vidím v tom, že by policie musela zjišťovat majetkové poměry, což by mohlo celý proces zbytečně prodlužovat. Současně je sporné, že by se za stejný delikt udělovaly různé tresty.

Jsem proti. Jde to proti principům rovného přístupu, proti ústavně dané rovností všech před zákonem a podle mne by to tedy bylo i neústavní. Vůbec si nedokážu představit, jak by to policisté v praxi řešili.

Otázka: Jste pro, aby se pokuty řidičům stanovovaly podle jejich majetkových poměrů?

Ano
Ne

Celkem 77 hlasů. Ano: 64 hlasů/83.12%, Ne: 13 hlasů/16.88%.

Otevřená referenda

Archiv výsledků

Zobrazeno 30 / 265