Senát tvořený spolky?

Měl by být senát nahrazen komorou tvořenou ze zástupců občanských
organizací, odborů, církví, profesních komor a asociací soukromého
sektoru?

Redakce

07.01.2010

  • Velikost textu + -

Senát tvořený zástupci občanských organizací, odborů a dalších zmíněných subjektů, by přispěl k demokratizaci. Takto pojatý Senát by umožnil překonání současného redukovaného pojetí politiky, jež vede k dominanci politických stran, a poskytl by podstatně větší prostor základům demokratického zřízení: občanské participaci. Současná koncepce Senátu není skutečně významně odlišena od koncepce Sněmovny.

Odporovalo by to ústavnímu demokratickému principu, že členové parlamentu jsou voleni přímo, ve svobodných volbách. Takto by mohla být sestavena např. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, nikoliv však zákonodárný sbor.

Otázka: Měl by být senát nahrazen komorou tvořenou ze zástupců občanských organizací, odborů, církví, profesních komor a asociací soukromého sektoru?

Ano
Ne

Celkem 43 hlasů. Ano: 18 hlasů/41.86%, Ne: 25 hlasů/58.14%.

Otevřená referenda

Archiv výsledků

Zobrazeno 30 / 265