Fukušima už ohrožuje zdraví obyvatel i mimo evakuační pásmo

Ve Fukušimě akutně hrozí rozsáhlý únik radioaktivity ze třetího reaktoru, vítr vane do vnitrozemí. Rozměr neštěstí zvolna začíná vycházet najevo: potraviny, mléko i voda jsou kontaminovány v míře ohrožující zdraví i mimo evakuační zónu.

(jp)

20.03.2011 18:15

Fuskusima

Snímek z vigilie za oběti zemětřesení, tsunami a jaderného neštěstí v Japonsku, která se konala v australském Melbourne. Foto flickr.com

Vývoj ve fukušimské elektrárně zůstává i více než týden po nehodě, vyvolané důsledky ničivého zemětřesení a tsunami, kritický, navzdory tomu, že hlavní pozornost světových médií je nyní upřena na Lybii. Nejvážnější nebezpečí nyní představuje akutní hrozba rozsáhlého úniku radioaktivity ze třetího reaktoru, což umocňuje skutečnost, že vítr se nepříznivě obrátil a vane do vnitrozemí.

Kritická situace přetrvává rovněž u nádrže s vyhořelým palivem u čtvrtého reaktoru, rozsáhlé kropení se konalo dnes vpodvečer, jeho výsledky ale nejsou jasné. Práce na obnovení přívodu elektřiny jdou zatím bolestně pomalu. Příznivou zprávou je zlepšená situace nádrží u třetího, pátého a šestého reaktoru.

Třetí reaktor je v kritickém stavu
Situace ve třetím reaktoru se dnes ráno zásadně zkomplikovala. Tlak v ocelovém kontejnmentu reaktoru začal narůstat. Provozovatel elektrárny Tokijská elektro-energetická společnost – Tepco se pokoušela zesílit chlazení, ale nárůst tlaku se tím zvrátit nepodařilo.

Jevilo se, že bude nutné upustit radioaktivní páru a plyny přímo do atmosféry s potenciálně velkými dopady. Tomu se nicméně prozatím podařilo vyhnout. Během dne se hodnoty tlaku začaly stabilizovat. V neděli nad ránem stouply z 2,8 atmosféry na 3,2 atmosféry během šesti hodin, další data pak už provozovatel neuvedl. Projektová mez je 3,8 atmosféry.

Přesný sled událostí je rovněž nejasný, podle Japonského úřadu pro jadernou bezpečnost byl nárůst přetlaku způsoben intenzivnějším čerpáním mořské vody do reaktoru, které vedlo k větší tvorbě páry. Tepco pak údajně zareagovalo snížením objemu vody čerpané do reaktoru, což na jedné straně snížilo tlak, na druhé straně zřejmě opět vedlo k obnažení větší části palivových tyčí a ke zvýšení teploty v reaktoru.

Kritická situace se tak může kdykoli znovu velmi rychle vystupňovat. Je možné, že se Tepco rozhodlo vsadit na to, že reaktor vydrží do pondělního rána, kdy má po několik hodin vát vítr nad moře, a teprve potom silně radioaktivní směs páry a plynů upustit.

Únik radioaktivních látek totiž nyní může být velmi rozsáhlý a přijít může v tu nejnevhodnější dobu. Až do úterka právě s výjimkou několika hodin v pondělí nad ránem má podle předpovědi vítr vát soustavně do vnitrozemí. Očekávají se také deště, které by kontaminaci spláchly do půdy.

Hodnoty radiace v Daini, na jih od Daiči, se zdvojnásobily poté, co vítr změnil směr. Očekává se, že další nárůst se prokáže z následujících výsledků měření. Organizace Greenpeace ohlásila, že monitorování dat o úrovni radiace pokládá nyní za svou ústřední prioritu. Její hodnoty totiž začaly být nebezpečné i lidem mimo evakuační pásmo.

Reaktor tři se zatím nedaří navzdory všem snahám účinně chladit. Rozžhavené palivové tyče mění vodu v páru, která byla odvětrávána do kontejnmentu. Odvětrávání radioaktivních plynů a páry ovšem v pátek společnost Tepco přerušila, aby snížila úniky radioaktivity a chránila tak záchranáře. Pokud by větrání nyní obnovila, únik radioaktivních látek by byl masivní.

Jednak proto, že reaktor nebyl několik dní odvětrán, což znamená, že radioaktivní látky se tu nakumulovaly. Jednak proto, že tlak by se snižoval z trojnásobku až čtyřnásobku atmosférického, což představuje velké množství páry a plynů. A konečně proto, že v reaktoru je směsné palivo MOX obsahující plutonium, které při zahřátí emituje zhruba dvojnásobek radioaktivity oproti běžnému palivu.

Hladina vody v reaktoru po celý den pomalu ale vytrvale klesala. To naznačuje, že je v něm již někde puklina, což bohužel zvyšuje pravděpodobnost horších scénářů. Japonská agentura pro jadernou bezpečnost ohlásila, že bude „tvrdě pracovat na tom“, aby v případě rozsáhlejšího úniku radioaktivity informovala veřejnost včas.

Kontaminace vody a potravin vzrůstá
Množí se zprávy o kontaminaci potravin, v mléce a ve špenátu sklizeném v pátek sto kilometrů od elektrárny byl zjištěn sedminásobek povolených hodnot radioaktivního jódu. Ten je velmi nebezpečný už ve stopovém množství, usazuje se ve štítné žláze.

Radioaktivní jód se objevil rovněž ve vodě v městě Kawamata pětačtyřicet kilometrů severozápadně od elektrárny. Jednalo se o hraniční hodnoty, ale v mléce z tohoto místa byly nad normou, což vyvolává obavy z dlouhodobě nebezpečné kontaminace místa.

Ministerstvo školství oznámilo, že 77 becquerelů jódu na litr vody bylo naměřeno v Točigi, 2,5 bcq v Gunmě, 0,62 v Saitamě, 0,79 bcq v Čibě, 1,5 v Tokiu a 0,27 v Niagatě. Hygienická norma je stanovena jako 300 becquerelů na litr.

Organizace Greenpeace, která je od počátku krize hlavním zdrojem informací Deníku Referendum, spolu s japonskou organizací Občanské jaderné informační centrum nepokládá dosavadní opatření na ochranu zdraví obyvatelstva za dostatečná. Podle obou skupin by se měly zlepšit zejména evakuační plány pro obyvatele třicetikilometrové zóny kolem elektrárny a pro děti a těhotné ženy za touto zónou.

Jejich obavy potvrzuje řada zahraničních jaderných regulátorů. Například švédský úřad pro jadernou bezpečnost vyzval vládu, aby zajistila, že všichni občané Švédska v okruhu 250 km od elektrárny si vezmou preventivně jodové tabletky. Spojené státy už v polovině minulého týdne vyzvaly k evakuaci všechny Američany v osmdesátikilometrové zóně kolem elektrárny.

„Ačkoli japonské úřady původně ujišťovaly veřejnost, že prakticky žádné nebezpečí pro zdraví obyvatel nehrozí, nyní zřetelně den ode dne narůstá kontaminace v potravním řetězci. Zdá se, že japonské úřady za situací o krok pokulhávají, což se musí v zájmu ochrany veřejnosti změnit. Nyní je zapotřebí naprostá otevřenost, aby se lidé mohli účinně chránit a přijmout adekvátní nouzová opatření,“ uvedl Jan Beránek, vedoucí jaderné kampaně Greenpeace International.

Greenpeace rovněž naléhavě požaduje odpověď na další závažné otázky, o nichž se zatím příliš nemluví. Začínají se množit údaje o hladinách radiace v různých místech a v různých potravinách i ve vodě. Lidé mohou být ale vystaveni záření rovněž v důsledku požití či vdechnutí radioaktivních částic. „Jaké informace má vláda o celkové dávce radiace, jíž byli obyvatelé v různých místech vystaveni?“ táže se Greenpeace.

„Proč vláda nezveřejňuje data o naměřené kontaminaci v ovzduší?“ ptá se dále Greenpeace. Organizace chce dále vědět, zda se zjišťuje, jaké množství radioaktivity uniklo do moře. „Má japonská vláda nějaká data o kontaminaci ryb a dalších mořských živočichů?“ požaduje informace Greenpeace.

Nádrž u čtvrtého reaktoru je stále v kritickém stavu
Nádrž s vyhořelým palivem u čtvrté nádrže byla intenzivně polévána dnes vpodvečer, s dosud neznámým výsledkem. Už ráno bylo nad nádrží rozprášeno osmdesát tun vody. Armáda uvedla, že voda se do nádrže dostala, ale žádné další informace neposkytla. Do střechy budovy byly vybourány díry, aby usnadnily cestu vodě rozprašované z vodních děl.

Vládní úřady ovšem odmítly zveřejnit informace, které získaly o hladině vody a teplotě v nádrži včera měřením z vrtulníku, což jen umocňuje obavy, že situace je velice vážná. Japonský úřad pro jadernou bezpečnost NISA uvádí, že v nádrži nastal 18. března výbuch vodíku, ale není s to vyložit jak. NISA rovněž udává, že z nádrže bezprostředně hrozí úniky radioaktivity.

Greenpeace a japonské Občanské jaderné informační centrum ve svém dnešním prohlášení po vládě zveřejnění podrobných informací o stavu nádrže číslo čtyři požadují.

Japonský úřad pro jadernou bezpečnost dnes prohlásil, že připojení budov reaktorů tři a čtyři k elektrické síti bude krajně svízelné vzhledem k rozsahu škod způsobených výbuchy. Navzdory zmatečným zprávám v některých médiích by až zítra měla být připojena elektřina k budovám reaktorů jedna a dva. První prioritou má být zajistit funkčnost osvětlení a měřidel v řídicí místnosti.

Během dne se díky činnosti záchranného týmu zlepšila situace v nádržích s vyhořelým palivem u reaktorů 3, 5 a 6. Nádrž u reaktoru číslo 3 byla kropena po dobu třinácti hodin a celkové množství rozprášené vody bylo dva tisíce tun, což dokonce přesahuje celkový objem nádrže o šest set tun.

U reaktorů 5, 6 se podařilo opravit přívod elektřiny a uvést do chodu systém nouzového chlazení, takže teploty zde poklesly na mnohem přijatelnější úroveň.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.