Loupež za bílýho dne – česká varianta

Sice jsme se dověděli jen to, co jsme tušili, ale Drobilova aféra pomohla předestřít velmi jasné svědectví o tom, jak funguje politická složka českého mafiánsko-korupčního reálného kapitalismu.

Čím nás obohatila Drobilova aféra? Tím, že máme před sebou výslovné svědectví o tom, jak funguje politická složka českého mafiánsko-korupčního reálného kapitalismu. Poradce ministra Martin Knetig, ale i náměstek ředitele SFŽP Dušan Fibingr podle všeho jednali naprosto standardně a s plným vědomím, že „... kradou všichni..." (Knetig). Jediným vybočením byl ředitel SFŽP Libor Michálek, který si Knetigovy upřímné výroky tajně nahrával. Přitom ho zjevně Bratrstvo kočičí pracky ve vedení resortu životního prostředí považovalo za svého člověka, on jím ale z nějakého důvodu nebyl. MfD následně ochotně vše zveřejnila. To je všechno. To ostatní je pouze trapné mlžení tam, kde jsou věci jasné.

Takže jsme se dozvěděli, co jsme tušili: stranická mafie má svého pokladníka, který spravuje černé fondy pro partaj, na krytí jejích výdajů spojených se zajištěním jejího dalšího politického pokračování. Je jen shodou okolností, že to je zrovna Ivan Langer z Olomouce, tento tržní komsomolec, který se pro své zkušenosti v daném prostředí na takovou funkci hodí.

Dále jsme se dozvěděli, že stranicky obsazená vedení resortů mají zadání tento černý fond naplňovat, a to podle všeho zejména vedlejšími a skrytými toky z veřejných zakázek, jež musejí být pro tento účel náležitě nadhodnocené. A ty zakázky musejí ve zmanipulovaných soutěžích získat členové mafie z řad podnikatelů, kteří vědí, co se od nich čeká a že mají potichu určitou část prostředků distribuovat dál a zbytečně se neptat. Kdo pro stranu takto zajistí či urve víc, má lepší pozici v další soutěži se svými stranickými konkurenty.

Jde tedy o celkem banální potvrzení toho, co jsme stejně předtím tušili nebo věděli odjinud. Přece má ale jistý význam. Ukazuje stejně jako předešlé aféry, v jakém společenském pořádku to vlastně žijeme. Uvedené vztahy nejsou nahodilé a jedinečné, ale ukazují na svou opakovatelnost, ba dokonce na podstatu fungování tohoto establishmentu. Vše se děje na úkor veřejných prostředků, tedy daňových výnosů, toho, co jsme zaplatili my všichni, toho, co by mělo být vynakládáno k obecnému prospěchu všech. Takže se nás to docela dost týká. Je důležité si na tohle vzpomenout, až bude zase nějaký darebák tvrdit, že je nutno šetřit, že nejsou peníze. Že stát nemá na lékaře, na školství, na sociální služby a na zabezpečení potřebných. Tady se ztrácejí miliardy!

A jak je tomu u jiných stran? Podle všeho ty, jež mají reálnou naději dosáhnout na výkon veřejné moci, vybojovat si svůj podíl na řízení veřejných věcí (a je docela jedno, zda jde o malý okres, kraj, velké město nebo vrcholovou úroveň státu nebo o velký státní podnik či fond, např. Lesy ČR nebo SFŽP), budou fungovat obdobně, budou mít v sobě podobnou mafii, ovšem zdaleka nemusí jít vždy o tak výkonné struktury, o tak veliké částky, vždy se bude praxe případ od případu lišit, záleží na tom, zda je ta která strana zrovna v opozici nebo u moci, zda se o moc musí dělit a s kým. Ale základní kvalita fungování bude obdobná.

Pokud se něco neprovede s tímto veskrze nemravným, plýtvavým a prožluklým pořádkem, nečekejme žádné změny k lepšímu, ale jen změny od špatného k ještě horšímu. Dokud se do toho nevloží síla, jež nebude tímto jedem infikovaná ani infikovatelná, není žádná naděje. Právě takovou silou může být ovšem široká opoziční koalice struktur občanské společnosti, jež zdola udeří do toho oplzlého politického divadla a pošle ho ke všem čertům. Teprve pokud by se toto podařilo, mělo by smysl snažit se o takovou obsluhu veřejných záležitostí, jež by podobná darebáctví již neumožňovala. Pak by mělo smysl zavádět opravdové systémové změny.

Samozřejmě, že je to v jiných zemích obdobné. V těch na západ od nás se to děje sofistikovaněji a kulturněji, ale je to obdobné. Čím dál na východ od nás je to pak křupanštější, drsnější a brutálnější. Ale zase to je v principu to samé.

A co si myslíte vy? Diskuse (9 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Martin Šimsa - filosof, Litoměřice

Nebát se, nekrást a dělat to jinak Úterý, 21.Prosince 2010, 22:14:2

Kolega Kužvart dobře pojmenovává problém, ale obávám se, že žádné radikální udeření nepomůže. To před volbami slibovali VV a kde jsou dnes, vezou se s vládní partou, která poskytuje "politické krytí", jen musí z kola ven, kdo krade "za bílého dne" a "upřímně" o tom rozpráví. Jsme stále na počátku, tedy na počátku budování právního demokratického státu a platí pro nás Masarykovo "nebát se a nekrást" a to možná platí více než v době 1.republiky, protože k tomu "nekrást" je třeba značné odvahy a zajistit si krytí aspoň do médií, protože kdyby toho nebylo, kdovíjak by to s Liborem Michálkem dopadlo. Sympatické je, že nekradou všichni a najde se někdo, kdo řekne, že kradení je špatné a má odvahu s tím vystoupit.

František Jonáš - Třebíč

Nebát se a nekrást a nelhat, ale......jde to??? Středa, 22.Prosince 2010, 07:06:58Obecná rovina úrovně české politiky a politických elit je popsaná velmi dobře a konkrétně a P.Kužvart se tradičně nemýlí a ani nemůže ,už protože ví . Z disidenta včerejška se stal prakticky přes noc disidentem dneška a zítřka...

Včera jsem poslouchal v rádiu ohlasy na dnešek prof. Pačese....mimo jiné o tom, že v dnesních dnech mimo jiné se cení prokázaná korupce na lokální úrovni za 40 mil. Kč a je tímto právním a politickým systémem ohodnocena podmínkou dva roky na pět let.....a pokutou 5 milionů.

Napadá mi útržek textu PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE....(.zase platí)
..."zahoďte mozky, zahoďte srdce přestaňte být člověkem, staňte se prasetem".......tohle bylo k vydráždění komunistů, ale......

Orwell by asi neměl radost, že v roce 2011 Česko překračuje rubikon a rok 1984 je tu patrnější než byl v roce 1984 v těchto zeměpisných šířkách v srdci Evropy.

Historie má své paralely dnešek je podobný stavu Českých zemí, kdy šlechta tak kradla, vraždila a byla rozmařilá a páchala neuvěřitelné nepravosti, že nenašlo se jiné cesty, než nastala shoda, kdy se šlechta shodla, že nikdo domácí nevyřeší stav zemí Českých z jejího středu. Proto požádala šlechtice z Luxemburka Jana Lucemburského by zemi řídil, .....koho požádá naše šlechta?? Stav je stejný.....Možná jsou ještě rezervy...Ruku šťastnou neměla, ale naštěstí měl syna z něhož se stal Karla IV., tak je alespoň na co vzpomínat.
.... z Hradu naní zasáhl pro zklidnění VELKÝ BRATR a předseda vlády se stal O´Brien, Libor Michálek by se měl stát Winstonem Smithem. Někdo je nyní vnitřní straně , někdo ve vnější a převaha občanů je lůzou minulé dny to stvrdily......Na Nový rok si připijeme levným Victory Ginem a spojíme se s Euroasií....

Jen bych doplnil...Loupež za bílýho dne a téměř v přímém přenosu....se stala rozvíjejcím dokumentárním snímkem s tvrzením, že o nic nejde. Pro lid..."Udˇo, to je nomální".

Kladu si otázku, kdyby se Masaryk mohl ve své době stát NÁVŠTĚVNÍKEM dneška zda by s Českou mafií po návratu z naší doby napomohl rozpadu Rakouska-Uherska. Jeho motto" Nebát se a nekrást" je zapomenuto a zcela mimoběžné vládnoucím elitám v této zemi. Je tragedií , že průzkumy s otázkou , kdy byli lepší politici, zda před rokem 1989 nebo dnes je odpověď pro předlistopadové 83% občanů si to myslí. Před 21 lety bych nepomyslel , kam až se lze dostat.

Petře , nepotěšil jsi mne dobrým popisem skutečností, ale ani já tě nepotěším svým příspěvkem , i když s článkem se ztotožňuji. Nevím, zda se najde síla v občanské společnosti dneška a zítřka spíše budeme čekat ,až to začne venku a přijde k nám...

Co je společensky škodlivé Středa, 22.Prosince 2010, 07:54:22

Probírám se zrovna "Trestněprávním minimem" od Petra Hulinského a zaujal mě mj. pojem "společenské škodlivosti". Společenská škodlivost je totiž "materiálním korektivem pro stanovení podmínek trestní odpovědnosti. Určení konkrétní míry společenské škodlivosti je významné nejen pro zjištění, zda v konkrétním případě jde o trestný čin (provinění) nebo přestupek, ale též pro ukládání sankcí."
Otázkou ale je, zda nejvíce společensky škodlivá není činnost, která se obvykle podle trestního zákona neposuzuje, jako je např. činnost vlády jako celku.

Libor Vodička - Brno

Jaká síla? Středa, 22.Prosince 2010, 13:10:7

Děkuji za příspěvek, s nímž se v podstatě ztotožňuji. Jen mi spíš připomíná pláč nad hrobem demokracie a právního státu. V parlamentu nevidím žádnou politickou sílu, která by byla ochotna a schopna tento dokonale zkorumpovaný systém změnit. Ta změna by musela být totiž důsledná a tedy nejen radikální (odstranění Klause a klausismu, s tím odpojení stávajících politických stran od moci a státu), ale také nenásilná a humanistická. Pokud se nás současná moc nebude opět bát, jako v týdnech listopadu 1989, kdy gerontokratická i pragmatická KSČ nenásilně vyklidila mocenské pozice nové elitě, nebudeme se schopni zbavit klausismu. Ale jak toho dosáhnout bez násilí? Zůstává nám tedy v této chvíli jen hořký pláč nad hrobem a potlačování vzteku, který může propuknout v ošklivý výbuch...

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

Liboru Vodičkovi - jaký klausismus? Středa, 22.Prosince 2010, 13:57:36

Proč tomu říkat "klausismus"? -- Tento dokonale zkorumpovaný systém se přece jmenuje kapitalismus. Kolik lidí ho v roce 1989 opravdu chtělo? Kolik lidí si přálo rozdělení Československa? Kolik lidí si přálo vstup do NATO? Co o tom dnes vykládají učitelé žákům a studentům? Že to je přirozený řád?

Už zbývá jen málo: vyloupit důchodový systém, zdravotnictví a školství, zrušit zákoník práce a zprivatizovat policii a věznice.

Jak řekl lapidárně Hynek Fajmon po květnových volbách: "Omezování veřejných výdajů je i před námi. ODS se musí stát vůdcem tohoto procesu. Úspory potřebujeme nejen na úrovni vlády, ale prosazovat je musíme také na krajích a na radnicích. Nebojme se opět PRIVATIZOVAT. Stále je co. ... Evropská civilizace se musí vrátit k zdravému rozumu. ODS bude takovou cestu prosazovat. ODS bude stranou rozumu. "
(http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politici-volicum/168452.aspx)

Libor Vodička - Brno

Protože jsem evolucionista... Středa, 22.Prosince 2010, 14:55:23

Milý pane Kopecký, moje představivost i životní zkušenosti za to mohou. Zatímco si ještě umím představit, že by šlo vymést s Klausem a jeho zkorumpovaným systémem bratrstva kočičí pracky (ne, že bych to tak personalizoval, ale když už se tato osoba jednou stala prezidentem, stala se i symbolem své doby), kapitalismus lze - domnívám se - jen buď regulovat nebo vůbec ne. O míře a obsahu regulace je nutné přemýšlet, diskutovat a realizovat ji politicky (na globální i státní úrovni), samozřejmě parlamantní cestou. Jiný způsob si nechci představovat a dosavadní zkušenosti spíše odrazují.

František Jonáš - Třebíč

myslím, že i kapitalismus se může lišit, případ od případu... Středa, 22.Prosince 2010, 21:27:21


Jsou země , kde je kapitalismus a nemá svůj základ spojený s klausismem kombinovaný s havlismem a fungují. Třeba ve skandinávských zemích je kapitalismus rozvíjejícím přívlastkem sociální stát a prakticky bez korupce a i jinde. Naši Václavové šilhají a šilhali po Nobelově ceně, jeden za humanismus a druhý za ekonomismus, ale snad k tomu nedojde.
Obávám se , že současný stav dneška po 21 letech způsobu evoluce vyrostlé ze Sametové revoluce nelze řešit evolučně, dosažený stupeň privatizace všeho včetně politiky a státní správy je téměř ekvivalentní znárodňovacímu procesu po roce 1948, zase totálně a totalitně. Hesla a postup jen změnily znaménko v absolutní hodnotě jsou to dvě strany jedné mince. Oba postupy vládních establishmentů odnesl a odnáší lid, tedy občané a v obou případech se páchala nespravedlnost a velké zlodějny. Různé průzkumy veřejného mínění to měří a úroveň politiků v číslech není příznivá poslednímu období. V minulém období, když už se ztrácely pozitivní argumenty použil se univerzální argument, že jde o buržoazní přežitky a nyní zas jde o komunistické, či socialistické přežitky a věci s tím spojené byly velkým strašákem přes dostupná a využívaná media v obou útvarech a mívalo to odzbrojující až mobilizační charakter.. Oba režimy si libovaly v opěvování a osvobození člověka v nastalé demokracii s přívlastkem, jeden měl v podtextu diktaturu proletariátu a druhý má diktaturu peněz se všemi dopady na všechno a na všechny. Dnešek určitě vede ve stupni korupce , jež se stala základním stavebním a systémovým prvkem a s tím je spojené nerozlišování původu peněz, a to nás odlišuje od jiných kapitalismů , a to je klausismus a kýžená demokracie se záhy stala demokraturou.

Stanislav Hošek - Český těšín

Prazáklad. Neděle, 23.Ledna 2011, 18:17:13

Korupce byla a je přirozenou součástí každého trhu v dějinách, tedy i tak zvané tržní ekonomiky kapitalismu, od jeho prvních začátků až po dnešek. Korupční praktiky proto byly právě v kapitalismu „volné soutěže“ jako první regulovány. Vznikaly zákony o obchodní soutěži, zákazu monopolizace, ale i o výši provize, státních zakázkách, metodách lobbingu a v neposlední řadě o financování politických stran. Stejně tak kupříkladu v mezinárodním obchodě zákony o clech a dalších poplatcích. Všechno jsou to zákony o legální korupci. Ať budou sebepečlivější, touha po zisku, po úspěšné výhře nad konkurencí, bude vždycky dostatečně silná, aby vedla ke korupci nelegální. Odstranit ji nelze. Musel by se odstranit nejen kapitalismus, ale dokonce i trh.

František Jonáš - Třebíč

pro Stanislava Hoška Pondělí, 24.Ledna 2011, 06:18:17

Ano jistá korupce byla a je asi všude, ale nesmí se stát systémovým opatřením a součástí ekonomiky , jak se stalo a děje u nás. Nesmí se stát jedním z pilířů ekonomiky a vše , co se dělá za opatření a škrty nesmí se stát dalším zdrojem pro šedou ekonomiku, která nám postupně černá. Odstranit možná nelze, ale lze znesnadit a omezit. Problém je , že nad tímto systémem drží ochranou ruku i Hradní pán, nakonec s tím i začal.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.