Žádáme okamžité propuštění Liou Siao-poa

Deník Referendum otiskuje otevřený dopis Českého helsinského výboru vládě Čínské lidové republiky.

(red)

24.12.2009 12:55

Liu_xiaobo

Liou Siao-po je v Číně stíhán pro své přesvědčení. Foto humanrightshouse.org

V Praze 24. prosince 2009

Otevřený dopis vládě Čínské lidové republiky
prostřednictvím velvyslanectví ČLR

Ve vaší zemi se koná soudní proces s Liou Siao-po (Liu Xiaobo), který je již rok vězněn jako obviněný z trestného činu podvracení státní moci za vznik petičního kritického manifestu Charta 08 adresovaného vládě ČLR a podepsaného více než 300 občany.
Žádáme okamžité a bezpodmínečné zastavení jeho trestního stíhání a jeho propuštění na svobodu!
Odvoláváme se přitom na Všeobecnou deklaraci lidských práv (články 19 – 21), pro jejíž přijetí hlasovala Čína jako jeden z prvních členských států OSN už 10. prosince 1948 a která se stala dokumentem zvykového práva. Obracíme se na vlády ostatních států, sdružených v OSN, aby ČLR tento její morální závazek připomněly.

Anna Šabatová
předsedkyně Českého helsinského výboru


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.