Nová studie: planeta se ohřeje více, než se myslelo

Globální teploty by mohly kvůli vyššímu množství oxidu uhličitého v atmosféře stoupnout daleko více, než se původně myslelo. Tuto informaci uvedli v nové studii američtí a čínští vědci.

(len)

21.12.2009 11:50

4191230966_5b9f449c47_b

Nové studie vedou k závěru, že se teploty budou už při současných koncentracích CO2 zvyšovat rychleji, než se předpokládalo. Ledový mědvěd v Kodani. Foto america.gov, flickr.com

Američtí a čínští vědci, kteří včera zveřejnili klimatickou studii na internetovém serveru Nature Geoscience, se zaměřili na období o tři až pět milionů let dříve. Předpokládají, že v tu dobu probíhalo poslední setrvalé globální oteplování podobné tomu dnešnímu.

Použitím sedimentů, které získali z vrtů na oceánském dně, rekonstruovali vědci koncentraci oxidu uhličitého a zjistili, že relativně malé zvýšení hladiny CO2 způsobilo před 4,5 miliony let podstatné změny v globálních teplotách.

Studie dále uvádí, že tehdejší teploty byly o dva až tři stupně Celsia vyšší než dnes, ačkoliv úroveň oxidu uhličitého byla srovnatelná se současnou. „Tato i další prehistorické klimatické rekonstrukce dokazují, že zemské klima je daleko citlivější na hladinu oxidu uhličitého v atmosféře, než se současné politické kruhy domnívají. Jelikož nic nenasvědčuje tomu, že by se příroda v budoucnosti měla chovat jinak než v minulosti, měli bychom očekávat další zvýšení teplot, i když udržíme oxid uhličitý na současné úrovni,“ uvedl jeden z hlavních autorů studie, vědec z Yaleské univerziy Mark Pagani.

Rovněž podobná studie britských vědců, zveřejněná 6. prosince, uvádí, že dosavadní výpočty pro člověkem způsobené globální oteplování mohou být značně podhodnocené. Vědci uvedli, že zemská teplota může být o třicet až padesát procent citlivější na atmosférické skleníkové plyny, než se původně předpokládalo.

Další infromace:
Comon Dreams Global Warming Hike May Be Steeper: Research
Nature Reports The long and the short


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.