Protiatomová demonstrace v Berlíně

Zastánci jaderné energie v Německu nemají zdaleka tak snadnou pozici jako v České republice. Z tohoto pohledu je pozitivní, že evropská energetické politika se určuje tam a ne u nás.

Zdá se, že český konsenzus je téměř nezvratitelný. Neexistuje žádná parlamentní a jenom jedna neparlamentní malá strana, která je profilována proti jaderné energii a pro výraznou podporu obnovitelným zdrojů. Existuje jenom malé procento obyvatelstva, které věří tomu, že v budoucnu budou hrát první housle regenerativní energie a z nich, jako královna, právě fotovoltaika. Jinak je to v Německu. Možná že by to mohli čeští atomoví milci smést ze stolu – kdyby ale právě Německo nebylo nejsilnější ekonomikou Evropské unie, kdyby nebylo třetí nejsilnější ekonomikou na světě, kdyby nebylo přeborníkem v mnoha oblastech.

Bez tohoto všeho by to bylo snadné, ale ono není. Třeba i po sobotě 18. září, kdy proběhla v Berlíně veliká protiatomová demonstrace, která ukázala postoj německé veřejnosti k plánovanému prodloužení provozu jaderných elektráren. Protestní akci na sobotu 18.9. svolala střešní organizace německých ekologických sdružení a nevládních organizací BUND. K výzvě se připojily rovněž některé politické strany jako SPD či Bundnis90/Zelení. Podle odhadů pořadatelských organizací se jednalo o největší německou protiatomovou demonstraci, na níž se sjelo sto tisíc účastníků z celého Německa, bylo vypraveno sto padesát zvláštních autobusů a mimořádné vlaky. Protestující požadovali dodržení již minulou vládou dohodnutého harmonogramu ukončení běhu jaderných elektráren, co možná nejrychlejší odstavení nejstarších elektráren Neckarwestheim, Biblis A a B, Isar 1, Unterweser a Philippsburg a neuvedení do provozu v současné době mimo provoz se nalézajících problematických elektráren Brunsbütell a Krümmel.

Na demonstraci jsme viděli občanky a občany ze všech koutů Německa, všech věkových kategorií od důchodců až po malé děti; bubeníky, hudebníky a sound systémy; mnoho vtipných kreseb, transparentů a hlavně jsme tam zažili dobrou náladu slavnosti lidového odporu, velmi slušné a kultivované vystupování všech účastníků a nekompromisní postoj k jádru. Veliká většina německé veřejnosti si nepřeje pokračování jaderné výroby. Podle loňských průzkumů si přejí pouhá čtyři procenta spolkových občanů, aby jaderná energie měla v budoucnosti přednost před ostatními energetickými zdroji. Avšak ani voliči CDU/CSU – stran které dnes stojí za tlakem na renesanci atomových elektráren – nedávali nijak najevo svou podporu atomové energii – pro atomovou energii bylo čtrnáct procent a pro obnovitelné zdroje jedenaosmdesát procent.

Hlavní zájem na prodloužení chodu jaderných elektráren nemá veřejnost či členové a přivrženci nevládních organizací, ale zájmová lobby velikých energetických vlastníků. Frakce zelených v Bundestagu odhaduje roční profit velikých energetických společností provozujících jaderné elektrárny na deset miliard euro. To je podle mínění většiny jediným důvodem prodloužení chodu jaderných elektráren.

V českém prostředí je situace v mnohém jiná: obnovitelné zdroje se podařilo znemožnit určitě na dlouhou dobu, to ale neznamená, že se již nikdy u nás nedostanou ke slovu. Jakmile se přiblíží bod „grid parity“, tedy cenovému vyrovnání proudu ze zásuvky a z vlastní fotovoltaické fasády na střeše, situace se rapidně změní. Již nyní podle studií v několika zemích větrná energie snižuje efektem postupného připojování jednotlivých zdrojů ceny elektrické energie. To ovšem není jediný profit obnovitelných zdrojů. Výroba a instalace obnovitelných zdrojů se například v Německu, ale i jiných zemích (Dánsko, Japonsko) staly významným odvětvím - v BRD zaměstnávají téměř tři sta tisíc osob - významným vývozním artiklem. Obnovitelná energie z větru a slunce má minimální nepřímé emise oxidu uhličitého, nižší než z atomu, a může být začleněna do lokálních ekonomických cyklů. Profity z výroby mohou při vhodné struktuře majitelů zůstat v regionu a podpořit tak lokální ekonomiku. Není třeba dovážet drahá paliva a snižuje se dovozní závislost země.

Rovněž Frakce Zelených v Bundestagu požaduje dodržení původně schváleného zákona o plánovaném ukončení provozu jaderných elektráren, další odstup od jaderné výroby a přezkoušení bezpečnostních parametrů všech jaderných elektráren podle současného stavu vědy a techniky, s tím, že budou vytvořeny podmínky pro další rozšiřování obnovitelných zdrojů energie.

V české energetické debatě, debatě vedené z pozic zájmových finančních a mocenských skupin, se naproti tomu stále opakuje, kolik budeme muset zaplatit za fotovoltaiku, aniž by se bralo v potaz, že cena elektrické energie se zvyšuje konstantně již mnoho let bez ohledu na výstavbu obnovitelných zdrojů, a aniž by se mluvilo o skrytých dotacích pro „levnou“ jadernou energii.

Ani německý případ ale není uzavřen, lze počítat s tím, že jedna komora parlamentu vládní předlohu neschválí a v případě úhybných manévrů černožluté koalice se již dala slyšet opozice, že budou následovat žaloby k nejvyššímu soudu. A také, že problematika se stane volebním tahákem v roce 2013 a pak nově zvolená vláda zákon zase změní. Určitě nemají exponenti jaderné energie v BRD tak lehkou cestu jako u nás. Z tohoto pohledu je pozitivní, že v evropská energetické politika se určuje v Německu a ne u nás. Cesta k obnovitelným zdrojů je nezvratitelná.

A co si myslíte vy? Diskuse (1 příspěvek)

Sn_mek_004

Jakub Vaníček - redaktor, Modlíkov

české mozky Středa, 22.Září 2010, 07:29:4

Bohužel si v Německu neuvědomují to, co tak dobře vědí někteří naši milí diskutující: že bez jaderné energie nás všechny časem postihne hladomor, že vypuknou sociální nepokoje vyúsťující v atomové války, že uran ve vodě Čecha vyléčí a nikoliv poškodí, že k zelené energii se můžeme dopracovat jen přes jaderné elekterárny atd. Co však Němci neví už vůbec: že jsou všichni v zajetí zelenorudé protiatomové propagandy, kterou zezadu řídí Environmentalista v černém klobouku. Naštěstí ale u nás počítáme s tím, že problémy s jaderným odpadem za sto let odpadnou, protože Inženýr (vzdorující onomu zlému Environmentalistovi) to zařídí, tudíž klidně můžeme všichni vykročit na cestu definitivního Dobra vedoucí jáchymovskými štolami.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.