Mladý biolog Jakl založil Zvonečník, ekoplatformu ČSSD

Po několika předchozích pokusech o vznik ekologické platformy v sociální demokracii obnovila jedna svou činnost nedávno z iniciativy Jiřího Jakla z Červeného Kostelce. Jmenuje se Zvonečník.

Jiří Guth

20.09.2010 19:43

Logo

Zvonečník, ekologická platforma sociální demokracie, vznikla. Jestli zanikne pro nezájem jako ty předchozí, nelze zatím odhadnout. Repro Zvonečník

Sociální demokraté mají od nedávna opět funkční svou ekologickou platformu. Jmenuje se Zvonečník. Pomalu roste a snaží se být jednak místem setkávání zeleně orientovaných straníků, jednak prostředníkem mezi stranou a odborníky a aktivisty mimo ni.

Na několikátý pokus, připomenout lze například nepříliš úspěšný Platan z přelomu století, vzniká v ČSSD „ekologická platforma“. Tentokrát stojí za jejím obnovením mladý biolog Jiří Jakl, kromě jiného předseda komise pro životní prostředí a zemědělství Rady Královéhradeckého kraje. Ten také navrhl označení Zvonečník podle ohrožené luční květiny, ze tří druhů planě rostoucích v ČR přímo podle zvonečníku hlavatého, Phyteuma orbiculare.

Cílem Zvonečníku je nejen prosazení zelenějšího směřování strany, ale také navázání dialogu s odbornou veřejností a občanským sektorem a provázání ekologického pohledu se sociálním a ekonomickým.

Platforma vzniká důsledně zdola a zatím ani nemá příliš pevnou strukturu, nicméně spolupracují s ní například bývalý eurokomisař Vladimír Špidla, stínový ministr životního prostředí ČSSD Václav Zemek, další poslanec Robin Böhnisch nebo Zdeněk Ryšavý z Okříšek na Vysočině, krajský radní pro životní prostředí a územní plánování.

V sobotu 18. září se v Lidovém domě v Praze konala její první podzimní schůze za účasti asi patnácti lidí, mimo jiné i exministra dopravy Antonína Peltráma.

Členové skupiny nyní připravují její stanovy a zvažují, zda a jak zapojit do činnosti nestraníky. Zvonečník navázal soustavnou spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií a stojí o rozvoj vztahů zejména s Mladými sociálními demokraty. „Zvonečník je tu pro všechny, kteří cítí politickou vyprázdněnost současné doby a chtějí napomoci uskutečňování ekologického programu a dobrých nápadů,“ řekl Deníku Referendum Jiří Jakl.

Na schůzi se diskutovalo o aktualitách z několika okruhů, které Zvonečník dlouhodobě sleduje. Zaprvé o veřejné dopravě, konkrétně pak o možnosti tzv. trihybridních autobusů se spalovacím motorem, elektromotorem a vodíkovým palivovým článkem.

Dále byla zmíněna podpora místní produkce. Z diskuse vyplynula shoda na tom, že nastavení dotací a kvót Společné zemědělské politiky bývá pro zemědělce významnější než přírodní podmínky, ve kterých hospodaří.

Do třetice byla diskutována otázka hospodaření s vodou v krajině, jak lépe zadržovat vodu v krajině a zároveň postupně vymisťovat domy ze záplavových území.

„Ekoplatforma Zvonečník přirozeně spolupracuje na přípravě ekologické části programu ČSSD a zároveň propaguje postoje ČSSD k životnímu prostředí,“ doplňuje Jiří Jakl. „Nabízí také alternativní pohledy pro vnitrostranickou diskusi. Neměla by se bát kritizovat a měla by být určitým doplňkem a možná až protipólem k tradičním odborným komisím ČSSD. Zcela konkrétně chceme také pomoci s ekologizací Lidového domu a jeho provozu," doplnil Jakl.


A co si myslíte vy? Diskuse (1 příspěvek)

Img_4546

martin škabraha - autor erót-ické literatury

Není Jakl... Pondělí, 20.Září 2010, 19:06:58

jako Jakl! Tak budeme držet palce.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.