ČEZ chce omezit soudní stížnosti proti stavbám

Organizace Zelený kruh vyzvala zákonodárce, aby přihlédli k zápornému stanovisku vlády a odmítli senátní novelu zákona, která z iniciativy ČEZu slučuje územní a stavební řízení s posouzením vlivu na životní prostředí.

(hh)

20.09.2010 16:04

355869_mediafax_mikulas_krepelka

Lobbisté z ČEZu podstrčili senátorům své vlastní pozměňovací návrhy. Ti je podali za ně. Foto Mikuláš Křepelka, Mediafax

ČEZ do novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, o které bude v tomto týdnu rozhodovat Poslanecká sněmovna, netransparentně prosadil pozměňovací návrhy, které znamenají faktické vyloučení místních lidí ze spolurozhodování o velkých projektech v jejich obci. Vláda k návrhu, po jehož přijetí by hrozily sankce EU, přijala zamítavé stanovisko.

Zelený kruh se v pondělí obrátil otevřeným dopisem na poslankyně a poslance. Uvádí v něm, že návrhy ČEZu byly senátorům, kteří novelu projednávali v červnu, předloženy na poslední chvíli a někteří jim ani nerozuměli, a přesto si je osvojili.

Podstatou senátní novely je rozšíření působnosti zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury i na výstavbu energetické a vodní infrastruktury. O stavbách velkých elektráren či přehrad by se podle senátorů mělo rozhodovat ve sloučeném územním a stavebním řízení. Tato výjimka platí již dnes u dopravních staveb. Novela upravená podle firmy ČEZ do sloučeného územního a stavebního řízení zahrnuje také posuzování vlivů na životní prostředí. Tím zcela popírá jeho smysl.

Důvodová zpráva k novele tento postup označuje za správný, neboť soudní procesy vyvolané občany proces výstavby zdržují.

Posouzení dopadů na životní prostředí totiž nyní předchází následnému rozhodování stavebních úřadů. Umožňuje včas zapojit experty i místní občany do hledání takové varianty projektu, která bude mít nejmenší negativní dopady na své okolí. Podle návrhu ČEZu by ale výsledné stanovisko z procesu EIA, včetně navrhovaných podmínek, příslušný úřad obdržel později než investorovu finální podrobnou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení. Výsledky práce expertů i připomínky místních občanů by tedy musely být ignorovány, pokud by neměla být dodatečně měněna nákladná dokumentace.

„Aarhuská úmluva a legislativa EU musejí být podle českého právního řádu naplňovány fakticky, nikoliv pouze formálně,“ uvádí se v dopise Zeleného kruhu. V případě přijetí návrhu ČEZu by stát podle autorů dopisu své mezinárodní závazky porušil.

Petra Humlíčková, legislativní koordinátorka Zeleného kruhu, v pondělí Deníku Referendum řekla: „Hlavním tématem voleb, z nichž vzešla nová Poslanecká sněmovna, byl boj s korupcí, klientelismem a prorůstáním průmyslu do rozhodovacích procesů. Novela ušitá na míru ČEZu oproti tomu znamená jen další posílení vlivu velkých korporací na úkor státu a občanů.“

Pokud poslanci a poslankyně chtějí zůstat důvěryhodní ve své snaze zastavit dosavadní praxi zákulisního ovlivňování tvorby zákonů, měli by podle Humlíčkové přihlédnout k vládnímu stanovisku a novelu zamítnout.


A co si myslíte vy? Diskuse (1 příspěvek)

Stanislav Hošek - Český těšín

Dvě skrytá ministerstva. Pátek, 24.Září 2010, 07:36:28

Všechny vlády v ČR měly jedno utajované ministerstvo, jímž byl a dosud je ČEZ, nahrazující ministerstvo energetiky z dob nadvlády KSČ. Stejně tak, snad kromě Zemanovy vlády, měly i jedno ministerstvo, jehož „ministra“ rovněž nejmenoval prezident a tím byla a je ČT, suplující ministerstvo propagandy.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.