Chudých ubývá, a chudoba se prohlubuje

Světová banka je přesvědčena, že rozvojový svět jako celek zůstává na dobré cestě k dosažení cíle snížení chudoby (pokles o 50 %) do roku 2015. Ale čísla mohou klamat.

(red)

14.08.2010 10:00

1109628260_458e5dd4aa_o

Na zářijovém summitu OSN o boji proti chudobě nebude co slavit. Ať už Světová banka tvrdí cokoli. Foto Wallyg, Mediafax

Globálně počet lidí žijících pod hranicí chudoby (méně než 1,25 dolarů na den) klesl z 1,9 miliard na 1,4 miliardy, to je redukce o 500 milionů lidí. Mnoho kritiků ale argumentuje, že tato čísla jsou zkreslená, protože úspěchy jsou většinou z několika zemí – především Číny, Vietnamu a Brazílie, v menším měřítku Indie.

Pokud se pečlivěji podíváme na čísla Světové banky, prezentovaná jako revidovaný odhad lidí žijících pod úrovní chudoby (1,25 dolarů na den), Robert Bissio z organizace Social Watch říká: „Vidíme pokles světové chudoby včetně Číny o 500 milionů lidí." Ale podle stejných čísel chudoba v Číně klesla o 627 milionů. To znamená, že mimo Čínu se chudoba zvýšila o více než 127 milionů lidí.

A to jsou tato čísla z roku 2005, kdy byl proveden mezinárodní výzkum příjmů domácností, který umožnil zavedení indexu PPP (parita kupní síly různých národních měn, umožňující přesnější nastavení hranice chudoby). Od roku 2005 podle Světové banky poslala potravinová krize a globální finanční krize minimálně dalších 100 milionů lidí pod hranici chudoby, upozorňuje Bissio.

Pokud vezmeme v potaz jiné hranice chudoby – dva nebo tři dolary na den nebo ještě lépe, národní hranice chudoby postavené na potřebách a možnostech v každé zemi, reálné množství lidí žijících celosvětově pod hranicí chudoby bude asi 4 miliardy, absolutní většina světové populace, nikoli pouze spodní miliarda.

„Je pravdou, že za většinu snížení míry chudoby odpovídá Čína – měřeno absolutními čísly,“ uvádí Rob Vos, ředitel divize Rozvojových politik a analýz Odboru OSN pro hospodářské a sociální záležitosti (UN-DESA). Snížení počtu „extrémně chudých a hladových“ o 50 % je prvním cílem z Rozvojových cílů tisíciletí, které také zahrnují základní vzdělání pro všechny, podporu rovnosti pohlaví, snížení úmrtnosti dětí o dvě třetiny, pokles úmrtnosti matek o tři čtvrtiny, boj proti šíření HIV/AIDS, malárie a dalších nemocí, zajištění udržitelného životního prostředí a vybudování globálního partnerství pro rozvoj Sever-Jih.

Setkání 189 světových představitelů v září 2000 se zaručilo naplnit tyto cíle do roku 2015. Nadcházejícího setkání věnovaného Rozvojovým cílům tisíciletí, naplánovaného na 20.–22. září 2010 do New Yorku, se bude účastnit 192 států, které budou většinou zastoupeny hlavami států nebo předsedy vlád. Očekává se, že přijmou akční plán zrychlující postup směrem k naplnění osmi cílů MDGs ve stanoveném čase.

„Světová banka chce prezentovat na newyorském summitu úspěch v boji s chudobou. Bohužel tato instituce stále evidentně podhodnocuje chudobu ve světě a manipuluje čísly tak, aby ukazovala jen pozitiva. Navíc je smutné, že se tato neoliberální instituce schovává za úspěchem komunistické diktatury,“ říká Tomáš Tožička z kampaně Česko proti chudobě.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.