Vláda vymačkaného citrónu

Podle programového prohlášení může Nečasův kabinet působit jako zodpovědný a šetrný. Při hlubším zkoumání je však zřejmé, že vláda rozpočtové odpovědnosti rozmetává principy solidarity a sociální soudržnosti a zvedá rovněž stavidla třídnímu boji.

Kdyby přilétli pověstní Marťani a přečetli si, neznalí tuzemských poměrů, programové prohlášení Nečasova kabinetu, mohli by si pomyslet cosi o zodpovědné, šetrné vládě. Tuzemští občané jsou díkybohu naučeni svými volenými zástupci cynismu a skepsi. Kromě toho, stačí několik „ale“ – a zdánlivě ušlechtilé proklamace Nečasova týmu se mění v dynamit u nohou české společnosti.

„Česká republika se nachází na rozcestí,“ píše vládní sestava. Je to efektní, byť ohrané. Kabinet to předem pasuje do role statečných a hlavně odvážných zachránců. Hned v úvodu prohlášení se též dočteme, že jde o „vládu rozpočtové odpovědnosti, vládu práva a boje proti korupci“. K stěžejním koaličním prioritám patří reforma veřejných financí a zastavení růstu veřejného dluhu, penzijní reforma, reforma zdravotnictví, reforma terciárního vzdělávání a omezení korupce ve veřejném sektoru.

Rozebírat prohlášení bod po bodu nemá smysl: veškeré záměry již jsou součástí veřejné diskuse přinejmenším od zveřejnění koaliční smlouvy. Nově přibyl snad jen cíl prosadit zákon o třetím odboji, ovlivněný patrně emotivní návštěvou Nečase a spol. na pohřbu Milana Paumera. Přesto zmiňme aspoň „the best of“, co nás – prý – čeká a nemine.

V roce 2013 má schodek veřejných rozpočtů činit 3% HDP, v roce 2016 „si stát již nebude nucen půjčovat na svůj běžný provoz“. Vláda – snílků, či fanatiků? – předloží parlamentu ústavní zákon o rozpočtové kázni a odpovědnosti. Ve státní sféře dojde k desetiprocentnímu snížení mezd a v dalších třech letech se mzdy nezvýší. Ovšem platy ústavních činitelů se sníží pouze o pět procent. Na polovinu se omezí státní podpora stavebního spoření.

Vládu pochvalme, že přistoupí k vyššímu zdanění loterií, veškerého hazardu a k odstranění výjimek v této oblasti. Jinak však o růstu daní a daňové progresi nechce slyšet. Varovná je formulace, podle níž „sociálně citlivým způsobem dojde ke zkrácení některých druhů sociálních dávek, podpor a příspěvků, s cílem zefektivnit jejich čerpání a zamezit zneužívání“. Například porodné bude vypláceno jen na první dítě, na 800 korun se sníží příspěvek na postižené 1. stupně. Další náraz: „Vláda zpřísní podmínky v oblasti podpory v nezaměstnanosti, která bude vázána na aktivitu nezaměstnaného. Sníží podporu pro nezaměstnané, kteří ukončí pracovní poměr z vlastní vůle.“ Ze stejného ranku je nápad na zavedení tzv. odloženého školného.

Najít lze i řadu nezpochybnitelně moudrých záměrů: zlevnit stavby dopravní infrastruktury, zprůhlednit veřejné zakázky (nebude možné se vymlouvat na obchodní tajemství), všechny informace o nich vyvěšovat na internetu, nepřipouštět k veřejným zakázkám firmy s neprůhlednou majetkovou strukturou, regulovat lobbing, posílit pravomoci NKÚ, navrhnout změny v systému voleb zástupců veřejnosti do mediálních rad s významným podílem nominací z odborné veřejnosti.

Za samostatný rozbor by stály převážně prospěšné ústavně-právní novinky: klouzavý mandát, konstruktivní vyjádření nedůvěry vládě, přehledný volební kodex, přímá volba prezidenta… Legrační je vládní představa o referendu. Říct si o ně musí 250 tisíc občanů a k tomu ještě bude podléhat schválení ústavní většinou zákonodárců. Vyjde-li další vládní záměr, „zamezí se tzv. poslaneckým přílepkům zákonů, prodlouží se lhůta mezi druhým a třetím čtením, zavede se povinná písemná forma pozměňovacích návrhů včetně odůvodnění.“

Nudné pasáže přeskočme a zastavme se ještě u dvou přeshraničních bodů. „Vláda se bude zasazovat o to, aby další závazky související s ochranou klimatu nebyly přijímány, pokud srovnatelné závazky nebudou přijaty dalšími významnými partnery EU.“ Jedna nula pro Klause. „Vláda nebude podporovat kroky, které by vedly k výrazným přesunům kompetencí na EU. V případě zásadních institucionálních změn EU vyžadující úpravu primárního práva bude přesun dalších pravomocí z České republiky na EU potvrzován referendem.“ Dva nula pro Klause. Když se toto schvalovalo, musel spát Karel Schwarzenberg s celou TOP 09 a Věcmi veřejnými zároveň.

Pokládá-li někdo čerstvě předložené vládní prohlášení za racionální, namítněme dvě zásadní výhrady.

Za prvé, Nečasova vláda rozmetává principy solidarity a sociální soudržnosti. Možná, aniž by si to uvědomovala, zvedá též stavidla třídnímu boji. Šetření totiž postihne zejména nemajetné, následně i příslušníky nižší střední třídy.

Za druhé, pro veškeré šetření se zapomíná na rozvojové programy a prospěšné státní investice – do oprav památek, nemocnic, sociálních ústavů, silnic, zkrátka do veřejné infrastruktury, která už nyní je tragicky zanedbaná.

Stát na konci vlády bude připomínat vymačkaný citrón. Díry zalepeny, ušetřilo se, kde se dalo, leč stát dopadl jako ti, co jsou na něm nejvíc závislí: slabý a pohublý.

Ale možná i to je záměr. Frčí přece teze o co nejmenším státu. Bývalý šéf Liberálního institutu Jiří Schwarz (člen Topolánkova NERVu) nedávno zopakoval, že občan by měl mít stát za svého nepřítele. A konzervativní politolog Alexandr Tomský na svém blogu napsal: „Symbolicky řečeno má stát tradičně pomáhat sirotkům, vdovám a postiženým (mírnit nezaviněné neštěstí) a nefinancovat zaviněné důsledky špatného chování (bezdomovce, matky samoživitelky, drogově závislé, monstrózně obézní nebo ty, kteří nechtějí pracovat apod.).“

Sociálně demokratická opozice prohlásila, že nepodpoří nejen vládu s citovaným programem, ale ani její návrh státního rozpočtu na příští rok.

Pro srovnání: Na Slovensku už projednává programové prohlášení parlament a lídr opozice Robert Fico se nechal slyšet, že premiérce Ivetě Radičové nevěří ani půl slova. Radičová přitom projevila více empatie než české koaliční špičky hádající se o to, kdo je větší, tvrdší a odhodlanější reformátor. Jako prvořadou prioritu stanovila boj s korupcí. Až za ní se ocitla rozpočtová střídmost, nicméně voliče premiérka několikrát uklidnila, že se nemíní chovat asociálně a že žádné tvrdé reformy nejsou na pořadu dne.

Přitom slovenská situace se od české až tolik neliší. Dokonce i vládní koalice má podobnou genezi. Vládnou ti, co volby nevyhráli. K etablovaným stranám přibyli nováčci: liberální Svoboda a Spravedlnost a multinárodnostní Most-Híd.

Zatímco v České republice se ještě dříve, než vláda dostala důvěru, začaly stavět na zadní Věci veřejné (spor o finance v jejich rezortech je zatím zmrazen a VV jsou ochotny v něm pokračovat i ve sněmovně na pozdní schvalování rozpočtu), na Slovensku se pár dnů před hlasováním o důvěře vzbouřili Obyčejné lidé, organizovaná skupina (kolem prapodivného multimilionáře, který před zveřejněním majetkového přiznání vše rychle převedl na manželku), jež se do parlamentu prokroužkovala z posledních míst kandidátky Svobody a Spravedlnosti.

Připomínám to jen proto, aby bylo zřejmé, jak vnitřně vratké a labilní koaliční formace oběma zemím vládnou. ODS si po podzimních volbách odžije další díl interní krize, pestří členové TOP 09 se teprve poznávají a Věci veřejné zůstávají bez standardní stranické struktury tajemné jako hrad v Karpatech.

Opěvovat či oplakávat ambiciózní vládní záměry tudíž nemá smysl. Papír unese všechno. Demokratické mechanismy moderní společnosti naštěstí nikoliv.

A co si myslíte vy? Diskuse (10 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Aaaprofil

Saša Uhlová - novinářka, Praha 3

Ad vymačkaný citrón pro Ritu H. Čtvrtek, 5.Srpna 2010, 08:47:46

Stát na konci vlády bude připomínat vymačkaný citrón. Díry zalepeny, ušetřilo se, kde se dalo, leč stát dopadl jako ti, co jsou na něm nejvíc závislí: slabý a pohublý.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

Čtvrtek, 5.Srpna 2010, 13:53:46

...Přisedne si např. k někomu, koho nezná, a nejprve mu začne pěti chvalozpěvy na svou ženu. Pak mu vypravuje co se mu v noci zdálo. Pak mu vypočítává, co vše měl k obědu. Daří-li se mu jeho počínání, vykládá, že nynější lidé jsou mnohem horší, než byli za starodávna, že jest na trhu laciná pšenice, že v městě bydlí mnoho cizinců, ...
(Theofrastos)

Stanislav Hošek - Český těšín

Jděme na podstatu Čtvrtek, 5.Srpna 2010, 16:29:3

Každý, kdo je spokojen s tím, že v tomto světě mohou na jedné straně existovat nesouměřitelně bohatí, tedy dolaroví miliardáři a na druhé zase takoví, kteří nemají ani zdravou pitnou vodu a žijí za dolar denně, jsou automaticky příznivci současné globální moci, která zprostředkovaně řídí i naši nynější vládu. Pod nadvládou těchto celosvětových korporací navíc ti superbohatí stále více bohatnou a chudší stále více chudnou, což je nepopiratelný fakt. Jsem si proto naprosto jist, že z tohoto zorného úhlu bude konečný stav v naší zemi po konání současné vlády pro většinu obyvatelstva horší, než je dnes. Kdo to schvaluje, souhlasí mimo jiné s většinovou bídou světa a upírá obrovskému množství „spolubratrů“ na této planetě dokonce právo na existenci.
Jděme tedy na podstatu. Vláda, která je odhodlána zastavit zadlužení země, má jedinou spravedlivou cestu. Vrátit zemi to, co jí bylo privatizací a restitucí ukradeno. Vždyť jen prvních pět našich privatizátorů má majetek větší, než je ten zdánlivě katastrofální státní dluh.

Zima1

Petr Jedlička - redaktor DR

To je slovo do pranice... Čtvrtek, 5.Srpna 2010, 18:15:35

...opírá se však, pane Hošku, o představu, která do dnešních možností států a vlád jaksi nesedí. Jak byste si to "vracení zemi" představoval? A ještě před případnou diskuzí zda, co a jak vracet: Koho konkrétně tou pěticí privatizátorů myslíte?

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

RH Čtvrtek, 5.Srpna 2010, 20:14:11

Děkuji, ale na peep-show opravdu nejsem zvědav.

Stanislav Hošek - Český těšín

Bez názvu Pátek, 6.Srpna 2010, 06:27:43

Prakticky: Třeba tak, že se přidáme k iniciativě Britů. Když se do toho dá celá Evropa, kdoví, co se z toho vyvrbí.
Neboť.
Teoreticky: Tím, že se svět zbavil rádoby komunistů, lépe řečeno těch, kteří se za komunisty vydávali, nebyl vůbec vyřešen základní sociální problém, jímž je extrémní rozdělení na bohaté a chudé čili vládce a jimi zneužívané. Ba právě naopak. Ti opravdoví komunisté teprve přijdou, i když si možná raději budou říkat jinak. I proto se současní mocní chovají jako utržení z řetězu. Dobře totiž vědí, dokonce líp než my obyčejní, že jejich doba jednou určitě skončí. Úkolem zbytku lidstva ale je, aby s nimi neskončilo i ono samo a na tento úkol se v současné době musí přetransformovat základní sociální problém dneška.

Stanislav Hošek - Český těšín

Komu vrátit?...Nejsem naivní Pátek, 6.Srpna 2010, 14:35:59

Konkrétní otázka si zasluhuje konkrétní odpověď. Vrátit tomu, komu bylo ukradeno. Takový Bakala by měl kupříkladu, vrátit byty havířům, kteří je už dávno zaplatili a dokonce nejednou. Vlastně by jim měl vrátit i jejich doly, které jim odcizil Viktor Koláček se svou partou. Vím dobře o čem mluvím, protože jsem pracoval na dole, kde již za KSČ byl Koláček ředitelem závodu a znám detailně jeho cestu ke zbohatnutí, legalizovanou polistopadovým „revolučním“ zákonodárstvím. Klaus místo kuponové „Koženatice“ měl majetek předávat zaměstnancům, jak se to někdy v nouzi provádí i v USA. Viz Institut ESOP. Přece i on znal myšlenku pozemkové reformy: „půda patří těm, kdo na ní pracují“. A konec konců v některých zemích Jižní Ameriky také se pokoušejí předávat fabriky zaměstnancům. Nemuselo to samozřejmě rovněž dobře dopadnout, ale za pokus to stálo.
Nejsem naivní, abych si dovolil jen snít o tom, že by některá současná vláda privatizovala do vlastnictví zaměstnanců. Napsal jsem poznámku o vracení ukradeného přesto záměrně. Chtěl jsem zdůraznit, že dokud vláda takový, či tomu odpovídající krok neprovede, bude vždy sloužit ku prospěchu pouze těch, kterým sloužily všechny polistopadové vlády naprosto bez výjimky. V žádném případě neprospívaly většině, kterou naopak „vysávaly jak citron“, když už se nesmí mluvit o vykořisťování, jelikož je zakázána propagace třídního boje, který ale naopak mohou provádět všichni současní rychlokvašení antikomunisté.

Zima1

Petr Jedlička - redaktor DR

Pátek, 6.Srpna 2010, 16:57:15

Díky za odpověď. Jen jsem chtěl, aby se podobné úvahy pohybovaly v současném kontextu a nepředpokládaly nějakou novou totalitu... je dobré mít na paměti, že klasické vracení majetku lidu, tedy znárodňování, na způsob padesátých let je už dnes nemyslitelné i v Africe. Například všechny státy Latinské Ameriky, které za uplynulá vyvlastňoaly zahraničním korporacím i sporně nabytý majetek, tak činily odkupem a větsinou za cenu, kterou si vlastník řekl...

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

ad PJ Pátek, 6.Srpna 2010, 19:10:13

Co, prosím pěkně, míníte tím "současným kontextem" ?! Co je dnes "myslitelné" a co "nemyslitelné"? To si snad děláte legraci.
-- Co je to ta "nová totalita"?

Zima1

Petr Jedlička - redaktor DR

Pátek, 6.Srpna 2010, 21:21:19

"Myslitené", respektive "nemyslitelné" neznamená, že je to a priori morálně špatné, ale že to nikoho ze státníků, kteří mají tu moc, vážně nenapadne zrealizovat.

"Novou totalitou" jsem mínil politický systém, který z pozice autority (morální, charismatické, tradiční, atd.) odmítne an bloc přijatý právní řád a začně konat ze svého pohledu morální činy (zde asi vyvlastňování kapitalistů, kteří k majetku přišli třeba i legálně, ale v rozporu s dobrými mravy) ve jménu vyššího dobra a bez ohledu na legalitu.

Pokud je tento náčrt moc abstraktní, představte si Pinochetovu diktaturu a argumenty, jimiž je hájena lidmi, jako dnes populární Roman Joch --- coby jedniný způsob k záchraně národního hospodářství a mravní budoucnosti (!) chilského národa. Levicový režim dnes žádný takový není, možná Severní Korea, ale jen v ideo-propagandistické rovině. Není nicméně těžké si takový modelový levicový režim představit...

... i když nejblíže k tomu, co mám na myslil, má ze současných režimů vláda Hnutní islámského odporu v Gaze... ta také chtěla krom jiného vracet nakradené majetky (a ony byly opravdu nakradené!) a když jí to neumožnily právní kroky, které po volebním vítězství podnikla (a mezinárodní nepřízeň), provedla ve jeménu potřeby morální očisty palestinské společnosti puč... dnes je z lidového hnutí jen další autokrat, třebaže z přirozenoprávního pohledu může být v právu...

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.