Strašidlo teorie

Odpor levice k teorii a idejím má hluboké historické kořeny. Obraz světa se tak ovšem redukuje na prázdná hesla, a neúspěch je zaručen.

Mhauser

Michael Hauser

25.06.2010 08:00

Kdysi jsem přednášel v jedné pražské organizaci ČSSD, která občas pořádá politické diskuse. Řeč byla o vztahu sociálního státu a kapitalismu a moje teze zněla, že pokud kapitalismus omezuje sociální stát, je třeba omezit kapitalismus, ne sociální stát. Během diskuse se projevilo, že mnozí s tím souhlasí, ale připadá jim to příliš abstraktní. Mnohem důležitější prý je politická praxe. A co že to je? Otázka, kdo bude předsedou strany.

Tato reakce vyjadřuje celkové ladění české levice, které lze nazvat jako anti-teoretičnost. Má hluboké historické kořeny, které sahají až kamsi do národního obrození. Karel Havlíček Borovský a Vilém Gabler ve čtyřicátých letech devatenáctého století vystoupili s tím, že česká kultura se má zbavit filosofie jako planého mudrování a má používat zdravého rozumu. Měli na mušce německou filosofii. Gabler psal: „Nebažím po německé filosofii, maje za to, že zdravý český rozum jest lepší nežli německé mudrctví…“

Filosofie se zkrátka vnímala jako zbytečná okrasa nebo pouhé povídání, které nás odvádí od toho, abychom začali něco dělat. V dějinách české levice se tento postoj naplno prosadil v padesátých letech minulého století. Stalinisté dokládali zbytečnost filosofie po Únoru 48 výroky Karla Marxe o tom, že komunismus je uskutečnění filosofie a filosofie po svém uskutečnění zanikne. Zdeněk Nejedlý hlásal, že filosofie má opustit plané spekulace, které patří do buržoazní éry, a věnovat se lidové moudrosti uložené třeba v postavě Kašpárka. Stalinisté se museli setkat s pochopením nejenom v širokých vrstvách, ale i mezi lidmi z kultury nebo vědy, zvlášť těmi, kteří vyznávali pozitivismus.

Česká levice je touto tradicí poznamenaná dodnes. Mnozí levicoví aktivisté teď tvrdí, že teorie není důležitá, neboť musíme už něco dělat. Teorie, to jsou nekonečné diskuse, ale v praxi se prý shodneme, vždyť všichni jsme nespokojeni.

Ještě tu také žije zkušenost s tím, jak to bylo v Listopadu 89. Nebyly tu žádné politické teorie, které by udávaly směr lidové nespokojenosti a rozvíjely kritické postoje většiny. Listopadové události probíhaly mimo všechny teorie. Ani teoretici na Západě nepředpokládali, že k nějakému zvratu dojde, aspoň ne tak rychle a snadno. Čeští disidenti sice občas něco rozpracovali (pojetí českých dějin nebo budoucí místo Československa v Evropě), ale kvůli vynucené izolaci to nemělo odezvu u širší veřejnosti. V disentu se ani nevyhranila vize nového společenského uspořádání, ani nějaká teorie spravedlnosti. Disent v tom zůstal neurčitý. Listopad 89 se proto může jevit jako vyvrácení Leninovy myšlenky, že bez revoluční teorie není revoluční praxe: Byla to „revoluce" bez revoluční teorie.

V posledních volbách se opět ukázalo, kam tato anti-teoretičnost vede. ČSSD dospěla k úplné „praktičnosti“. Celá její teorie byla v průzkumech veřejného mínění a veřejné mínění se nakonec obrátilo proti ní. Byla to historická lekce, další ukázka toho, do jakého debaklu vyústí podcenění teorie.

A proč že se politika neobejde bez teorie? Neoliberální protivník je v tom mnohem leninističtější než levice. Má několik teoretických institucí, universitu, odborné časopisy. Ví o tom, že bez teoretického zázemí nelze prosadit žádné větší změny. Proč to tak je? Protože teorie je jako sada stavebních kamenů, z nichž se sestavuje politicko-sociální obraz světa. Jeho barvitost a přesvědčivost je tím, co rozhoduje o tom, k čemu se hlásí většina, nebo aspoň rozhodující společenské vrstvy. Spor mezi pravicí a levicí se odehrává na rovině obrazů světa, protože lidé vnímají své společenské postavení i své ekonomické zájmy na jejich základě: jsou to brýle, jimiž se dívají sami na sebe i na společnost. Zdravý rozum je mýtus. Nejsou tu žádné oči, které by viděly společenskou realitu tak, jak je.

Jaký obraz světa potom sestavila současná levice? Právem se lze domnívat, že žádný takový obraz neexistuje. Jsou tu pouhá hesla jako spravedlnost a solidarita, ale ta nejsou součástí obrazu, nýbrž mají povahu výkřiku. Pravice si je snadno přisvojí a vloží je do svého obrazu: jsme pro spravedlnost, a proto jsme pro rovnou daň…

Pokud levice nevytvoří svůj vlastní obraz světa a nepostaví ho vedle obrazu pravicového, v praktické politice bude stále jen ustupovat. Není proto tím hlavním, co může změnit praktickou levicovou politiku, budování nového obrazu, tedy teorie?

A co si myslíte vy? Diskuse (19 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Stanislav Hošek - Český těšín

Teorie v informačním věku Pátek, 25.Června 2010, 07:43:16

Ani ve společenských vědách se dnes už nedá pracovat nízkonákladově. Něco mně proto říká, že liberálové budou mít vždycky dostatek prostředků na vytváření teorií, a především na jejich šíření. Pochybuji, že socialisté jim na tomto poli mohou konkurovat. Socialisté musí v informačním věku najít tu část veřejného prostoru, ve které jsou silnější, než jejich konkurence.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

levice, obrazotvornost a informační věk Pátek, 25.Června 2010, 07:53:34

"... nebo že by to bylo tím včerejším úplňkem?" (J.W.Goethe)

Michael Hauser - filosof, Praha

Pátek, 25.Června 2010, 14:13:5

Pokud ČSSD vydala na volby údajně až 750mil., tak to není otázka peněz, ale vědomí toho, co je důležité, schopnosti poučit se u pravice.

Anna Šabatová - Praha 2

přesné Pátek, 25.Června 2010, 15:00:30

To, že si pravice snadlo přisvojí heslo nebo pojem, pokud pojmy nejsou zasazeny do teorie nebo-li obrazu, je velmi přesný postřeh. Vzpomeňme si, kolikrát jsme slyšeli Petra Nečase v České televizi v upoutávce na volby říci: že to je Občanská demokratická strana, která je skutečnou stranou práce.

Ivan Jirka - chemik

dvě drobné poznámky Pátek, 25.Června 2010, 17:29:5

Nedá mně než poprosit o vysvětlení autora článku stran smyslu věty:
"Stalinisté se museli setkat s pochopením nejenom v širokých vrstvách, ale i mezi lidmi z kultury nebo vědy, zvlášť těmi, kteří vyznávali pozitivismus".
Přece i positivismus je teorií reagující na jiné myšlenkové proudy, mající svůj teoretický potenciál. Asi jsem něco nepochopil.
A i s tou tradiční "neteoretičností" české levice mám problém. Co třeba Victor Adler, ta pozapomenutá osobnost české levice, spojující v sobě hlubokou teoretickou erudovanost s každodenní praktičností? Nebo je to tím, že byl "jen" Bohme a ne Tscheche?

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

ad IJ Pátek, 25.Června 2010, 18:36:56

"Neteoretičnost" české levice je, jak už jsem uvedl výše, naprostý blábol. Článek je mimořádně nevydařený.

Michael Hauser - filosof, Praha

Pátek, 25.Června 2010, 19:25:30

Souznění stalinismu a pozitivismu je v několika věcech. Popper v jednom článku píše, že marxismus-leninismus se svým učením o objektivní realitě (formulované už Leninem) je na stejné koleji jako pozitivistická tradice. Ale zde jsem myslel na shodný postoj vůči filosofii. Pozitivismus: filosofie jsou pseudoprolémy, rozhodnout má věda; marxismus-leninismus: filosofie je produkt překonané třídní společnosti, nahrazena vědeckým světovým názorem.

Pak je tu jedno nedorozumění. Anti-teoretičností levice přece neříkám to, že neexistovali žádní levicoví myslitelé, ale naopak tím myslím to, co tito levicoví myslitelé vždy kritizovali. Levice jako politické hnutí nebo strany chronicky podceňují teorii. Přesněji řečeno, podceňují ji ve své úpadkové fázi.

2009_09_19_5372

Bohumír Molnár - Československo

Sobota, 26.Června 2010, 02:26:42

Souhlasím s článkem autora. Levice podceňuje význam teorie. A přitom nic praktičtějšího, než dobrá teorie, není.
Obávám se, že levice dnes nerozumí světu, neví co se to vlastně kolem nás děje, jak to funguje. Takže ani neví, jak a co změnit. Je trvale možný kapitalismus s lidskou tváří? Je možný kapitalistický trvale udržitelný rozvoj?
Jakoby levici stačila její víra ve spravedlivý svět a v dobro v každém z nás. A pak jí zaskočí, že voliči volí v rozporu s bytostně vlastním zájmem. To nestačí odbýt tím, že pokud volí levici bohatý, je to rozmar a volí-li pravici chudý, je to debil.
A jsou-li chudí voliči pravice debilové, má pro ně smysl budovat sociálně spravedlivou společnost?
Levice vskutku podceňuje význam teorie. Fláká to od pangejtu k pangejtu a vysiluje se vzájemným žabomyším bojem mezi sebou.
P.S. Možná je to ale tak, že se levicová teorie 21. století právě někde rodí. Jen jsme to přehlédli …

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

ad MH Sobota, 26.Června 2010, 03:47:5

Dobrá - tedy ne naprostý ...

Stanislav Hošek - Český těšín

Není to úplňkem Sobota, 26.Června 2010, 09:29:6

Neponocuji, takže nevím, že byl úplněk, ale vím, že jsou teď noci nejkratší. Jsem toho názoru, že levice nemůže porazit pravici na tom poli, na němž bude pravice vždycky silnější. Fakt, že vložila ČSSD do voleb tak vysoký obnos neříká nic o skutečné finanční síle levice jako celku. A o informačním věku hovořím proto, aby si levice uvědomila, že je zde nové prostředí pro politickou soutěž a stejně tak nová část veřejného prostoru, kterou je nutné i teoreticky zvládnout.

Marketa_-_balkon

Markéta Hrbková - Bidlová - učitelka překladatelka

Sobota, 26.Června 2010, 15:31:43

Dobrý den, myslím, že se nedá říct, že levice podceňuje význam teorie, ale že levice i pravice podceňují význam souvislosti mezi teorií a praxí (stejně jako voliči). Myslím, že obě strany nerozumí světu, ale pravice se snaží to ukřičet a zadržet proměnu světa, kdežto levice se cítí znejistěna. V tom má i větší šance se k jeho smyslu proboxovat, protože se ptá a ví, že stojí na prahu neznámého. Nechce sahat po prefabrikátech, což je asi její opravdová šance, ale také se bojí opustit vyšlapané cesty, takže visí mezi... A kdybych si měla tipnout, ještě nějaký čas to bude mít ten ráz, který to má, krok vpřed, třičtvrtě vzad, důležité bude jakým směrem...

Marketa_-_balkon

Markéta Hrbková - Bidlová - učitelka překladatelka

Sobota, 26.Června 2010, 15:57:5

Je pravděpodobné, že s novou nastupující tváří světa bude zpochybněna a něčím nahrazena i pozitivistická věda. Přechodovým stádiem této proměny je asi ekologie a jaké požívá postavení v horizontu dnešní vědy, to víme. Levice se musí orientovat na novou alternativní vědu, což je náročnější jak po stránce spolehlivosti i různorodosti zdrojů, tak po stránce časové, vznikají průběžně. Myslím, že zdejší levici hodně chybí nějaký časopis typu byvšího ( nikoliv současného) Reflexu - časopis nikoliv politický, ale populárně zábavně naučný, který by mapoval alternativní modely vědy, ekonomiky atd. a s pravicovým pojetím nikoliv bojoval, ale jeho pohled rozšiřoval.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

proměna praxe a recycling teorie Neděle, 27.Června 2010, 05:40:21

• Otázka, zda je lidskému myšlení vlastní předmětná pravdivost, není otázkou teorie, je to praktická otázka. ...
• Společenský život je v podstatě praktický. Všechna mystéria, která svádějí teorii k mysticismu, jsou racionálně řešena lidskou praxí a chápáním této praxe.

Marketa_-_balkon

Markéta Hrbková - Bidlová - učitelka překladatelka

ad JAn Kopecký Neděle, 27.Června 2010, 06:09:4

No, řešena jsou, ale obvykle se po čase ukáže, že se vše jen posunulo o jednu rovinu a tam čeká mystérium nové nebo spíš to staré v novém hávu.

Marketa_-_balkon

Markéta Hrbková - Bidlová - učitelka překladatelka

Neděle, 27.Června 2010, 06:26:3

Společenský život je zdánlivě v podstatě praktický, ale po těch posledních volbách už si nemůžeme nevšimnout, že se v praxi jaksi míjí se svým předpokládaným cílem. Archetypy, které ovládají rozhodnutí veřejnosti, mají viditelně k praktickým řešením dosti daleko. A to při vší úctě k různorodosti názorů - nemalá část volila stranu, jejíž program jenpřivede téměř na hranici přežití. Proti magické moci obrazů je i účetnictví krátké.

Samu_v_montmartre

Ivan Štampach - religionista, Praha 4

Neděle, 27.Června 2010, 09:30:26

Řekl bych, že česká levice má pár výrazných teoretických postav. Kromě samotného autora článku jsou to (z různých částí levicového spektra) Jan Keller, Josef Heller, Jaroslav Šabata, Erazim Kohák, Václav Bělohradský, Martin Škabraha. Autor článku se nemusí cítit osamělý. Možná je toi spíš stížnost na politické strany, které bývají právem či neprávem řazeny k levici, že těnto a dalším domácím a zahraničním teoretikům nenaslouchají. Možná jednu z nich poslední debakl donutí vážně se zamyslet a zajímat se také o stanoviska teoretiků.

01

Alex Koenigsmark - spisovatel, Dobřichovice

Souhlasím s p.dr.Štampachem - Neděle, 27.Června 2010, 10:55:37

připadá mi téměř absurdní, že ČSSD si dosud nevytvořila nějakou skupinu, kde by lidé jako Keller či Bělohradský měli podstatné slovo a nepožádala ji o diskusi o budoucí koncepci české levice.

2009_09_19_5372

Bohumír Molnár - Československo

Pondělí, 28.Června 2010, 00:19:41

Pan Štampach zařadil mezi výrazné teoretické postavy české levice i Martina Škabrahu. Ten pak důkaz o tom podal nejnověji zde: http://www.blisty.cz/2010/6/28/art53262.html

Již živě vidím, s jakým zájmem to levicoví politici čtou, jak nad tím přemýšlí, diskutují, domýšlí a v praxi přetavují …

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

ad BM (the show must go on) Pondělí, 28.Června 2010, 04:47:47

Pane Molnáre,
srdečně Vám děkuji za hlas zdravého rozumu (o kterém MH nahoře prohlašuje, že je to mýtus).
Zdravím
JK

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.