Greenpeace otestovali vodu v českých řekách

Pracovníci mezinárodní organizace Greenpeace odebrali vzorky vody u výpustí čistíren odpadních vod i z vybraných řek v celé České republice. Jejich cílem je upozornit na častý výskyt nebezpečných látek, které poškozují hormonální systém.

(von)

24.06.2010 18:40

Greenpeace_voda

Během čtvrtka uzavřela organizace Greenpeace odebírání vzorků výpustěmi na Ústecku a v Praze. Foto Greenpeace/Zbysek Jakubowicz

Organizace Greenpeace otestuje vodu v českých řekách na přítomnost dvou nebezpečných látek. Obě ovlivňují hormonální systém a stát jejich vypouštění nekontroluje.

Nonylfenol a bisfenol jsou tzv. endokrinní disruptory, které nejsou podle organizace v ČR monitorovány a neexistují ani žádné emisní limity pro jejich vypouštění. Podle evropské Rámcové směrnice o vodách je navíc v případě nonylfenolu ČR povinna tuto látku kompletně odstranit z vodního prostředí během následujících deseti let. Jeho použití je až na výjimky zakázáno, stále je ale podle organizace vypouštěn do českých řek.

Nejčastějším zdrojem emisí nonylfenolu jsou právě čističky, které mají zákonnou povinnost úniky nonylfenolu hlásit do Intregrovaného registru znečištění. „Podle našeho zjištění tuto povinnost neplní, a proto jsme již celý případ předali Inspekci životního prostředí,“ říká Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace.

„Nejde nám o to pouze přimět čističky odpadních vod, aby oznamovaly úniky nonylfenolu a aby byly stanoveny emisní limity. Skutečným řešením je eliminovat zdroj této nebezpečné látky, kterým je kromě průmyslu hlavně textil a další spotřební zboží zejména z Asie, ze kterého se uvolňuje například při praní,“ dodává.

Řešit může stát situaci podle Freidingera tak, že v rámci plánování v oblasti vodního hospodářství stanoví konkrétní cíle pro eliminaci nebezpečných chemikálií a zajistí jejich plnění. Na úrovni EU by pak měl prosazovat zpřísnění kontroly vnitřního trhu a aplikaci jednoho z klíčových principů nové chemické politiky REACH – povinné substituce nebezpečných látek.

Více informací:
Greenpeace Hazard s hormony
Greenpeace Seznam prioritních nebezpečných látek, které mají být podle směrnice EU z vodního prostředí zcela odstraněny během následujících dvaceti let


A co si myslíte vy? Diskuse (1 příspěvek)

Bila

Vít Janeček - Praha

Dokument "Hormonální akvárium" Pátek, 25.Června 2010, 07:31:36

Před třemi lety natočila Tereza Tara dokument Hormonální akvárium, který se zabývá nereflektovaným problémem zamořování řek i pitné vody hormony pocházejícími z ženské antikoncepce, která se dnes masivně užívá. Film je ke shlédnutí i zdarma na on-line portálu dokumentárních filmů DocAlliance films zde:
http://docalliancefilms.com/film/2221/?query=hormonáln%C3%AD%20akvárium

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.