Případ lithium: ANO napadá ČSSD, ale odpovědnost nese MŽP a ministr Brabec

Senát i vláda se ve středu zabývaly otázkou těžby a zpracování lithia. Politické hnutí ANO obviňuje sociální demokracii z krádeže. Odpovědnost však nese ministerstvo životního prostředí, které vydalo licence pro využívání ložisek lithia.

(jg)

12.10.2017 08:00

Dl3rpwbxcaaa_2_

Na území České republiky se nachází 1,38 milionu tun lithia, což představuje zhruba tři procenta světových zásob suroviny. Foto ÚV ČR

Související

Středečnímu jednání Senátu, na které byl dodatečně zařazen diskusní bod k budoucí těžbě a zpracování lithia v České republice, předcházela debata během jednání vlády na stejné téma. Otázka lithia se stala významným politikem poté, co předseda politického hnutí ANO Andrej Babiš podpis Memoranda o porozumění mezi ministerstvem průmyslu a obchodu a australskou společností European Metals Holdings (EMH) označil za „krádež ČSSD za bílého dne“ a „poukázku na výpalné, na dobývání miliardové renty v mezinárodní arbitráži bez nutnosti jedinkrát kopnout do země“.

V minulých dnech podepsané memorandum vyjadřuje zájem státu a společnosti EMH v maximální možné míře zpracovávat vytěžené lithium v České republice a vytváří prostor pro jednání o případném zapojení státu jakožto kapitálového účastníka do celého projektu. Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí, že „uzavření memoranda považuje za významné posílení pozice státu při budoucím vyjednávání s právoplatnými držiteli průzkumných licencí o dalším postupu při využívání ložiska lithia“.

Zástupci sociální demokracie slova někdejšího ministra financí odmítli s tím, že podpis memoranda byl jediným řešením, které může zajistit, aby vytěžené lithium bylo zpracováváno na území České republiky. Ministři zahraničních věcí a průmyslu a obchodu Lubomír Zaorálek a Jiří Havlíček (oba ČSSD) současně poukazovali na roli ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) v celé věci.

Byl to právě Brabcem vedený úřad, který v minulých letech bez dalších podmínek vydával průzkumné licence pro budoucí těžbu lithia. Brabec však odpovědnost odmítal a ve shodě s Babišem svaloval vinu na sociální demokracii.

Chovanec: ANO potřebuje přehlušit vlastní problémy
„Velmi mne mrzí přístup ministra životního prostředí, který se dnes odvolává na nejmenované úředníky na úrovni správy v Chomutově. Za ministerstvo odpovídá ministr. Ministr se nemůže vymlouvat na to, že jeho úředníci něco podepsali či schválili,“ řekl v Senátu na konto vydaných průzkumných licencí ministr Havlíček.

Ministr průmyslu a obchodu rovněž upozornil na skutečnost, že Brabec byl o záměru uzavření memoranda informován a v dopise, kterým mu odpověděl, označil podpis memoranda za správný krok. „Musím odmítnout pokusy ministra Brabce, který dnes říká, že nevěděl, co podepisuje. Je to směšné,“ dodal ministr průmyslu a obchodu. Havlíček současně zopakoval svá dřívější slova, že memorandum není závazné ani právně vymahatelné a znovu odmítl možná rizika plynoucí z případných mezinárodních arbitráží.

Předseda politického hnutí ANO Andrej Babiš považuje podpis memoranda za skandální, proto vyzval ministra Jiřího Havlíčka k rezignaci. Repro DR

„Debata o lithiu je nezbytně nutná. Pokud se podíváte na mediální zkratku, kterou vytvářejí kolegové z ANO, tak to je klasické vrtěti psem. Andrej Babiš a jeho kolegové se snaží zamést své problémy pod koberec, přehlušit je, překřičet je. Tak jako to provedli mnohokrát v minulosti. Memorandum směřovalo k posílení pozice České republiky v této věci a k ničemu jinému,“ doplnil svého stranického kolegu ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

Ministři politického hnutí ANO se totiž – v souladu s předchozími veřejnými vystoupeními svého předsedy – pokusili během jednání vlády, které předcházelo diskusi v Senátu, získat podporu koaličních partnerů pro odmítnutí memoranda, ale neuspěli. Podle vicepremiéra Brabce vláda tímto svým rozhodnutím odmítla převzít svoji odpovědnost za další kroky v oblasti těžby a zpracování lithia. Vláda nicméně uložila ministrovi Havlíčkovi, aby do poloviny listopadu předložil analýzu možného zapojení státního podniku DIAMO do případné těžby a zpracování lithia na Cínovci.

Brabcova role v kauze lithium
Podle zprávy ministerstva průmyslu a obchodu k zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin, která se v jedné ze svých částí dotýká i průzkumu a těžby lithia v České republice. V současné době se na našem území nachází 1,38 milionu tun lithia, což představuje zhruba tři procenta světových zásob této suroviny.

V prostoru Cínoveckého hřbetu jsou v současné době stanovena čtyři průzkumná území ve prospěch australské společnosti EMH. Průzkumné licence vydalo ministerstvo životního prostředí mezi lety 2010 a 2017. Společnost rovněž od ministerstva již získala takzvaný předchozí souhlas ke stanovení dobývacího prostoru ve dvou ložiscích. Pro dvě zbylá ložiska ministerstvo prozatím takovýto souhlas nevydalo.

Nicméně z dikce horního zákona jasně vyplývá, že společnost – v tomto případě EHM – která je vlastníkem průzkumných licencí, má přednost – i před státem – při získávání souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru. V případě, kdy je souhlas vydán a nejsou v něm stanoveny podmínky dalšího využití vytěženého nerostu, stát již nemůže rozhodnout, jakým způsobem se bude s vytěženým nerostem dále nakládat.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v materiálu dále uvádí, že možnost zapojení státu – například prostřednictvím státního podniku DIAMO – do projektu společnosti EMH na využití ložisek, pro která již byly vydány předchozí souhlasy, je dnes možné pouze v případě vzájemné dohody. Společnost EMH v minulosti již deklarovala zájem zpracovávat vytěžený nerost na českém území.

Vládní plán restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje rovněž počítá s vytvořením navazujících výrobních řetězců v souvislosti s komplexním využitím ložiska lithia. Podepsané memorandum vytváří rámec pro tuto očekávanou spolupráci. Ani podle vlastníků licence ale nelze dnes říci, kdy a zda vůbec se v Krušných horách případně začne těžit.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.