Otevřený dopis signatářů Charty 77 premiéru Sobotkovi

Zveřejňujeme otevřený dopis signatářů Charty 77, ve kterém žádají premiéra Bohuslava Sobotku, aby se zastal vězněného autora čínské Charty 08 a nositele Nobelovy ceny míru pana Liou Siao-po.

Vážený pane premiére,

vláda České republiky na svém zasedání dne 9. 1. 2017 přijala prohlášení k 40. výročí Charty 77, ve kterém uvádí: „Jako vláda demokratické České republiky se hlásíme k tradicím dlouholetého zápasu Charty 77 o lidská a občanská práva, o civilizační hodnoty a o demokracii.“

Jako signatáři Charty 77 Vám, pane premiére, chceme za toto prohlášení poděkovat a ujistit Vás, že jsme připraveni Vládě České republiky v jejím úsilí „prosazovat respekt k lidským a občanským právům a k lidské důstojnosti“ všemožně pomáhat.

Jsme šťastni, že žijeme v zemi, kde jsou lidská a občanská práva garantována ústavní Listinou základních práv a svobod, že se občané mohou svých práv domáhat prostřednictvím nezávislého soudnictví i jinými demokratickými prostředky a že její vláda nápravě nedostatků v této oblasti věnuje soustavnou pozornost.

Jsme si ovšem vědomi, že Charta 77 dokázala čelit v období komunistického režimu masivním represím zejména díky zájmu zahraniční veřejnosti: díky zájmu zahraničních novinářů, nevládních organizací i jednotlivých občanů. Nejdůležitější pomocí však byl zájem vlád demokratických zemí, které na diplomatické úrovni protestovaly proti porušování lidských práv v naší zemi a které věnovaly pozornost i jednotlivým případům. Dnes víme, že bez této podpory by komunistický režim Chartu 77 v tichosti zlikvidoval a její signatáře, včetně nás, kteří se na Vás obracíme, poslal na dlouhá léta do vězení.

Jistě, vážený pane premiére, pochopíte, že pro nás, kteří jsme díky zahraničnímu zájmu dokázali represím komunistického režimu čelit, z toho plyne mravní závazek projevovat zájem o lidi, kteří jsou kdekoli ve světě v situaci podobné té, v níž jsme bývali i my. Upozorňujeme Vás, že přihlášením se k tradicím Charty 77 jste i Vy, spolu s Vládou České republiky, přijal stejný mravní závazek. Záleží nyní jen na Vás, zda tomuto závazku dostojíte.

V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit na případ nositele Nobelovy ceny míru Liou Siao-po, který se v roce 2008 v Číně stal jedním ze spoluautorů a prvních signatářů Charty 08. Byl dva dny před zveřejněním tohoto dokumentu zatčen a držen na neznámém místě. 25. prosince 2009 byl odsouzen na 11 let do vězení za „podněcování k podvracení státní moci“. Nyní je držen ve vězení Jinzhou v provincii Liaoning.

Vážený pane premiére, prosíme Vás i další členy vlády, zasaďte se o propuštění pana Liou Siao-po na svobodu. I pouhý veřejný projev zájmu o jeho osud bude pro něj znamenat velké povzbuzení. Pro českou veřejnost to bude dokladem, že své prohlášení myslíte vážně.

Daniel Kroupa Signatář Charty 77

K otevřenému dopisu se připojili signatářky a signatáři Charty 77:

Dana Němcová
Václav Malý
Milan Uhde
Jiřina Šiklová
Karol Sidon
Vlasta Chramostová
Jiří Gruntorád
Martin Palouš
Ladislav Hejdánek
Zbyněk Petráček
Tomáš Hradílek
Miloš Rejchrt
Stanislav Devátý
František Stárek
Jan Zeno Dus
Alena Hromádková
Jaroslav Novotný
Ota Veverka
Jitka Šilhánová
Vladimír Líbal
Stanislav Pitaš
Richard Němčok
Petr Zeman
Luboš Bažant
Pavla Dusová
Jan Princ
Květoslava Princová
Petr Tomíšek
Jiří Boreš
Josef Gabriš
Jana Hlavsová
Ivan Binar
Petr Vránek
Václav Vlk
Milan Ohnisko
Zdeněk Pinc
Milan Janca
Jiří Hradský
Oldřich Loukota
Lubomír Vydra
Miroslav Toušek
Pavel Hlaváč
Vladimír Hučín
Jiřina Zemanová
Pavel Veselý
Juraj Daubner
Vít Bohumil Homolka
Jan Payne
Hana Jüptnerová
Ondřej Kohout
Kamil Černý
Jan Keller
Julius Tomin
Pavel Seifter
Hana Bartošová
Marta Kellerová
Jan Wünsch
Zina Hamon Freundová
Jiří Wolf
Marian Zajíček
Pavel Kačírek
Jaroslav Kukol
Zdeněk Pika
John Bok
Jiří Kozelka
Zuzana Mattlachová
Anna Dusová
Jaroslav Erik Frič
Petr P. Payne
Jiří Pavlíček
Vladimír Oborský
Ivana Sustrová
Jiří Zachariáš
Karel Freund
Dušan Unger
Jan Vít
Jiří Wonka
Jitka Vodňanská
Miroslav Tyl
Václav Žufan
Heřman Chromý
Eduard Ovčáček
Pavla Paloušová
Hana Holcnerová
Olga Záhrobenská
Michal Mánek
Josef Kordík
Miloslav Král
Jan Šabata
Petr Kadlec
Stanislav Milota
Vladimír Bosák
Michal Blažek
Václav Blabolil
Barbara Tranová
Dušan Skála
Radomír Malý
Jaroslav Cuhra
Jan Brabec
Břetislav Verner
Dagmar Hlavsová-Kadlecová
František Horký
Helena Klímová
Bohuslav Kaplan
Jiří Kostúr
Simona Hradílková
Miroslav Jirounek
Zdeněk Jelínek
Jan Chudomel
Petr Kahovec
Tomáš Růžička
Martin Šimsa
Pavel Myslín
Václav Šebek
Jana Šebková
Pavel Pavlovský
Jiří Středa
Karel Šling
Zora Rysová
Jiří Sachr
Aleš Šulc
Jan Placák
Michal Matzenauer
Viktor Parkán
Jana Jahodová
Ondřej Němec
Lenka Marečková
Alla Rambousková
Jan Sokol
Zdeněk Pumpr
Jarmila Stibicová
Otakar Alfréd Michl
Otakar Mika
Vladimír Muzička
Jaroslav Spurný
Ivo Mludek
Josef Mlejnek
Bára Štěpánová
František Rudl
Pavel Šremer
Věra Roubalová Kostlánová
Tomáš Haleš
Monika Le Fay
Jiří Fiedor
Bedřich Koutný
Petr Bartoš
Kateřina Dejmalová
Helena Ciprová
Albert Antonín Černý
Michaela Auerová
Ivanka Lefeuvre
Petr Ouda
Přemysl Fialka
Zbyněk Čeřovský
Tomáš Bísek
Daniela Bísková
Jiří Volf
Jaroslav Doucha

A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.