Vláda přidala sto milionů na rozvojovou pomoc. Je to málo, říká expert

Vláda zvýšila příspěvek na zahraniční rozvojovou spolupráci o sto milionů korun. Podle rozvojového experta Tomáše Tožičky je to mimořádně nízká částka. Znamená to další stagnaci české rozvojové spolupráce a ztrátu lidských zdrojů, tvrdí.

(vd)

12.07.2016 19:03

A3

Naše rozvojová pomoc by se měla zvýšit alespoň o osm miliard, tvrdí Tomáš Tožička. Foto Oxfam Int., flickr.com

Sobotkův kabinet schválil plán dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 ve výši 954 milionů Kč a zároveň projednal střednědobý výhled jejího financování do roku 2019. Jde o každoročně předkládaný plán, který je hlavním nástrojem k vyčlenění prostředků zejména na bilaterální rozvojové aktivity resortu zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury i dalších vybraných resortů.

Oproti roku 2016 vláda navýšila prostředky na rozvojovou spolupráci o sto milionů korun, obdobně by měl rozpočet na zahraniční rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc a transformační spolupráci růst i v letech 2018 – 2019. Ministerstvo navýšení zdůvodňuje potřebou posílit pomoc kvůli zhoršující se bezpečnostní i socio-ekonomické situaci, i s ohledem na migrační tendence a jejich kořeny.

Podle rozvojového experta Tomáše Tožičky je to ale mimořádně nízká částka. „Podle našich závazků by naše celá rozvojová spolupráce měla činit třikrát více, než dáváme dosud. To znamená, že bychom ji měli zvýšit alespoň o osm miliard,“ uvedl Tožička v rozhovoru pro Deník Referendum. „Což není možné, zčásti i proto, že ministr Babiš není schopen efektivně bránit daňovým únikům,“ dodává.

Samotné ministerstvo přitom tvrdí, že finanční posílení české zahraniční rozvojové spolupráce je efektivním prostředkem ke zvýšení účinnosti angažmá České republiky ve světě. Tožička ale připomíná, že zvýšení bilaterální rozvojové spolupráce o sto milionů je vzhledem k uprchlické krizi směšné.

„Znamenat to bude další stagnaci české rozvojové spolupráce a ztrátu lidských zdrojů. Nejspíš to bude znamenat i další ohrožení evropských projektů a čerpání evropských peněz, což dále omezí zapojení českých nevládních a privátních iniciativ do mezinárodní kooperace,“ myslí si Tožička.

Z celkové částky 954 milionů korun bude v roce 2017 vynaloženo 658 milionů Kč na rozvojové projekty, 130 milionů Kč na humanitární pomoc a 53 milionů Kč na transformační spolupráci. Částka 110 milionů Kč bude směřovat na rozvojová stipendia a 3 miliony Kč na zdravotní péči o stipendisty.

Česká republika byla v roce 2015 na chvostu dárcovských zemí Výboru pro rozvojovou spolupráci zemí sdružený v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Třetí od konce v procentech rozvojové pomoci ve vztahu k hrubému národnímu důchodu a čtvrtá od konce v pořadí absolutních výdajů.


A co si myslíte vy? Diskuse (1 příspěvek)

Tomáš Tožička - Praha

Jen pro upřesnění Středa, 13.Července 2016, 11:51:45

Podle údajů MZV celková ODA ČR za rok 2014 dosáhla objemu 4,34 mld. Kč, t.j. 208,99 mil. USD. Mezinárodně sledovaný ukazatel poměru ODA k hrubému národnímu důchodu (HND) zůstal stejný jako v roce 2013, a to 0,11 %.

Jestliže v roce 2015 měla tvořit 0,33 % HND pak chybí více než osm miliard korun k naplnění našeho závazku.

Celková ODA je tvořena nejen dvoustranou asistencí, ale i mnohostrannou podporou například agencií OSN a mezinárodních finančních institucí, humanitární pomocí, domácí podporou uprchlíků atd.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.