Zaměstnanci Agentury pro sociální začleňování požadují autonomii

Zaměstnanci Agentury pro sociální začleňování vstoupili do stávkové pohotovosti. Nesouhlasí s odvoláním jejího ředitele, obávají se politizace Agentury a požadují, aby již nespadala pod ministra Dienstbiera, prý si žádá nadresortní přístup.

(vd)

05.05.2015 10:53

Dienstbier

Zaměstnanci Agentury již nechtějí spadat pod ministra pro lidská práva, problematika sociálního začleňování si podle nich žádá nadresortní přístup. Foto Saša Uhlová, DR

Zaměstnanci Agentury pro sociální začleňování vstoupili do stávkové pohotovosti. Dle svých slov tak reagují na neuspokojivé výsledky jednání s ministrem pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti Jiřím Dienstbierem a jeho náměstkyní Martinou Štěpánkovou a upozorňují na obavy z údajné pokračující politizace Agentury. Do stávkové pohotovosti vstoupili již minulý týden, teprve v úterý ráno o tom informovali veřejnost.

Podle Jiřího Dientsbiera jde o absurdní situaci. „Kromě toho, že došlo k odvolání šéfa jednoho odboru, se nic nestalo. Prakticky neexistuje důvod, který by zaměstnancům bránil pracovat. Důvody pro odvolání Martina Šimáčka jsem zveřejnil, nyní je vypsáno výběrové řízení,“ uvedl v rozhovoru pro Deník Referendum Dienstbier.

Zaměstnanci upozorňují na údajnou politizaci Agentury, která tak prý nebude moci naplňovat závazky vyplývající ze zřizujícího usnesení vlády. I tento argument je podle Dientsbiera zavádějící. „K žádné reorganizaci Agentury, natož k její politizaci, nedošlo. Pokud vůbec k organizačním změnám dojde, stane se tak nejdříve k 1. lednu příštího roku. O případných změnách budeme ale teprve diskutovat,“ vysvětlil ministr pro lidská práva.

Zdá se ale, že zaměstnanci s Dientsbierem již diskutovat nechtějí, požadují totiž, aby Agentura již nespadala pod jeho gesci, tvrdí přitom, že přesahuje rámec oblasti lidských práv. „Naše dlouhodobá zkušenost z terénu i aktuální vývoj potvrzují, že problematika sociálního začleňování si žádá nadresortní přístup,“ uvedli.

Dle svých slov již proto vyzvali premiéra Bohuslava Sobotku, aby osobně vstoupil do jednání. Požadují, aby se Sobotka zasadil o zajištění autonomie. Podle jejich představ by tak Agentura byla nezávislá na Sekci pro lidská práva a na ministrovi pro lidská práva. „Pokud se situace nezmění, jsme připraveni příští týden přejít ze stávkové pohotovosti do vyhlášení stávky,“ dodávají.

Dienstbier ale odmítá, aby státní úředníci rozhodovali o tom, kdo bude jejich nadřízeným či kam bude jejich úřad spadat. „Pokud bychom již byli v režimu služebního zákona, bylo by něco podobného zcela nemožné, nejspíš by se zaměstnanci vystavovali hrozbě kárného řízení,“ zdůraznil Dienstbier.

Agentura nyní působí v šestatřiceti obcích, kde pomáhá vytvářet místní strategie sociálního začleňování. V zahájeném dotačním období má zajistit koordinované a transparentní využití prostředků ve výši až deseti miliard z Evropských strukturálních a investičních fondů v sedmdesáti až osmdesáti obcích a mikroregionech České republiky.

„V lokalitách jsme nyní denně konfrontováni s důsledky vyvolané krize a nemůžeme plnit naše úkoly a závazky, neboť Agentura není v důležitých jednáních s resorty a kraji reprezentována osobou, která by byla dostatečně obeznámená s činností Agentury. Obdrželi jsme desítky vyjádření představitelů obcí, neziskových organizací a dalších partnerů, kteří vyjadřují nesouhlas se změnami, které v Agentuře probíhají a zároveň vyjadřují obavy z dalšího vývoje,“ tvrdí zaměstnanci.

Soupis závazků Agentury prý předali Dienstbierovi a náměstkyni Štěpánkové, dopisem o nich zároveň informovali předsedu vlády Bohuslava Sobotku. „Z jednání, která jsme měli možnost vést s ministrem Dienstbierem a náměstkyní Štěpánkovou, nadále vyplývá, že si rozsahu těchto závazků nejsou vědomi, bagatelizují je a nevytváří podmínky pro jejich naplňování. Nic nenasvědčuje tomu, že by destabilizace Agentury v nejbližších měsících skončila,“ tvrdí.

Destabilizace úřadu je důsledkem Dienstbierova rozhodnutí odvolat ředitele Agentury Martina Šimáčka z funkce. Ministr také naznačoval, že by Agentura mohla být v budoucnu rozdělena na dva samostatné odbory v rámci sekce pro lidská práva. Podle jeho dnešního vyjádření pro DR to ale není nic jistého. Naopak, budoucí organizační struktura Agentury je věcí, o které se teprve bude jednat.

Zaměstnanci nicméně tvrdí, že kompletní vedení Agentury a další klíčoví pracovníci nemohou nadále nést osobní odpovědnost za neplnění závazků Agentury a jsou připraveni ukončit svůj pracovněprávní vztah k Úřadu vlády ČR, pokud v průběhu stávkové pohotovosti či případné následné stávky nebude zajištěna požadovaná autonomie Agentury.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.