Vraťte nám stát médiím veřejné služby: Dejte prostor stranám pod pěti procenty

Zástupci iniciativy Vraťte nám stát se několik týdnů před volbami obrátili na veřejnoprávní média s výzvou, aby se vyhnuly manipulaci voleb skrze sociologická šetření, jejichž výstupy se od reality odchylují mnohdy až o deset procent.

(vd)

10.09.2013 10:56

369349_mediafax_jiri_schott

Opravdu svobodnou volbu může člověk provést pouze tehdy, kdy má dostatek informací o všech variantách, připomíná iniciativa. Foto Jiří Schott, Mediafax

Občanské sdružení Vraťte nám stát! se obrátilo otevřeným dopisem na rady České televize a Českého rozhlasu se žádostí o změnu zažité praxe, dle které se do předvolebních diskusí zvou pouze představitelé těch stran, které v takzvaném výzkumu, který ale není nijak nezávisle kontrolován, dosáhli minimálně pětiprocentní podpory.

„Je potřebné poskytnout prostor i těm stranám, které jsou pod pětiprocentní hranicí. Ubírat možnost prezentace menším stranám je obcházením institutu voleb, protože jen ty mají určit, kdo je úspěšnější. Takový předvýběr před volbami nepřísluší nikomu, ani výzkumným agenturám, které vytváří dojem, že ,karty jsou již rozdány´a tím brutálně ovlivňují voliče“, píší signatáři dokumentu.

Připomínají také, že Česká televize a Český rozhlas svým přístupem vytvářejí stav, který předem omezuje škálu možností, ze kterých volič vybírá. Autoři dopisu sice dle svých slov chápou technická omezení, avšak zároveň odmítají zažitý „klíč“, který určuje účast v diskusích. Upozorňují také na to, že se odhady výzkumných agentur mnohdy v minulosti od reality lišily až o deset procent. Nejen proto se obdobná praxe veřejnoprávních médií podle iniciativy pohybuje na hranici manipulace.

„Veřejnoprávní média svojí dosavadní praxí výběru účastníků do předvolebních diskusí neúměrně oslabují šance a možnosti minoritních politických subjektů, podporují stávající mocenský oligopol, což v konečném důsledku odporuje principu volné soutěže politických stran garantovaného článkem 5 Ústavy,“ zdůrazňují autoři dopisu.

Dle svých slov se chtějí zasadit o skutečnou aplikaci demokratických postupů nejenom v řízení státu, nýbrž také veřejných institucí, mezi něž patří i veřejnoprávní média. „Veřejnoprávní media mají ze zákona povinnosti, kterým musí, zejména v tak důležitých okamžicích, jimiž jsou volby do Poslanecké sněmovny, dostát. K těmto povinnostem patří, kromě jiného objektivní zpravodajství, apolitičnost a objektivnost,“ píše se v dopise.

Iniciativa proto navrhuje model, který by podle autorů dopisu mohl přispět ke spravedlivějšímu zastoupení jednotlivých politických subjektů v předvolebních diskusních pořadech.

„Model, který navrhujeme, by za použití ilustračních čísel mohl vypadat následovně: pokud by například Česká televize nebo Český rozhlas uspořádaly šestnáct předvolebních debat vždy s účastí šesti zástupců stran a skrze průzkumy by se počet stran, které dosahují preferencí nad dvě procenta, omezil na přibližně dvanáct, každá strana by se zúčastnila osmi pořadů,“ navrhuje iniciativa.

V praxi by to znamenalo, že jednoho nebo dva účastníky debaty by bylo možné do příštího pořadu vybrat za účasti státního notáře losem z těch stran, které v průzkumech přesahují dvě procenta preferencí. Takový přístup by byl podle iniciativy zcela nenapadnutelný z hlediska fair play a znamenal by také, že se předvolební kampaň stane ještě mnohem zajímavější pro široké publikum.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.