Papež Benedikt XVI. se vzdá úřadu, docházejí mu prý síly

Nejvyšší hodnostář římskokatolické církve překvapil krokem, jenž nemá od středověku obdoby. Z úřadu hodlá odejít 28. února.

(pjed)

11.02.2013 14:36

A1

Benedikt XVI. se ujal pontifikátu 24. dubna 2005 – necelý týden po svém zvolení. Foto CC E&W, flickr.com

Papež římskokatolické církve Benedikt XVI. v pondělí oznámil, že se na konci února vzdá svého úřadu. K výkonu příslušných povinností nemá prý už dost síly. Podle projevu, jenž přednesl osobně před římskou konzistoří, se rozhodl svobodně a po rozvaze. Posledním papežem, který dobrovolně odešel s postu římského biskupa, byl Celestýn V. v roce 1294.

„Po opakovaném zpytování vlastního svědomí jsem nabyl před Bohem jistoty, že moje síly již nestačí z důvodu pokročilého věku na náležité vykonávání petrovského úřadu,“ řekl Benedikt XVI doslova.

„Jsem si dobře vědom, že služba (papeže) musí být konána v duchovním rozměru, a to nejenom činy a slovy, ale i utrpením a modlitbou. Nicméně v dnešním rychle se měnícím světě zmítaném záležitostmi velkého významu pro život víry je pro řízení Petrovy bárky a hlásání evangelia zapotřebí také tělesných sil, kterých mi v posledních měsících ubylo natolik, že musím uznat svoji neschopnost spravovat úřad, jenž mi byl svěřen,“ uvedl dále.

Vzdělaný konzervativec
Benedikt XVI. byl zvolen papežem 19. dubna 2005 jako 78letý kardinál proslulý konzervatismem a hlubokými znalostmi teologie. Církevní službu začínal pod původním jménem Joseph Ratzinger v rodném Německu. Za svého předchůdce Jana Pavla II. působil 24 let jako prefekt Kongregace pro nauku víry – organizace, jež v roce 1965 nahradila Posvátnou kongregaci Svatého oficia, reformovanou římskou inkvizici.

Ještě jako kardinál se snažil o rozvoj dialogu s ostatními církvemi a přibližování teologických problémů řadovým věřícím. I jako Benedikt XVI. se pak pokoušel poukazovat na význam tradičního hodnot, důležitosti církve a stěžejní roli náboženství v moderním světě.

V rámci vyjasňování vztahu k problémům současné doby podnítil v katolických kruzích debatu o ekologických tématech či důsledcích sociální nerovnosti; daleko větší publicitu však získaly řetězce afér ohledně zneužívání dětí duchovními a odmítání liberalizačních proudů Benediktem XVI. osobně.

Odchodem Benedikta XVI. z úřadu začne v římskokatolické církvi odbobí tzv. uprázdněného papežského stolce, v rámci nějž bude hledán nástupce. Mluvčí Vatikánu již uvedli, že toto období bude „tak krátké, jak jen to bude možné“. Konkrétní datum svolání konkláve kardinálů, jež papeže-římského biskupa volí, zatím stanoveno nebylo.


Další informace:
AFP Pope Benedict XVI's resignation: Live Report
BBC News Pope Benedict XVI in shock resignation
Vatican Radio Benedict XVI's resignation: Coherence and comprehension
Vatican Radio Pope Benedict XVI announces his resignation at end of month


A co si myslíte vy? Diskuse (3 příspěvky)

Petrasek Milan - penzista

Konzervativec z erckatolického Bavorska Úterý, 12.Února 2013, 09:47:48

vstupuje do dějin katolicismu jako průkopník humanismu ve smyslu moderní demokracie.
Snad se nemýlím.....doufal bych.

Martin Šimsa - filosof, Litoměřice

Hans Küng a Zdeněk Bonaventura Bouše Středa, 13.Února 2013, 09:57:9

patřili k jeho velkým kritikům v tom smyslu, že Kongregace pod jeho vedením šla od II. Vatikánského koncilu, který byl otevřený, reformní, ekumenický a pro-demokratický v šedesátých letech dosti doprava, ortodoxně konzervativním směrem.

O Bonaventuru Boušem, který byl duchovním otcem Jiřího a Dany Němcových, Ivana Medka, Václava Malého i Ebenů se už dnes mnoho nemluví. Ne dlouho před jeho smrtí jsme ho na konci devadesátých let s Ladislavem Hejdánkem navštívili v Ústí nad Labem. Chtěl s námi vysluhovat večeři Páně. My tím byli tak překvapeni, že jsme řekli příště a k tomu příště už nedošlo.

Petrasek Milan - penzista

Díky za seznámení s Z. B. Bouše a jeho pojetím metafyzična Středa, 13.Února 2013, 10:51:47

Sedím nad pulpitem
a partiturou času
a nevím, jak naložit se svým dědictvím -
trosečník, který přežil lepší než je sám,
a vyrovná se - možná -
horším než je sám.
Držím své pero nad archem papíru
jak nad jalovou bílou pustinou
a krčím rameny -

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.