Šabatová na hrad!

Čas zbývající do volby nového prezidenta ČR se krátí a nejen proto by bylo dobré, aby občanská společnost začala diskutovat o tom, jaké principy by měl ztělesňovat „její“ kandidát.

Druhá prezidentská pěliletka Václava Klause se naštěstí začíná chýlit ke svému konci a tak se přibližuje doba, kdy se bude vybírat třetí prezident v nedlouhých dějinách České republiky. Ať už bude volba přímá nebo nepřímá, bylo by myslím dobré, aby občanská společnost – resp. její progresivní (liberálně, sociálně a ekologicky orientovaná) část, jakou reprezentuje i Deník Referendum – začala diskutovat o svém kandidátovi, který by vyjadřoval její vizi české společnosti v následujících letech. Ačkoliv současný český stát je parlamentní, nikoliv prezidentskou republikou, role prezidenta v politickém systému tradičně přesahuje čistě reprezentativní roli a klíčovým způsobem ovlivňuje politickou kulturu v zemi. V diskusi o možném kandidátovi či kandidátce proto nejde jen o konkrétní jméno, na kterém koneckonců nemusí zas až tolik záležet (jsem si vědom, že „moje“ kandidátka se může jevit značně nereálně), ale o principy, které by měl/a prezident/ka ztělesňovat.

Současná česká politika používá jako svůj legitimizační rámec zlom v roce 1989. Oba naši dosavadní prezidenti představovali nějakou podobu étosu spojeného s tímto zlomem. Václav Havel symbolizoval „disidentskou“ linii občanského odporu proti poststalinistickému režimu a tedy jakési morální vítězství nad komunismem. Václav Klaus byl zase figurou reprezentující vítězné dějiny liberálního kapitalismu ve fukuyamovském slova smyslu, a snad aby simuloval morální auru Havlovu, přizdobil se časem též jakousi podobou „disidentství“, tentokrát v odporu proti Evropské unii, hrozící prý stát se novým Sovětským svazem, a údajnému klimatologickému spiknutí.

Oba Václavové představují v české politice určitý spor, který je však do značné míry falešný – Petr Schnur v této souvislosti kdysi psal o „mýtu dvou Václavů“ (zde). I já jsem se tento spor, odrážející fundamentální problém české politické kultury, pokusil opakovaně formulovat.

V souvislosti s neonormalizací (zde) jsem jej vymezil „patosem intelektuála“ a „apatií zelináře“: na jedné straně tedy velké ideje, které však zůstávají odtrženy od reálných politických problémů a žijí si svůj morálně vítězný „život v pravdě“, na druhé straně konzumentská netečnost, která volí vyprázdněný konformismus s vládnoucími, aby snad nepřišla o „dobré bydlo“.

Na jiném místě (zde) jsem psal o vztahu mezi „apologetickým cynismem“ a „politickým gnosticismem“. Zatímco první redukuje politiku na studený mocenský kalkul a nekalé praktiky omlouvá nezměnitelnou lidskou přirozeností a tím, že „tak to bylo vždycky“, druhý přístup vidí problém ve vládě nevědoucích; je třeba svěřit vládu těm, kteří jsou morálně bezúhonní a jsou to odborníci – jako by v pozadí bylo platónské přesvědčení, že opravdu vědoucí člověk se nejen vyzná ve své profesi, ale současně je připoután k dobru a nemůže činit zlo.

Pojítkem obou slepých uliček, tedy jak sporu mezi disidentem a zelinářem, tak sporu mezi cynikem a gnostikem, je rozchod mezi „ideály“ a „zájmy“. Z jedné strany jsou ideály vnímány jako iluze a nebezpečné snění, potažmo jako krásná slova mající obalamutit potenciální voliče; jediným reálným a pozitivním ideálem je „svobodná společnost“, v níž se vše dá redukovat na víceméně sobecké zájmy. Z druhé strany je prosazování vlastního zájmu notoricky vnímáno jako cosi až nemorálního, odsouzeníhodného – např. korupce je vykládána jako vítězství sobeckých zájmů nad ideálem zodpovědnosti politika vůči věci veřejné.

Výsledkem jsou tak reálně prosazované zájmy, kterým ovšem schází legitimita, protože jsou odděleny od vyšších hodnot, jež je by je „regulovaly“; a vedle nich ideály, které jsou v lepším případě bezzubé, protože se nemohou pošpinit obhajobou materiálních zájmů, v horším případě jsou i nebezpečné, protože „ve skutečnosti“ nejsou ničím jiným než sobeckým partikulárním zájmem zabaleným do (sebe)obelhávajícího vznešeného hávu.

„Havlovská“ politika ideálů zbavených reálně politického rozměru, ona příslovečná „pravdoláska“, ústí v mýtopolitiku, v níž z ideálů zbyly abstrahované a volně použitelné nálepky „dobra a zla“. Takové depolitizované kategorie jsou pak více než vhodné pro posvěcení aktivit typu „humanitární bombardování“, které jsou od domácí každodenní politiky dostatečně vzdálené na to, aby byly právě jen patetickým divadlem bez přímé politické odpovědnosti toho, kdo je uvádí (a kdo přehlíží až příliš pozemské zájmy, jež jsou za tím bojem dobra proti zlu nedbale skryty). „Klausovská“ politika cynicky studených zájmů, spjatá s omezením politiky na teritorium národního státu (neboť je přece přirozené, že jsou „našinci“ a „cizinci“, každé území musí mít svého majitele), zase otevírá cestu pro dominanci bezskrupulózního nadnárodního kapitalismu, kdy se finančním trhům pod rouškou svobodného podnikání dovoluje mít za rukojmí celé státy. Myšlenky o alternativě jsou diskreditovány jako jdoucí proti lidské přirozenosti a vedoucí do gulagu. Obě tyto formy politiky jsou nakonec svorné v podpoře globálního statu quo.

Anna Šabatová, dlouho spjatá s úřadem veřejného ochránce lidských práv, pro mne v tomto bezvýchodném pseudokonfliktu české politiky ztělesňuje linii, jež má společné kořeny s „pravdoláskou“ (a obnova politiky musí přeci jen zůstat blíže této linii než té klausovské), legitimitu tedy čerpá ne z vítězství kapitalismu ve studené válce, ale z odporu proti nedemokratickému režimu na základě étosu lidských práv. Lidská práva zde však nefigurují jako zástava zideologizovaného boje proti větším či menším říším Zla, nýbrž jako legitimizace nároku utlačovaných či diskriminovaných spoluobčanů na zrovnoprávnění. Prosazování lidských práv v tomto duchu je jak prosazováním určitého ideálu (rovnosti a důstojnosti všech lidí), tak prosazováním zcela reálného zájmu těch, kdo ve své snaze o co nejlepší život narážejí na větší překážky než ostatní. Tato zakotvení tužeb vylučovaných a marginalizovaných v principu, který za svůj doslova ustavující ideál oficiálně považuje obec samotná, je jedním z pilířů demokratické politiky, ba politiky vůbec. Ne nadarmo je hlavním námětem Platónovy Ústavy, zakladatelského spisu evropské politické filozofie, spravedlnost.

Samozřejmě, že „moje“ kandidátka není jediná, kdo by podobný princip mohl ztělesňovat. Mám jej spojený např. i s osobou současného předsedy Ústavního soudu, Pavlem Rychetským. Ten je však užitečný právě na tom postu, který zastává. A především: myslím, že by bylo dobré, kdyby se prezidentské role poprvé v dějinách Česka i Československa ujala žena. „Velké vyprávění“ o boji disidentů proti poststalinistickému režimu je zpravidla podáváno jako příběh hrdinných mužů – přitom bez „jejich“ žen by žádný takový příběh neexistoval. Je to typické pro běžné líčení historie vůbec. Ženy přitom představují zhruba celou jednu polovinu lidstva, český národ nevyjímaje. Minimálně z úcty k této polovině, ale snad i ze symbolických důvodů, v době, kdy si naplno „vyžíráme“ bezvýchodnost politiky vedené muži, bych byl rád, kdyby příští hlava státu měla ženskou tvář a „ženský rozum“ – i když nevím, co to přesně znamená.

A co si myslíte vy? Diskuse (38 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Lukáš Jelínek - Brno

Středa, 27.Července 2011, 10:10:1

Tisíceré díky za to téma, analýzu stavu a za nadhozené jméno (vlastně dvě jména). Vidím to velmi podobně a přimlouvám se, aby "prezidentská" diskuse v DR vypukla (když už politické strany z vrozené opatrnosti vyčkávají)...

Peter Zborník - Praha 6

Eliška Wagnerová Středa, 27.Července 2011, 10:16:38

Anna Šabatová není špatná volba.
Osobně si myslím, že Eliška Wagnerová, místopředsedkykě Ústavního soudu by byla lepší kandidátkou.

Lidskská práva má jako specializace od roku 1984. Po sametové revoluci byla jediná z mála osob, které se v této problematice vyznala. Pracovala jako předsedkyní Nejvyššího soudu, v Legislativní radě vlády. Žila v exilu v Německu mezi 1984 a 1993, takže zná i jiné prostředí než totalitní a post-totalitní ČR.

Její mandát u Ústavního soudu končí v dubnu 2012.
Těžce se dokážu představit jinou osobnost, která by měla lepší kvalifikace na tento post než ona. Myslím si, že Eliška Wagnerová bude výbornou prezidentkou, pokud bude chtít kandidovat a bude mít podporu.

Alena Zemančíková - Brno

Ano, Anna Šabatová na hrad! Středa, 27.Července 2011, 10:41:13

kromě všech zmíněných předpokladů bych ráda připomněla i to, že je to žena neokázalého vystupování, která už svým zjevem a projevem reprezentuje esenci významu i údělu společensky aktivní, vzdělané, pracující a veřejně působící ženy v Česku od 60. let do současnosti. Její "sestry", intelektuálky v menších a malých městech, vykonaly ( a stále konají) pro kulturní úroveň i sociálně snesitelnou společnost většinu práce, přičemž právě jejich místa jsou vždy mezi těmi nejhůře placenými.
Ale mám ještě jedno jméno, ženu, která má své místo v akademické sféře, kde vykonala významné dílo, která se angažuje v občanském životě, zejména v oblastech životního prostředí, která zná problematiku lidských práv v globálním měřítku a navíc má jednu kvalifikaci, již snad žádný světový politik nemá a která je přitom vrcholně důležitá a v dnešním světě snad i potenciálně vlivná: znalost Číny a čínštiny.
Je to Olga Lomová.

Miroslav Tejkl - Chrudim IV.

Středa, 27.Července 2011, 10:48:51


mně by jako sociálně demokratickému veteránovi z roku 1989 obě jména vyhovovaly - za výhodu považuji i to, že jde o ženy, ať si na afirmativní úhel pohledu nadává kdo chce jak chce.

Petr Litschmann - M.Žižkov

dvě poloviny skýtají víc vhodných voleb než jen jedna Středa, 27.Července 2011, 15:09:57

Líbí se mi ten rozbor filozofií a politik obou Václavů, i když mě kritika údajné bezubosti (a toho že je to od intelektuála špatně) toho prvního nepřesvědčila. Pro otevření potřebné diskuse dobrý start, ale závěr omezující úvahy na prý vhodnější ženy, protože "-nevím, co to přesně znamená" ...není moc šťastný.
Problém prezidetské kandidátky se mi zdá o jednu drobnost větší než prezidenstkého kandidáta, a totiž že by byla naší první prezidentkou. Proto, a proto aby nebyla pak nadlouho i poslední, bylo by ideální mít požadavky na kadidátku vyšší, měla by se totiž zapsat do historie skutečně tučným a ozdobným písmem, což je podle mého názoru možné jen díky osobnostním kvalitám, které nejsou vázané na gender. Ale zpět na zem, pro ČR bude velký úspěch, když bude i menší polovina občanů na svého budoucího prezidenta aspoň malinko hrdá.

David Sekanina - manažer v nevládním sektoru

Dobrý den, dovolil bych si navrhnout jinou variantu : Středa, 27.Července 2011, 16:19:54

ŽÁDNÁ PRESIDENTKA,ŽÁDNÝ PRESIDENT a malou změnu ústavy : k čemu ji/ho potřebujeme ?
Z hlediska pseuodorozdělení mocí jistě ne.
A paní Šabatová ?
snad ne, snad ne....jednou jsem jel výtahem s p Úhlem / vím, pouhý manžel/ a stačilo mi to... ale dobrá : trockisty na Hrad ! Vždyť Trockij byl vlastně dobrý člověk a ještě hnusně zavražděn Stalinem v Mexico City, viděl jste práce Rivery ?
Byl by to vážně fór , pane Škabraha, to se Vám povedlo !
Děkuji, beru to jako vtip a dobrý !

DS

Img_4546

martin škabraha - autor erót-ické literatury

Středa, 27.Července 2011, 17:12:36

Vida, na Elišku Wagnerovou jsem si nevzpomněl. Přiznávám, že by oproti AŠ měla jednu podstatnou výhodu - nebyla by tolik vystavena ideologickým útokům pravice (viz též příspěvek hned nad tímto).

David Sekanina - manažer v nevládním sektoru

Vážený pane Škabraha : moc jste mne potěšil,děkuji Středa, 27.Července 2011, 17:50:28

Jak je možno čísti : stačil jeden odstavec a Vy hned stahujete svou kanditátkou a teprve si uvědomujete... ? :-)

Děkuji
DS

Aaaprofil

Saša Uhlová - novinářka, Praha 3

Ad pravice Středa, 27.Července 2011, 18:34:49

Martine,

nepodceňovala bych pravičáky. Většina z nich by myslím neposuzovala kandidátku podle manžela, kterého potkala jednou ve výtahu.

David Sekanina - manažer v nevládním sektoru

Vážená paní Uhlová Středa, 27.Července 2011, 18:39:0

a) nejsem pravičák
b) to, že stahuje , pan kolega , svou vlastní kandidátku je jeho věcí : já to jen komentoval :-)

DS

David Sekanina - manažer v nevládním sektoru

A příbuzenství a vlastní příbuzenský vztah jest dobrou věcí,sama o sobě Středa, 27.Července 2011, 18:42:27

jen trochu studu by neškodilo, Vážená Paní
DS

Martin Pleva - pedagog, Brno

M.Škabrahovi Čtvrtek, 28.Července 2011, 00:56:31

Výborné zhodnocení symboliky "obou Václavů". To hašteření mezi jejich zastánci je skutečně pseudosporem, typickým pro dnešní českou pravici, která tím jen ukazuje, jak je odtržena od společenské reality.

Ale s kandidaturou A. Šabatové nevím, nevím... Myslím, že ona patří zase k těm na levici, kteří si tak trošku z lidských práv udělali fetiš. (Vycházím z osobních zkušeností mých blízkých, kteří zažili, jak její úřad dělá zbytečný vítr např. ve zdravotnických zařízeních - jejich personálu je třeba spíš vyslovit uznání než jej buzerovat.) Myslím, že příštím (levicovým?) prezidentem ČR by měl být někdo, kdo dokáže oslovit i neintelektuály, onu pověstnou "dělnickou třídu".

A nezapomínejme na to, že nelze reálně hovořit o lidských právech, aniž bychom zohlednili sociálněekonomický kontext. Společnost, která nedovede stále většímu počtu svých členů zajistit práci, nemá příliš morální právo kázat o nepatřičnosti klecových lůžek.

Anna Jančaříková - Brno

Pane Sekanino, Čtvrtek, 28.Července 2011, 01:21:57

ještě, že vás tu máme!!!
Hodně jsem váhala s A. Šabatovou a hradem, ale váš jednečný, nebojím se řící GENIÁLNÍ argument s výtahem mě opravdu přesvědčil!! Děkuji, že jste mi otevřel oči!

Půjdu se svorně se Sašou Uhlovou stydět do kouta :-))
Anna Jančaříková - Brno

Eliška wagnerová Čtvrtek, 28.Července 2011, 01:24:15

je dobrý tip.

----

Osobně se bojím, že bude kandidobvat kníže Schw. a že si kolem sebe ten "presidentský" image buduje pracně už několik let.

Img_4546

martin škabraha - autor erót-ické literatury

M. Plevovi Čtvrtek, 28.Července 2011, 09:02:41

Nerozumím té námitce "nezapomínejme na to, že nelze reálně hovořit o lidských právech, aniž bychom zohlednili sociálněekonomický kontext". Vždyť součástí lidských práv jsou vedle občanských a politických práv také práva sociální, hospodářská a kulturní. Společnost, která neumí zajistit lidem práci, nezajišťuje jedno z lidských práv. Stejně jako v případě těch klecových lůžek, i když se to může zdát jako méně dramatický problém (neumím posoudit, jaký vliv to má na vývoj dítěte, je možné, že je to daleko horší, než když se později setká s nezaměstnaností).

Co se týče příkladu ze zdravotnictví, já nevím, o čem konkrétně mluvíte. V obecné rovině samozřejmě souhlasím, ano, zdravotnický personál si zaslouží uznání. Svá práva má ale i pacient. Vzpomínám si, jak nám umírala babička, byli jsme ji v nemocnici navštívit a ona ležela otočená čelem ke zdi, takže jsme s ní vlastně nemohli moc komunikovat. Chtěli jsme po sestrách, jestli by ji na dobu té návštěvy nemohly otočit na záda, aby na nás normálně viděla a my na ni. Bylo nám řečeno, že to nejde, že ony na to mají rozpis a na záda ji můžou otočit až za dvě hodiny (nebo kolik), a trvaly na tom... Takových historek lidé mají, a tohle ještě byla relativně drobnost...

Samu_v_montmartre

Ivan Štampach - religionista, Praha 4

Čtvrtek, 28.Července 2011, 09:26:17

Když jsem si to přečetl, řekl jsem si pro sebe: Ano, Šabatová na Hrad. Ano, konečně i jako žena na tento post. Ano jako osobnost. Ano jako někdo kdo má smysl pro práva občanská i sociální. Ale pak jsem dumal dál.

David Sekanina napsal připomínky včera 16:19:54 h. bohužel svým obvyklým stylem, Jeho slovní skrumáž se těžko rozplétá. Ale pokud jsem mu porozuměl, upozorňuje na vážný problém. Naznačuje, že prezident je vlastně zbytečný, a o tom se musí uvažovat. Pokud bych to četl jako krok směrem k přímé demokracii, tak bych s ním nesouhlasil. Ale pokud to beru jako upozornění, že moc současných souřadnicích, a to i prezidentská moc je podezřelá, tak souhlasím. Podezřelý je zdroj této moci a podezřelé jsou závazky, které z takto přidělené moci plynou. Jde prostě o to, že v současném uspořádání jsou formy výkonné (stejně jako soudní a zákonodárné) moci jen vnějším projevem moci ekonomické. Co bych to zastáíral: nejde o vládu lidu nýbrž o moc anonymního kapitálu.

K A. Šabatové, kterou znám jako neúprosně pravidvou, mi nesedí, že by chtěla hrát takové představení. Neumím si ji např. představit jako vrchní velitelku ozbrojených sil v době, kdy se armáda podílí na dobrodružstvích, která nelze z žádného myslitelného hlediska podpořit.

David Sekanina - manažer v nevládním sektoru

Vážený pane Štampach(u) Čtvrtek, 28.Července 2011, 10:39:15

opravdu myslím, že z hlediska struktury Ústavy ČR je prezident/ka nejen zbytečnou součástí našeho polit systému, ba více : je zavádějící, nezávisle na tom, kdo jím zrovna je / máme pouze dvě zkušenosti zatím / Havel, Klaus/ : nesmyslné zdvojení výkonné moci, a ještě se sídlem na Pražském monarchistickém Hradě....se všemi konsekvencemi...Tady myslím, že Otcové a Matky ústavy udělali chybu / a jestli to bude Šabatová, Rychetský,Sobotka,Švejnar či Gott je, myslím , vedlejší/
Dobrý den

DS

David Sekanina - manažer v nevládním sektoru

a slovní skrumáž ? Čtvrtek, 28.Července 2011, 10:42:54

Věřte mi, snažím se psát , co nejjednodušeji /jak se mi to daří, je jiná věc / , tedy tak, aby bylo, to co napíši, tím ,co myslím....
Bohužel se často stává, že lidé přemýšlejí " co tím chtěl člověk říci ?"/nikdy, samozřejmě nic jiného, než to , co napsal/ a nestačí jim jen , to co řekne/napíše.....

Img_4546

martin škabraha - autor erót-ické literatury

Čtvrtek, 28.Července 2011, 10:48:33

Myslím, že prezident přece jen význam má. Jednak je to otázka tradice, a hlavně představuje určitou aspoň symbolickou stabilitu a nadstranickost (byť velmi relativní) v situaci, kdy premiéři nebo předsedové parlamentu se mohou střídat v rámci různých politických turbulencí, daných aktuálními spory politických stran.

Jakub Grombíř - brno

Všeználek ve výtahu a naivita těch, co berou jeho bláboly vážně Čtvrtek, 28.Července 2011, 11:43:11

Pro trolla je typická poťouchlost při zasílání příspěvků. Účelem je vyvolat reakce online komunity, nebo diskusi nějak rozvrátit. Troll se přitom obvykle s názory ve svém příspěvku vůbec neidentifikuje. Obvyklou formou trollingu je zasílání příspěvků zcela nesouvisejících s tématem diskuse, argumentů s očividnou faktickou chybou, překroucení smyslu jiného sdělení a podobně. Cílem je jakkoli vyprovokovat cílovou osobu či skupinu osob k nepřiměřené reakci a z ní nadále těžit.
Jakmile identifikujete projev Trolla, jedinou účinnou reakcí je naprostá ignorace tohoto projevu. Troll prohrává, což jej pravděpodobně povede k ještě provokativnějším projevům. Kdo to nevydrží a zaujme pozici lovce trollů prohrál, zatímco troll vítězí.

David Sekanina - manažer v nevládním sektoru

Většina "akcí" je vysvětlena motivy, že ano ? Čtvrtek, 28.Července 2011, 11:47:55

Ale žádná geometrická nutnost nás , jako občany nenutí vlastnit prezidentku/prezidenta , krom ústavy, samozřejmě.
Píšete o symbolické stabilitě : opravdu ji vidíte ?
Nebo za konkrétní osobou vidíte "společenskou OSOBU" , která se dosadí - sebe sama - za Vás ?
Myslím, že je to myšlení historické a parasitní.
Umírání a žití bez presidentky /presidenta ?
možná možné pane Škabraha ...
dobrý den

ds

David Sekanina - manažer v nevládním sektoru

Vážený pane Jakube Čtvrtek, 28.Července 2011, 12:18:33

potrefená husa se vždy ozve :
"všeználek ve výtahu" a "typická poťouchlost" ..to jsem určitě já /tedy ten nebo ta troll.
Děkuji Vám za pozornost...je to jistě veselé,
držím palec a jako bytost se severských bájí a pověstí
Vás zdravím
DS/troll/

Martin Pleva - pedagog, Brno

M. Škabrahovi Čtvrtek, 28.Července 2011, 15:15:43

Ke zdravotnictví jen stručně: Ano, problémem našich zdravotníků je, že často neumějí s pacienty a příbuznými dostatečně komunikovat. Ale veřejnost zase mnohdy nechce odborné argumenty slyšet: tak např. klecová lůžka se používají u pacientů, kteří jsou dezorientovaní, a zároveň neklidní, takže i nebezpeční sobě a okolí (alternativou je napumpovat tyto nemocné silnými sedativy, což je poškozuje určitě více); nemohoucí pacienti jsou obraceni v časových intervalech proto, aby se předcházelo dekubitům atd.

Ale tato diskuze není o zdravotnictví, nicméně ono celkem dobře může posloužit jako příklad toho, jak se dají myšlenky lidských práv zneužít, a dokonce komercializovat. Současná reforma zdravotnictví jistě bude probíhat (už se tak děje) pod heslem zlepšení a rozšíření práv pacientů atd. - a pod tímto líbivým pláštíkem se zavede systém, kdy nakonec veškerá kvalita péče i účinnost práv bude záviset na peněžence "klientů"...

To je jeden význam mé poznámky, že o lidských právech nelze hovořit bez náležitého přihlédnutí k sociálněekonomickému kontextu. Druhý význam je tento: zdá se mi zkrátka, že značná část levice v poslednách dvaceti třiceti letech poněkud kapitulovala před globálním kapitalismem. Z neschopnosti na něm cokoli změnit se levicoví intelektuálové a aktivisté vrhli na "kulturní" témata a boje. Tak se zrodil multikulturalismus, genderová agenda, boj proti diskriminaci kdekoho a kdečeho, environmentalismus atd. Nic proti, s většinou toho, co tato hnutí hlásají, souhlasím (nelze ale přehlížet jejich výstřelky, které jsou vodou na mlýn /ultra/konzervativcům) - jenže: nezastírají tyto kulturní boje nepříjemný fakt, že jsme se vzdali zápasu proti té hlavní nespravedlnosti a tomu hlavnímu útlaku, jenž je sociálněekonomické, nikoli kulturní povahy?

Rozdíl mezi námi je tedy v tom, že vy jste mnohem blíž postmoderně (což sám přiznáváte) a postmarxismu a vidíte, jak se mi zdá, jednotlivá lidská práva "poskládaná" bez hierarchie v řadě vedel sebe. Já jsem mnohem blíž tradičnímu marxismu a vidím věc tak, že "základ je v ekonomice". Na rozdíl od dnešních neoliberálů typu V. Klause, s nimiž se v tomto jediném bodě shoduji, si ale nemyslím, že život je jenom nebo hlavně o penězích. Abychom se od ekonomické determinance (a svázanosti) osvobodili, musíme si ji nejprve přiznat a pak se znalostí věci jednat...

Petr Litschmann - M.Žižkov

Co změní prezident/ka ČR? Čtvrtek, 28.Července 2011, 15:22:58

(Jakoby se tu diskuse o kanditátech rozplizla do "ruce pryč od politiky", možná že by vyznavači tohoto názoru dokázali víc, kdyby dali ruce pryč od klávesnice k nějaké ušlechtilejší činnosti. Co říkáte? Dokážou to? Nebo nezbyde než dát na Jakubove doporučení?)

Diskuse o A. Šabatové se zdá se prozatím vyčerpala, snad byla předčasná - měla přijít až po obecnějších otázkách typy Co od prezidenta očekávají občané. Které osobnosti by ta očekávání mohli naplnit, kdyby chtěli. Jaké ambice mají kandidáti?
Na poslední otázku snad odpověděl minulý kandidát J. Švejnar. http://www.jansvejnar.cz/?page=279.jakym-budu-prezidentem Mohlo by to být inspirativní, jeho odpovědi zobecnit a současně si připomenout, co osoba ve službách instituce prezidenta všechno dělat může, jak pozitivně dokáže využít možností, jíž ji prezidenství nabízí.

PS: Doufám, že pan K.Schwarzenberg o kandidatuře neuvažuje a že kdyby se ho na to zeptali, neprobudí se a náhodou nekývne.

Anna Šabatová - Praha 2

ad Šabatová na hrad Čtvrtek, 28.Července 2011, 19:45:51

Panu Škabrahovi děkuji za úvahu, ostatně sám psal o tom, že hledá spíše profil než konkrétního kandidáta. Jinak chci všechny uklidnit, hlavně pana Sekaninu, že se kandidovat nechystám. Ani při zapojení veškeré představivosti, si takový život neumím a nechci představit. Ivan Štampach má pravdu.

Jakub Grombíř - brno

Čtvrtek, 28.Července 2011, 19:48:57

Hodně slabé, trolle, ale dalo se to očekávat. Trollové umějí urážet a provokovat, ale repliky jim moc nejdou - k tomu je totiž potřeba určitá míra kreativity.

Filip Outrata - Praha

E. Wagnerová Čtvrtek, 28.Července 2011, 21:16:28

Eliška Wagnerová jako potenciální kandidátka se mi zdá být velmi dobrou volbou. Z několika důvodů:

1.Bylo by velice dobré (a potřebné), aby příští prezident měl silné právní povědomí. Po umělci/intelektuálovi a ekonomovi/intelektuálovi by dobře zakotvený právník mohl celé společnosti hodně prospět.

2.Ústavní soud de facto hraje už delší dobu významnou politickou roli, dokáže efektivně korigovat některá rozhodnutí parlamentu. Také se těší důvěře obyvatel. Prezident vycházející z prostředí ÚS by měl politický profil a relevanci, měl by dobrou startovní pozici.

3.Již zmíněné zkušenosti s problematikou lidských práv, ze zahraničí, zkušenosti z NS a legislativní rady vlády.

4.Také již bylo řečeno - zvláště dnes pod vládou bez jediné ženy by to byl obrovský symbolický krok.

Filip Outrata - Praha

Čtvrtek, 28.Července 2011, 21:19:29

musím se opravit, zapomněl jsem na paní Peake...

Img_4546

martin škabraha - autor erót-ické literatury

M. Plevovi II Pátek, 29.Července 2011, 09:36:34

Že jsou lidská práva zneužitelná, o tom není pochyb. Nicméně znovu opakuji: součástí lidských práv jsou i sociální práva. Lidská práva jsou nedělitelná, potřebují se navzájem, i když kontextuálně platí, že na jednom místě jsou akutnější jiná práva než na jiném místě. Když lidé hladoví, jsou pro ně nejakutnější právě ta sociální práva, když trpí pro svou víru, tak prahnou po právech občanských.

A environmentalismus, to rozhodně není nějaký náhradní "kulturní" boj.

Obecně platí, že lidská práva tvoří normativní složku levicové politiky - jsou určitým regulativem toho, co by mělo být. Váš důraz na socioekonomické determinanty míří na něco jiného, je to směšování dvou rovin. Teze o "ekonomické základně" se týká toho, jak společenost "funguje" a jaký typ politiky tedy musíme dělat, abychom dosáhli určitých cílů.

Nemyslím si, že "kulturní" boje jsou jakousi kompenzací. Zkrátka v době, kdy tradiční témata nebyla aktuální, protože v západním světě prakticky zmizel proletariát (i marxisté jej zoufale hledali) a skoro nikdo nehladověl, koncentrovala se pozornost na další formy nespravedlnosti, které svého času "mohly počkat" nebo bylo příliš riskantní je vznášet, společnost na to nebyla zralá. Ale to, že tyto boje přišly "později", neznamená, že jsou méně důležité. Když změníte ekonomický model, nemusí se ještě nic změnit na rasovém útlaku nebo genderové nerovnosti - společenské procesy jsou velmi nelineární...

Martin Pleva - pedagog, Brno

Odpověď M. Škabrahovi Hauserem Pátek, 29.Července 2011, 12:12:18

Lépe a elegenatněji vyjadřují totéž co já S. Žižek a M. Hauser, který nejnověji v tomto deníku napsal:
"Když Breivik a ultrakonzervativní pravice kritizuje dnešní levici za to, že je to kulturní marxismus, tak naše odpověď by měla znít: je nejvyšší čas přejít od pouze kulturního marxismu (multikulturalismu, práv menšin, feminismu) k marxismu ekonomickému a sociálnímu, tedy ke snaze změnit systém." (Na smrt norských soudruhů, 29.7.2011).

Je-li společenská realita nějak strukturovaná a je-li ekonomika (samozřejmě ne na 100%) její "základnou" - což, zdá se, uznáváte -, pak se to přece musí odrazit i v důrazu, který klademe na lidská práva. Samozřejmě že z PRÁVNÍHO hlediska si jsou a musejí být všechna lidská práva rovnocenná, avšak z hlediska politického je právě otázkou, co a jak bude ve veřejném diskurzu artikulováno a zdůrazňováno a co nikoli.
A že se "kulturní boje" nestaly kompenzací? Podívejte se na programy a hlavně politiku západních socdem stran za posledních dvacet let...

V posledních dnech byl zveřejněn otřesný případ důchodkyně paní Dobrovolné, která prakticky umírá hladem (http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/203077.aspx).
Jsem zvědavý, jestli se toho úřad ombudsmana ujme...

David Sekanina - manažer v nevládním sektoru

Vážený pane Grombíř (i), děkuji za tak málo urážlivé sentence Pátek, 29.Července 2011, 14:04:17

Jste hodný na mne, Děkuji Vám

David Sekanina

David Sekanina - manažer v nevládním sektoru

Vážená paní Šabatová, Pátek, 29.Července 2011, 14:05:15

Děkuji Vám,
s úctou

DS

Img_4546

martin škabraha - autor erót-ické literatury

Pátek, 29.Července 2011, 17:02:0

Ač se to odklání od tématu článku, zareaguji ještě na tu "ekonomickou základnu". Ač se panu Plevovi zdá opak, tu metaforu o základně a nadstavbě nepřijímám, přijde mi sociologicky neudržitelně robustní, bez ohledu na to, co se myslí základnou. Je to strašně mechanistická představa, neumím si představit společnost, na kterou by se hodila. Je např. pravda, že vlastnické vztahy mají klíčovou roli - jenže vlastnický vztah primárně není ekonomický pojem, dokonce ani právní, je to primárně pojem politický, protože nejprve musí existovat nějaký politický subjekt, který může "udělovat" něco jako vlastnictví a vydávat něco jako zákony. Jak se takový kolektivní subjekt ustanoví? Podle mě neexistuje dostatečně obecný pojem, který by se dal pro vysvětlení použít ve všech možných případech. S výjimkou pojmu moc. Moc má ovšem mnoho podob, jedinou konstantou je to, že je společenské povahy.

To, že levicové strany opustily tradiční agendu neznamená, že "kulturní" boje jsou kompenzací za to opuštění. Z toho by totiž mohlo vyplývat, že až se k té tradiční agendě vrátí, měly by se ty kompenzační agendy opustit. Já myslím, že v nastávajícím období budou ale důležitější než kdy jindy. Srozumitelnou alternativu vůči současnému kapitalismu nebude mít levice ještě dlouho, zatímco svědomitě bránit práva menšin a další "kulturní" výdobytky bude muset co nevidět.

Ideál lidských práv říká, jakou zhruba chceme společnost. Jiná věc je, jak jí dosáhnout.

Martin Pleva - pedagog, Brno

Asi naposledy M. Škabrahovi, i když jde o velmi zajímavé téma Pátek, 29.Července 2011, 21:58:21

(a taky důležité), ale patřilo by asi na samostatnou diskusi...

Citujete Foucaulta, když považujete za klíčový pojem pro výklad společenské reality moc. Ale je opravdu otázkou, zda má víc pravdy kmotr postmodernismu a postmarxismu Foucault, anebo Marx...

Proč levicové intelektuály tak zajímalo a zajímá, zda smí muž ženu pustit do dveří a jestli se bude říkat jen "poslanci" anebo "poslankyně a poslanci" - a jaksi jim uniklo, že řada lidí kvůli dluhům, do nichž často nešťastnou shodou okolností zabředli, přichází o střechu nad hlavou...? Muselo přijít až spontánní lidové hnutí jako nyní ve Španělsku, aby mnohým otevřelo oči.

Zajímalo by mě také, zda se paní Šabatová - jíž si za mnohé její postoje jistě lze vážit - vloží do případu paní Dobrovolné (a spousty podobných) - jde o oběti drakonických českých zákonů o exekuci (to slovo má i druhý, v tomto kontextu však hrozivě reálný, význam).

Img_4546

martin škabraha - autor erót-ické literatury

Sobota, 30.Července 2011, 09:42:0

"Proč levicové intelektuály tak zajímalo a zajímá, zda smí muž ženu pustit do dveří a jestli se bude říkat jen "poslanci" anebo "poslankyně a poslanci" - a jaksi jim uniklo, že řada lidí kvůli dluhům, do nichž často nešťastnou shodou okolností zabředli, přichází o střechu nad hlavou...?" - Já žádného takového levicového intelektuála neznám, takže Vám na to neodpovím.

Img_4546

martin škabraha - autor erót-ické literatury

Sobota, 30.Července 2011, 09:45:31

A není mi jasné, z jakého titulu se má paní Šabatová vkládat do případu paní Dobrovolné, o které já osobně vím jen z Parlamentních listů (kterých si příliš nevážím). Veřejným ochráncem práv se bohužel po smrti Motejla nestala, je jím Varvařovský...

Martin Pleva - pedagog, Brno

Paní Šabatová je předsedkyní Českého helsinského výboru Sobota, 30.Července 2011, 10:32:5

(podle Wikipedie) a šest let na úřadu ombudsmana pracovala, předpokládám tedy, že tam má nepochybně neformální vliv.

Miroslav Tejkl - Chrudim IV.

Sobota, 30.Července 2011, 11:05:0


pan Škabraha vyslovil myslím dost důležitou myšlenku ...

Vlastně skutečně jen základ vlastnictví má ekonomickou povahu - tedy přivlastňování probíhající kontinuelně při práci s předmětem mého působení, probíhající při výrobě v tom nejširším slova smyslu jako zmocňování se a chápání přírody (teoretická praxe) - té kolem nás i té v nás ...

Všechny ostatní odvozeniny, derivace, které jako vlastnictví chápeme, jsou vlastně jen politika a právo, "nadstavba" ...

Podobně nahlíží moderní verze postkeynesovství - "škola peněžního koloběhu" navazující na Quesnaye a Marxe - na kategorii Dluhu ...

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.