Obama chce potlačit vliv OSN ve vyjednávání o změnách klimatu

Spojené státy navrhly nový formát vyjednávání o globálních změnách klimatu. Měli by mezi sebou jednat převážně největší znečišťovatelé a uzavírat dohody bez ohledu na ostatní státy. O nový způsob boje proti změnám klimatu se pokouší i bolívijský prezident.

(sal)

14.01.2010 16:54

420352

OSN už podle návrhu Spojených států nemusí mít vliv na jednání o změnách klimatu. Foto Paulo Filgueiras, UN Photo

Obama chce oslabit pozici Organizace spojených států při vyjednávání o boji proti změnám klimatu. Místo OSN by měli nově mezi sebou jednat převážně největší znečišťovatelé planety, jako jsou Čína, Indie, Brazílie a Jižní Afrika. Návrh by tak změnil způsob, jakým mezinárodní společenství řešilo tuto otázku v průběhu posledních dvou desetiletí.

„Je nemožné vytvořit mezinárodní klimatickou dohodu v rámci insitucí, které nemají celosvětový význam. Kromě OSN na světě žádná taková organizace není,“ řekl Jonathang Pershing, přední vyjednavač Spojených států o změnách klimatu, který návrh představil. „Ale je taky nemožné vytvořit podrobnou dohodu v rámci setkání, na kterém jsou přítomni delegáti 192 zemí světa.“

Podle něj konferenci v Kodani poznamenaly chyby Organizace spojených národů. „Schůze byly přinejlepším chaotické. (...) Scházeli jsme se především v noci. Jako bychom neměli dva týdny spát. Bylo to legrační,“ řekl Pershing.

Pershing si myslí, že konference organizované OSN by měly sloužit jako fórum, kde mohou menší a ostrovní státy prezentovat své názory na boj proti změnám klimatu. Největší význam spatřuje ale v jednání velmocí, které by mohly jednat i o otázce financování a rozvoje zelených technologií.

Zástupci Brazílie, Jižní Afriky, Indie a Číny se setkají čtyřiadvacátého ledna v Novém Dillí. Podle pozorovatelů tam mohou definovat společný postoj a najít způsob, jak přimět ostatní státy, aby podepsaly dohodu navrhnutou v Kodani.

Je nejisté, zda ji všechny státy podepíší do 31. ledna. Pokud se tak nestane, pozbude dohoda smyslu. Zatím méně než třicet světových států slíbilo, že ji podepíše. V mnoha zemích ji musí ještě projednat národní parlamenty.

Mnozí politici s výsledkem kodaňské konference nesouhlasí. Nejsou spokojeni například s tím, že mezinárodní fond na klimatickou pomoc má mít jen sto miliard dolarů a že závazky pro snižování emisí nejsou dostatečné.

Podle Pershinga se ukáže, že koalice nejvýznamnějších zemí může uzavírat silnější dohody než OSN, které musí brát v potaz všechny země. „Očekáváme, že konkrétní kroky udělají ty nejvýznamnější státy,“ řekl Pershing. „Nemusí navíc řešit, co udělá Čad nebo jak Haiti naloží se svými emisemi skleníkových plynů. Místo toho doufáme, že se zotaví po zemětřesení.“

Bolívie, která se jako jedna z mála chudých zemí otevřeně staví proti Kodaňské dohodě, pozvala zástupce nespokojených zemí na Světovou lidovou konferenci o klimatických změnách. Pozváni byli také zástupci občanské společnosti, „Myslíme si, že sociální hnutí a občanské organizace hrají významnou roli v hovorech o klimatu,“ řekla bolívijská velvyslankyně v Londýně Maria Souvironová.

Bolívijský prezident Evo Moralez na konferenci v Kodani řekl, že jeho cílem je udržet vzestup teplot na jednom stupni Celsia. Setkání by mělo probrat třeba i návrh na vznik mezinárodního soudu, který by jednal o zločinech proti životnímu prostředí a o radikální myšlence práv „Matky Země“.

Pershing na adresu tohoto setkání řekl, že nevidí žádnou naději na uzavření dohody, která by udržela oteplování na 1,5 stupních Celsia.

Další informace:
Guardian UN should be sidelined in future climate talks, says Obama official


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.