Liberec dostal za chybné tendry pro šampionát pokutu 6,55 milionu Kč

Liberec dostal od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokutu 6,55 milionu korun za chyby v tendrech souvisejících s Mistrovstvím světa v klasickém lyžování v roce 2009. Je to nejvyšší pokuta, jakou dosud úřad za chyby v zakázkách uložil.

(vd)

30.05.2011 13:42


Spoluautor: ČTK

105429_mediafax_ales_suchanek

Při ukládání sankcí bral ÚOHS v potaz polehčující okolnost v podobě organizační i finanční náročnosti tak ojedinělé akce, jakou je mistrovství světa. Foto Aleš Suchánek, Mediafax

Pokuty v celkové výši 6 550 000 korun uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) statutárnímu městu Liberec za porušení zákona o veřejných zakázkách při zadávání 72 zakázek souvisejících s mistrovstvím světa v lyžování pořádaném v roce 2009.

Sankce byly uloženy v celkem šesti prvostupňových rozhodnutích, v sedmém nebylo shledáno porušení zákona. Úřad to dnes uvedl v tiskové zprávě. Hodnota zakázek, které ÚOHS zkoumal, činila kolem jedné miliardy korun.

Podle náměstka pro ekonomiku Jiřího Šolce je věc pro město nepříjemná. „Před nedávnem jsme museli zaplatit tři miliony korun za zakázku na odpady a nyní další pokuta. O tom, že je správní řízení vedeno, samozřejmě víme, doufal jsem jen v jiné vyústění," reagoval na rozhodnutí ÚOHS Šolc. Vedení města podle něj bude teprve zvažovat další postup.

„Měli bychom využít všech možností, které nám zákon dává k tomu, abychom tuto pokutu odvrátili, snížili, či alespoň oddálili její zaplacení. Na zaplacení takto vysoké částky v napjatém městském rozpočtu peníze nejsou, a budeme muset hledat cesty, jak to řešit," řekl ČTK Šolc.

ÚOHS celkem zkoumal 72 veřejných zakázek. Ve všech případech se zadavatel dopustil nezákonného rozdělení zakázky, čímž snížil jejich hodnotu pod stanovené finanční limity a následně je zadal v neodpovídajících typech zadávacích řízení. Podle předsedy ÚOHS Petra Rafaje šlo o nejnáročnější sérii správních řízení, jakou kdy úřad řešil, zejména vzhledem k neobvykle vysokému počtu zakázek.

Rozhodnutí zatím nejsou pravomocná. Město se proti nim může odvolat k předsedovi ÚOHS.

Úřad zahájil správní řízení na základě kontroly, kterou provedl v březnu 2009. Zahájil 11 řízení, která později sloučil do sedmi.

Nejzávažnější porušení zákona nastalo při zadávání 27 zakázek spojených s budováním sportovního areálu Ještěd. Zakázky za téměř 700 milionů korun získaly STRABAG, SYNER, oaza-net, EUROVIA CS, Regionální stavební a ELPROINVEST. Město zejména nezákonně dělilo zakázky na více tendrů. Ve dvou zakázkách úřad pochybení neshledal.

V řízení, které se týkalo třinácti zakázek spojených s budováním sportovního areálu Vesec za 260 milionů korun, byly chyby u 12 případů. Liberec za to dostal pokutu jeden milion.

V naprosté většině z více než sedmdesáti posuzovaných zakázek zadaných městem Liberec v souvislosti s mistrovstvím světa v lyžování 2009 zjistil ÚOHS porušení zákona spočívající v úmyslném rozdělení předmětu veřejné zakázky pod zákonem dané finanční limity.

Zadavatel v těchto zakázkách podle ÚOHS nepoužil předepsané typy zadávacích řízení, čímž mohl výrazně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Svým jednáním tak město Liberec znemožnilo účast v zakázkách širšímu okruhu dodavatelů, a podstatně tak narušilo soutěžní prostředí.

Při ukládání sankcí bral ÚOHS nicméně v potaz značný rozsah a závažnost pochybení, na straně druhé pak polehčující okolnosti v podobě organizační i finanční náročnosti tak ojedinělé akce, jakou je mistrovství světa.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.