Radovan_bartosek_cb_ctverec

Radovan Bartošek

Profil

Autor je ředitelem Vydavatelství Referendum. Je postgraduálním studentem filosofie na FF MU.

Image

Sloupek

Navždy druhý Edvard Beneš

Historické dvojky v našich příbězích zpravidla netáhnou. V mnoha případech je to ale škoda. Jedním z takových případů je i postava Edvarda Beneše. Ten se stal přesně před osmdesáti lety druhým československým prezidentem.

Image

Sloupek

Trumfy a trapasy českého dabingu

Jakou budoucnost má dabing v českých zemích? Má tu svůj tábor příznivců, ale i zaryté odpůrce. Český dabing má slavnou historii a příznivce v konzervativnější části publika, originální znění s sebou nese kosmopolitnější perspektivy.

Image

Sloupek

Znamení moci

Pohybujeme se jako lidé v prostoru, který je utvářen symboly. A právě v těchto symbolech se ukrývá moc. Jaké kouzlo zastaví automobil pouhou červenou plácačkou?

Image

Sloupek

Sněží

Přišel první sníh. V jednom a tom samém městě může v jedné čtvrti sněžit a v sousední zároveň nemusí být ani vločka. I když člověk žije ve velkém městě, vždy se na něj dívá z perspektivy své ulice.

Image

Komentář

Dialektika doby

Radovan Bartošek nastiňuje, co se stane, až úplně zavrhneme dialektiku jako schopnost rozumového uvažování a argumentace. Hrozí totiž nástup těch, kteří nic z toho nepotřebují: svůj názor protlačí silou.

Komentář

Konec

Existuje vůbec evropská kultura? A pokud ano, co všechno nám z ní zbylo? Dědictví antiky a křesťaství totiž neohrožují příchozí, ničíme si je suverénně sami.

Image

Komentář

Prolomení politických limitů

Stanovení původních limitů těžby Pithartovou vládou bylo zásadním předělem mezi bolševismem a demokratickou politikou. Vládnoucí moc poprvé připustila, že existují i jiné hodnoty, než pouhý konzum.

Komentář

Co se v mládí naučíš…

Břeclav nyní při abstraktní obraně českých hranic těží ze svých letitých zkušeností z minulého režimu.

Komentář

Podivuhodná cesta pana řízka

Jednou z posledních věcí, v nichž hledá vykořeněná část společnosti svou identitu, je jídlo. Právě skrze něj odpůrci islámu či uprchlíků často formulují to „naše“, ohrožené tím „cizím“.

Fejeton

Kostel jako žádný jiný

Další srpnový fejeton obstaral Radovan Bartošek. Ten nás zve do Senetářova, malé moravské vesničky, na první pohled jako jakékoli jiné, na druhý pohled přeci jen zhola výjimečné.

Komentář

Nepohodlný svědek čínského režimu

V sobotu se připomínalo šestnácté výročí zahájení perzekuce vůči duchovní sektě Fa-lun-kung v Číně. Skromná manifestace se uskutečila i v České republice, skončila však ve stínu uprchlického tématu.

Komentář

Greece delenda est

Evropa je podle některých komentátorů rozdělena na země „demokratického kapitalismu“, které se snaží zachránit Řeky i eurozónu, a na „revolucionáře“ zosobněné duem Tsipras/Varufakis. Jaký je ale vůbec vztah mezi kapitalismem a demokracií?

Komentář

Mladý muž dobývá starý kontinent

Za předsudkem vůči mužským uprchlíkům stojí předsudek vůči mladým mužům obecně. Být mužem-vojákem přitom není pro člověka první, ale až tou úplně poslední vlastností.

Komentář

Proč jsme odsunuli Němce?

Otázka poválečného odsunu Němců v české společnosti opět rezonuje. Radovan Bartošek se vrací k důležité debatě, která se uskutečnila v Brně za spolupořadatelství Deníku Referendum.

Komentář

Nešťastná země

Terorismus překročil české hranice. Tedy zatím alespoň to slovo. Jak souvisí bostonský teroristický útok s českou záhadou jménem „Síť revolučních buněk“? Komentář Radovana Bartoška.

Komentář

Demokracie jako životní styl

Demokracii nelze redukovat na soubor formálních procedur a institucí, musí se promítat do žité každodennosti.

Komentář

Češi, Němci, židé a démon esencialismu

Peroutku nelze posuzovat podle jednoho textu, Zemana podle jednoho výroku, zevšeobecňování musí mít v obou případech širší základ.

Komentář

Evropa jako problém a východisko

Pokud má evropská sociální demokracie znovu začít hrát roli reprezentantky neprivilegovaného člověka, musí navázat na své původní tradice evropského humanismu.

Zobrazeno 18 / 78