Ku_erov_

Stanislava Kučerová

Profil

Autorka působila na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v letech 1990-1991 byla její děkankou.

Image

Komentář

Masaryk zůstává výzvou

Stanislava Kučerová se zamýšlí nad T. G. Masarykem a jeho odkazem. Jeho myšlenky stále zůstávají naléhavou výzvou.

Zobrazeno 1 / 1