Jan

Jan Krupička

Profil

Autor studuje na Univerzitě Karlově teoretickou ekologii a historickou sociologii. Zabývá se paralelami mezi ekologií přírody a lidských výtvorů, mezi klasickou Čínou a moderní civilizací.

Komentář

Čagos, zelený ráj

Jan Krupička mimo jiné na příkladu Čagoských ostrovů ukazuje, že jednotlivé složky zelené politiky nemusí být vždy v naprostém souladu.

Zobrazeno 1 / 1